Finale van vier intensieve ComOOK trajecten

Het nieuwe jaar is goed begonnen voor Tom, Luc, Noud en Emma, vier jonge kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd door een beperking.  In september 2018 zijn ze gestart met ComOOK, het programma van Stichting Milo voor de begeleiding van ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar. Eind januari 2019 werd tijdens de derde en laatste workshop het Milo traject afgesloten: de ouders en de school gaan vol vertrouwen samen verder met wat is geleerd.

Workshopdeelnemers

Niet alleen ouders deden mee, er waren ook een paar oma’s en opa’s bij. De workshop werd gehouden bij Stichting Lotta in Boxmeer, het Kind Centrum waar alle kinderen in dezelfde zorgklas zitten.[1] 

De juffen waren er natuurlijk ook bij, want die willen graag weten hoe de kinderen zich ontwikkelen. En de juffen willen zelf ook leren hoe ze de communicatieve ontwikkeling van deze kinderen kunnen stimuleren.

Het ComOOK traject

Aan de hand van videobeelden en wekelijkse bezoeken van een Milo behandelaar hebben de ouders en het netwerk van het kind meer inzicht gekregen in de communicatieve mogelijkheden en vaardigheden van het kind en over passende ondersteunde communicatie (OC).

In twee workshops hebben de ouders van de vier kinderen ervaringen met elkaar gedeeld en leerden ze om de verkregen inzichten toe te passen in de opvoeding van hun kind. In de tweede workshop gaf prof dr. Hans van Balkom, de oprichter van Stichting Milo, op basis van recent wetenschappelijk onderzoek uitleg over communicatie met jonge kinderen met een communicatieve beperking. En een muziektherapeute liet zien dat spelen, samen plezier maken met je kind de ingang is om interactie met je kind uit te lokken.

De oogst van de ComOOK trajecten

De derde afsluitende workshop begon met het delen van successen en het delen van vragen van ouders. De vragen die de ouders op dat moment hadden over de ontwikkeling van hun kind, werden door Hans van Balkom besproken.

"Tom is veel zelfstandiger geworden"

Bij de start van het ComOOK traject vroeg Tom veel nabijheid van zijn ouders of van opa en oma, om zo samen de wereld te ontdekken.

“In het afgelopen half  jaar is hij veel zelfstandiger geworden. Hij gaat nu zelf op ontdekking uit. En hij speelt zelfstandiger dan voorheen. Inmiddels kan hij ook zelfstandig gaan zitten, dat is superknap!”

 “Met zeuren of klagen vraagt Luc eigenlijk: ‘help mij om mijn omgeving te ontdekken’.”

“Luc gaat als een speer, zijn wereld is groter geworden. Luc is nieuwsgieriger naar de buitenwereld. Met OC hulpmiddelen kan hij nu dingen duidelijk maken. Zo kan hij aangeven dat hij zich verveelt en hij kan kiezen uit de keuzes die hem worden aangeboden.”

De ouders hebben nog wel vragen over hoe ze hem gerichter naar een ja of nee kunnen begeleiden. “Moeten ze meer of minder doen dan ze nu doen? Luc is blij en tevreden, maar kan tegenwoordig soms ook zeuren of klagen. Hij accepteert de dingen niet meer als voorheen en laat duidelijk merken als hij iets niet wil.”

Hans van Balkom legt uit dat de eerste lichaamsgebonden fase van Luc achter hem ligt en hij nu de wereld om zich heen gaat verkennen. Wat hem daarbij dan helpt is om ritueeltjes in te  gaan voeren. “Met zeuren of klagen vraagt hij eigenlijk: ‘help mij om mijn omgeving te ontdekken'. Dit gaat meer tijd kosten dan in het verleden toen Luc alles onderging en toeliet.”

 “Noud gooit minder met spullen, omdat hij een klaar-bak is gaan gebruiken”

“Noud was heel erg aan het gooien met spullen. Dat doet hij nu veel minder, omdat hij een ‘klaar-bak’ is gaan gebruiken. Ook doet hij meer met taal en klanken en hij begrijpt steeds meer. Noud zit tegenwoordig niet meer alleen in zijn rolstoel, maar speelt regelmatig op de grond en dat vindt hij heel fijn.” Noud houdt het liefste vast aan patronen en rituelen. De ouders willen graag weten hoe ze daar mee om moeten gaan.

 “Als we zelf rustig en geduldig zijn, kan Emma meer laten zien.”

Emma heeft een groei doorgemaakt waar de ouders heel blij mee zijn. In het begin van het ComOOK traject was het zoeken hoe contact met Emma gelegd kon worden. Nu, na een half jaar, zien de ouders dat Emma zelf haar wereld gaat ontdekken. “Zij doet dat nu zelfs lopend in plaats vanaf haar plekje in een hoekje van de ruimte. Dat is zo’n groot verschil! Ook maakt Emma nu oogcontact met mensen. Iedereen vindt dat zo fijn!  Emma wil meer ontdekken, ze is minder gefrustreerd en ze maakt meer klanken.”

Het ComOOK traject is voor Emma’s ouders ook  een proces geweest waarin ze haar beter hebben leren begrijpen. “Je kunt aan het gezichtje van Emma zien, dat ze heel trots is als ze iets gepresteerd heeft!” Dat liet ze eerder ook wel zien, maar nu zien de ouders of oma dit bewust en ze geven Emma dan een complimentje. “We zijn gaan beseffen dat we meer zien als we zelf rustig en geduldig zijn en dat Emma dan meer kan laten zien.” De ouders zien ook dat ze opvoedkundig meer moeten gaan doen, dat is soms wel zoeken. De mama van Emma denkt stiekem dat Emma  veel meer begrijpt dan iedereen denkt!

“Afgelopen donderdag liep Emma  op school naar Roan, het broertje van Luc en ze was heel uitnodigend! Daarna kwam ze naar de papa van Luc om een knuffel te halen.”

Aan de slag met OC middelen

De juffen hebben zich verdiept in het gebruik van OC middelen en hoe ze die kunnen inzetten bij de kinderen. Alle (groot)ouders hebben een communicatiepaspoort voor hun (klein-)kind gemaakt. Daarmee kunnen de kinderen zelf aan anderen laten zien welke dingen of mensen ze fijn vinden. Zo leren andere mensen hen beter kennen!

Afsluiting

Cadeautjes horen bij een feestelijke afsluiting. De school kreeg van Stichting Milo het prentenboek ‘Een huis voor Harry’ met picto’s en platen waarmee ze het voorlezen interactief kunnen maken.
Hans van Balkom overhandigde aan de ouders en de school een exemplaar van zijn handboek dat vorig jaar is verschenen. In het Handboek KLIN© 'Kinderen Leren Initiatieven Nemen in communicatie' beschrijft Hans van Balkom hoe kinderen met communicatief meervoudige beperkingen verbeterde mogelijkheden krijgen tot communicatie, taalverwerving en geletterdheid.

De klap op de vuurpijl was de uitreiking aan de ouders van het ComOOK boekje van hun kind, een glossy waarin is beschreven waaraan gewerkt is in de afgelopen periode. In het boekje zijn foto’s opgenomen die tijdens de behandelingen zijn gemaakt. De ouders waren superblij met deze glossy over hun kind!

Een mooie finale van een intensief traject voor vier gezinnen en het netwerk van de kinderen. Een traject van successen, kennisdelen en praktisch aan de slag gaan tijdens de workshops.
Deze afsluitende workshop was een hartverwarmende dag die voorbij vloog!
Met het maken van de groepsfoto is het Milo traject echt afgelopen en gaan de ouders en de school samen vol vertrouwen verder met wat is geleerd.

Over Stichting Lotta

Anneke Joren-Roelofs zocht een alternatief voor haar dochter Lotta, die ver moest reizen om naar een onderwijszorggroep te gaan.

In samenwerking met Anja Raaijmakers en het NSGK startte ze eind 2017 Stichting Lotta met een ‘Samen naar school klas’ in het Jenaplan Kindcentrum in Boxmeer.

Er zijn nu negen kinderen met een beperking. Zij kunnen tot ontwikkeling komen in een warme sfeervolle plek, gewoon dichtbij huis waar zij zich gelukkig voelen. Een plek waar de lijntjes kort zijn en de zorg dus optimaal.

Stichting Lotta gaat ervan uit, dat elk kind kan leren, als het maar ontwikkelingsstimulering en “onderwijs” krijgt dat bij hem of haar past. Liefst met leeftijdgenootjes zonder beperking. Want als kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven.

In een eigen sfeervolle klas is er naast goede zorg veel tijd en aandacht voor ontwikkeling. Er wordt ingezet op Early Intervention. Zo vroeg mogelijk een ontwikkelingsgericht aanbod, afgestemd op het eigen niveau. Het zoeken van de juiste leerroute per kind.

Waar mogelijk en wenselijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen op school, bijvoorbeeld tijdens het kringgesprek, de muziekles, het speelkwartier, vieringen, eten, voorlezen, enz. Ook kinderen van de school en het dagverblijf zijn van harte welkom in deze bijzondere klas. 

Milo start meerdere keren per jaar een ComOOK programma, door heel Nederland. Wilt u meer weten over ComOOK, neem dan contact op via info@stichtingmilo.nl of telefoonnummer 073-73 70 287.

[1] Vanwege het belang van het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden voor de kinderen en haar eigen ervaringen met een Milo traject voor haar dochter, heeft Anneke Joren-Roelofs (initiatiefneemster van Stichting Lotta), met ouders gesproken over de inzet van Milo bij hun kind.  Zo is deze ComOOK groep ontstaan.