Communiceren op eigen wijze

Praten is niet vanzelfsprekend voor iedereen, maar iedereen heeft iets te zeggen, zoals Anne. Net voor haar tweede verjaardag kreeg ze de diagnose Rett syndroom. Dankzij ondersteunde communicatie neemt haar autonomie langzaam maar zeker toe.

Over ondersteunde communicatie

Met ondersteunde communicatie bedoelen we alle mogelijke communicatievormen en hulpmiddelen die communicatie toch mogelijk maken voor kinderen en volwassenen, die zoals Anne niet of nauwelijks kunnen spreken.

Ondersteunde communicatie wordt ook gebruikt voor mensen die bijna niet verstaanbaar zijn als zij praten. Wanneer de taalontwikkeling van kinderen niet goed verloopt, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, kan ondersteunde communicatie helpen.

Communiceren doe je samen. Ook als er ‘bijzondere’ communicatievormen of hulpmiddelen worden ingezet. Daarom is het van belang dat iedereen in de omgeving van de persoon met een communicatieve beperking de ondersteunde communicatie ook consequent gaat inzetten.

Ondersteunde communicatie (OC) is dus niet alleen gericht op het jezelf duidelijk kunnen maken. Het is belangrijk dat gesprekspartners ook via communicatie ondersteunende voorzieningen duidelijk maken dat ze de OC-gebruiker begrijpen en hun eigen communicatie duidelijker kunnen maken.

De best passende ondersteuning kiezen

Bij communicatievormen met hulpmiddelen worden externe hulpmiddelen gebruikt zoals een pictobord, fotoklappers, een communicatieboek of technische hulpmiddelen zoals een spraakknop of een spraakcomputer. Door bijvoorbeeld een foto of pictogram van koffie aan te wijzen, kan de persoon duidelijk maken dat zij koffie wil.

Stichting Milo helpt bij het kiezen van de best passende hulpmiddelen. Zoals bij Lauren, een Gronings meisje, dat niet kan praten. Ze kan wel zien, maar door een stoornis in het zien, verwerken haar hersenen die informatie niet goed. Lauren ontdekt de wereld door aanraken, voelen en ruiken. Het behandeltraject bij Milo leidde tot het advies om voorwerpen te gebruiken voor de communicatieontwikkeling van Lauren.

Wilt u weten of Stichting Milo iets voor u kan betekenen? Stel uw vraag via ons contactformulier. Wij bellen of mailen u dan.

Aanvullende informatie