Jelle kan nu wel communiceren

Jelle heeft geen lichamelijke beperkingen, maar praten kan hij niet. Door het KLIN© programma kan hij beter communiceren met zijn omgeving.

Jolanda, de moeder van Jelle: “Allerlei onderzoeken hebben tot nu toe geen diagnose opgeleverd. Jelle past daardoor in geen enkel pakket van het Zorgkantoor. Daarom moeten we zelf veel investeren als het gaat om zorg inkopen. Jelle is nu 6 jaar. We hebben besloten om tijdelijk toch te stoppen met al die onderzoeken. Jelle werd daar niet vrolijker van en we moeten toch verder met Jelle zoals hij is.”

Communicatie

De ouders van Jelle wilden beter met hem leren communiceren. Het medisch kinderdagcentrum had echter de indruk, dat Jelle niet veel begreep. Jolanda: “Wij wisten vrijwel zeker dat hij eigenlijk heel veel begreep, maar dat hij moeite had met communiceren, omdat hij niet kan praten. Via via zijn we toen bij Stichting Milo terechtgekomen.”

KLIN©

Jelle was vijf toen hij startte met het KLIN© programma. “Nu kan hij veel beter met ons communiceren. Als Jelle nu iets wil, kan hij dit duidelijk maken via foto’s, de plankast of de pictomap en we gaan steeds meer met de iPad doen. We hebben echt grote stappen vooruit gemaakt. Jelle is rustiger geworden, hij is minder vaak gefrustreerd en minder snel boos. En wat we nooit hadden verwacht: Jelle kan rustig een werkje zitten maken.” Jelle kan zichzelf nu beter redden, hij is gelukkiger en heeft nu meer kansen om actief mee te doen. “We hebben veel gehad aan de thuisbehandeling. Daardoor hebben we geleerd om met behulp van picto’s en iPad met Jelle te communiceren.

Vervolgstap

Als het aan Jolanda ligt, blijft Jelle voorlopig nog bij KLIN©, maar de behandeling en ondersteuning in het KLIN© programma is gericht op de toeleiding naar een passende vorm van onderwijs. “Van te voren is dat wel gezegd en samen met de KLIN© behandelaars zoeken we een passend vervolg. Het gaat nu heel goed met Jelle, hij zit in een stijgende lijn. Omdat hij snel is afgeleid en heel prikkelgevoelig is, ben ik bang dat hij een terugval krijgt als hij straks in een vreemde omgeving met een grotere groep kinderen terecht komt. Ik vraag me af of alles wat hij het afgelopen jaar heeft geleerd, al genoeg is ingeslepen om daar zelf verder mee te kunnen gaan. Daarom willen we eigenlijk liever nog even bij KLIN© blijven.

 

 

Gerelateerde Berichten

Wij volgen het leertempo van kinderen

In het KLIN© programma werken het kind en de ouders samen met de behandelcoördinator en met KLIN© behandelaars, zoals Hanneke van Bakel en met vakspecialisten zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten en logopedisten zoals Maria Moonen.  Lees meer
Lees meer