Baukje Bosma

Mijn naam is Baukje Bosma (1977). Tijdens mijn studie Algemene Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik mij gespecialiseerd in de Nederlandse Gebarentaal. Na mijn afstuderen in 2001 heb ik veel werkervaring opgedaan met dove cliënten, in tolkwerk en begeleiding. Ook heb ik als linguïst meegewerkt aan gebarentaalonderzoek naar de taalverwerving van jonge dove kinderen.

In 2014 rondde ik de opleiding Logopedie af aan de Hanzehogeschool Groningen. Sinds die tijd werk ik als logopedist in Logopediepraktijk Bremer die is gevestigd binnen KDC “Ilmarinen” in Groningen. In het KDC zien we veel kinderen met een meervoudige beperking die behoefte hebben aan passende ondersteunde communicatie. Zo kwam ik in aanraking met Stichting Milo. Sinds eind 2014 ben ik aan Milo  verbonden als behandelaar ondersteunde communicatie. Hierdoor heb ik onder andere ervaring opgedaan met verschillende soorten spraakcomputers. In 2017 zijn mijn taken uitgebreid en die ik ook behandelcoördinatie in regio Noord.

Ik vind het een mooie uitdaging om voor ieder kind een passende vorm van communicatieondersteuning te vinden en te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het geeft mij erg veel voldoening om getuige te mogen zijn van stappen in communicatieve ontwikkeling en ouders/begeleiders bij dit proces te ondersteunen.

Mirjam Bos

Mirjam Bos (1977)is regionale case coördinator.
Wil je meer weten over de activiteiten van Milo in Zeeland of Noord-Brabant?
Neem dan contact op met Mirjam (mirjambos@stichtingmilo.nl of 06 15 41 16 10)

 

Ik woon in Sint-Michielsgestel. In 1998 ben ik begonnen als persoonlijk begeleidster op een SGEVG-groep bij de ASVZ. Binnen dezelfde organisatie ben ik doorgegroeid naar de functie van teamleidster.

Vanaf 2006 heb ik als leidinggevende gewerkt bij de Kentalis, negen jaar bij de residentiële behandelgroepen en een jaar bij de vroegbehandelingsgroepen TOS/DOOF/SH en CMB in de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.
Sinds 1 juli 2016 werk ik als regionale case coördinator voor de regio Zuidwest van Stichting Milo.”

Mirjam de Vries

Mijn naam is Mirjam de Vries (1974). Sinds mei 2016 ben ik werkzaam bij Milo als ZZP-behandelaar.

Tijdens mijn studie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen  en mijn werk als Logopedist/Communicatieadviseur Ondersteunende Communicatie kwam ik veel in aanraking met kinderen en volwassen met ontwikkelingsproblematiek. Vooral autisme was voor mij iets ongrijpbaars. Door mijn studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht vergaarde ik meer kennis over autisme en communicatie. Sinds juni 2005 heb ik mijn eigen bedrijf Autididact waar ik werk als zelfstandig orthopedagoog.

De werkwijze van Stichting Milo sluit nauw aan bij mijn visie en werkwijze. Zorg verlenen aan mensen met een beperking. Dit vraagt om een andere benadering van elkaar en bovenal: men moet het kunnen accepteren, dat iemand anders is dan we  gewoon  zijn in onze samenleving. Ik wil graag helpen met het zoeken naar mogelijkheden en behoeften van de cliënt.

Wilma Scheres

Mijn naam is Wilma Scheres (1967). Al jaren ben ik werkzaam als communicatiedeskundige, GZ-psycholoog, docent en programmamanager voor onder andere Kentalis, Thomashuizen en partner van Kudding & Partners. De expertise die ik heb opgedaan is het leren kijken naar gedrag en betekenis verlenen en samen met de omgeving zoeken naar oplossingen om te komen tot geslaagde interactie en optimaal gebruik maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen met een beperking. Het betreft mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met een zintuiglijke beperking, psychiatrische beperking en mensen met dementie. Ik ben ontwikkelaar van het programma voor managers in de zorg waarbij wordt gestreefd naar de zorg goedkoper, beter en leuker te maken vanuit de pijlers ondernemerschap, gastvrijheid en stressbeheersing. Dit programma wordt gerealiseerd vanuit de Symphony Zorgacademie.

Sandra Koster

Mijn naam is Sandra Koster (1976). Sinds 2011 ben ik als ZZP-behandelaar verbonden aan Milo. In de regio Den Bosch heb ik mijn logopediepraktijk, waarbij ik volledig ben gespecialiseerd in hulpvragen op gebied van Ondersteunde Communicatie.

In 1996 ben ik afgestudeerd als logopedist. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken als logopedist in de revalidatie en het onderwijs. Daarna was ik 10 jaar adviseur van communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen. Na deze periode kwam de behoefte om intensiever en langduriger met de kinderen en ouders te kunnen werken. Daarom ben ik in 2009 deze logopediepraktijk gestart.

Mijn begeleiding bestaat uit het doen van onderzoek, het geven van adviezen aan de omgeving of het direct behandelen. Bij de begeleiding is er vaak sprake van samenwerking, niet alleen met andere disciplines, maar ook met andere logopedisten. Naast deze gerichte adviezen verzorg ik ook scholing aan ouders, professionals en studenten.

Rachel Terneusen

Mijn naam is Rachel Terneusen (1983) en sinds 2012 ben ik als ZZP-behandelaar verbonden aan Stichting Milo. In de jaren voor 2013, heb ik gewerkt bij Kentalis als groepsleidster op de ACVB (Auditief Communicatief Verstandelijk Beperkten) groep, in de zeer intensieve zorg. Ik ben opgeleid tot activiteitenbegeleider en heb vervolgens de opleiding tot woonbegeleider afgerond. Tijdens dit werk, heb ik de post HBO opleiding tot Trainer / Coach Totale Communicatie gevolgd.

Dagelijks houd ik mij bezig met het inzetten van OC en het vervaardigen van hulpmiddelen. Sinds maart 2015 werk ik ook twee dagen in het KLIN© Atelier van Stichting Milo.

Linic Nijman

Mijn naam is Linic Nijman (1970). In Hoensbroek ben ik opgeleid tot logopediste. Na het behalen van mijn diploma, ben ik gaan werken bij Op de Bies in Landgraaf. Hier heb ik veel kennis en een brede ervaring opgedaan.

Sinds 2014 ben ik bij Stichting Milo betrokken als ZZP-behandelaar bij voornamelijk ComOOK trajecten. Het is heel fijn om in een enthousiaste professionele omgeving werkzaam te zijn. Samen met de cliënt, de ouders en het netwerk werken aan een betere communicatie. Daar gaan we voor!

Ik kijk het liefst naar de mogelijkheden van de cliënt en werk in kleine reële stappen.

Mijn interesses liggen op vele gebieden, zoals het visualiseren van één activiteit met een concreet voorwerp tot een complexe dag- of weekplanning of het gebruik van een éénfunctie knop tot een complex technisch communicatiehulpmiddel.

Karin Murk

Mijn naam is Karin Murk (1960) en ik werk al meer dan 30 jaar in hart en nieren als ergotherapeut. Samen met vier collega’s in Friesland, runnen we een eerstelijnspraktijk voor kinderergotherapie waar we vooral werken met het (heel) jonge kind, met ernstige beperkingen. Een dag in de week werk ik op het KDC en de woonvorm van Ilmarinen.

Naast mijn werkzaamheden als ZZP-behandelaar bij Stichting Milo, ben ik ook bezig om met CommOp een netwerk op te richten waarbij vooral praktische hulp op het gebied van communicatie aan kinderen en hun ouders kan worden gegeven. CommOp en Stichting Milo zullen daarbij veel samen gaan werken.

Judith Snieders

Mijn naam is Judith Snieders (1975) en ik ben werkzaam als logopediste/ZZP-behandelaar bij Stichting Milo. Ik ben mijn carrière begonnen in een logopedische praktijk met een S.I. (sensorische Integratie) specialisatie, en heb hier verschillende kinderen met uitlopende problemen gezien. Daarna ben ik gaan werken in het dovenonderwijs en heb hier met doven met een verstandelijke beperking gewerkt.

Verder ben ik nog werkzaam als Tolk Nederlandse Gebarentaal/ Nederlands gebaren met als specialisatie vierhandengebaren. Dit werk doe ik met veel plezier naast mijn werkzaamheden voor Milo. Binnen Milo houd ik me op dit moment vooral bezig met: individuele trajecten en KLIN©.

Ilja Esveld

Mijn naam is Ilja Esveld (1972). De SPH heb ik in 1995 afgerond. Sindsdien heb ik gewerkt in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de (jeugd)psychiatrie en de ouderenzorg in allerlei functies, variërend van begeleiding, crisisteam tot casemanager, coach en  projectleider. Ik heb veel ervaring met cliënten met verstandelijke beperkingen en met (forse) gedragsproblematieken. Op de werkvloer liggen mijn roots, met name in het  werken met “vastgelopen” cliënten en handelingsverlegen cliëntsystemen.

Zeven jaar heb ik mijn eigen projectbureau gehad en ben ik leidinggevende geweest van een team van 25 medewerkers. Twee jaar ben ik als adviseur werkzaam geweest bij Bartiméus Dienstverlening.

Momenteel werk ik vanuit MEE  als consulent in een Dorpsteam, een veelomvattende functie in het sociale domein. En ik werk al tien jaar voor het Centrum voor Consultatie en Expertise als casemanager/consulent. In deze functie  adviseer over en coach ik op de implementatie van plannen. Daar ligt  mijn grootste kracht: het geven van handvatten die praktisch en goed werkbaar zijn.

Werken bij Milo is voor mij aantrekkelijk, omdat ik nieuwe ervaringen op doe en weer daadwerkelijk met de behandeling zelf aan de slag kan, want daar ligt toch echt wel mijn passie!