Zorg Primair, Themanummer Stichting Milo: Een KLIN©-groep op school

Het themanummer Zorg Primair, 04 2021, van CNV Onderwijs, “Stichting Milo, Communicatie meervoudige beperking”, staat volledig in het teken van kinderen en jongvolwassenen (cliënten) met een communicatief meervoudige beperking. Het belicht het werk dat Milo, vanuit de cliënt, samen met het sociaal netwerk en professionals daarin doet.

Naast de vele interessante artikelen die er te lezen zijn, wordt er in dit themanummer uitgebreid stilgestaan bij een interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en zorg. Dit artikel laat goed zien hoe de samenwerking tussen SO-school Lichtenbeek, Revalidatiecentrum Klimmendaal en Stichting Milo vorm heeft gekregen.

 

Lees hier het volledige artikel