Hanneke van Asseldonk

Mijn naam is Hanneke van Asseldonk (1981). In 2003 studeerde ik af aan de RU in Nijmegen, als orthopedagoog (Leren & Ontwikkeling). Omdat ik niet meteen afscheid kon nemen van die interessante studie, heb ik nog een jaar vakken van Gezin & Gedrag gevolgd.

Daarna heb ik gewerkt in het onderwijs en in thuissituaties, onder meer in mijn eigen praktijk (sinds 2010). Ik probeer kinderen, jongeren en hun ouders te begeleiden op het gebied van opvoedingsvraagstukken, levensvragen en hulp bij diagnostiek.

Wat ik het allerliefst wil, is echt een positieve bijdrage leveren aan het leven van cliënten, steeds zoekend naar een (klein) stapje dat gezet kan worden. Om die reden heb ik me onder andere verdiept in de Brain Stimulating Method.

Sinds februari 2017 ben ik als ZZP-behandelaar verbonden aan Stichting Milo.

Juul van den Hombergh

Mijn naam is Juul van den Hombergh (1955). Als muziektherapeute heb ik 32 jaar bij stichting Driestroom gewerkt.

Mijn aandachtsgebied was kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met autisme en kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

In 2014 ben ik voor mezelf begonnen en dat bevalt me erg goed. Sinds september 2016 ben ik als OC-behandelaar verbonden aan Stichting Milo.

Renske Mutsaers

Mijn naam is Renske Mutsaers (1976). Na mijn opleiding SPH ben ik als groepsleidster gaan werken op een kindercentrum van stichting Reinaerde. Op dit kindercentrum in Veenendaal werk ik na 20 jaar nog steeds met veel plezier vanwege mijn grote affiniteit met kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking.

Dagelijks ben ik praktijkgericht bezig. Daardoor heb ik geleerd te kijken naar het kleine in ieder kind. Ieder kind is uniek en heeft mogelijkheden en kansen. Ik ben een ster geworden in het creatief bedenken van activiteiten om kinderen te stimuleren.

Tien jaar geleden heb ik aan de faculteit van Utrecht de basisopleiding ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning afgerond waarna ik ook ambulante projecten heb gedaan binnen Reinaerde. Ik begeleid nu ook kinderen met een beperking binnen het passend onderwijs.

Sinds juni 2016 ben ik als ZZP-behandelaar verbonden aan Stichting Milo

Willemien Biermans

Mijn naam is Willemien Biermans (1965). Communicatie is voor mij zeer essentieel. Wanneer je de communicatie kan verbeteren, draag je bij aan levensgeluk en ontwikkelmogelijkheden. Begrijpen en begrepen worden, gezien worden en weten dat je er mag zijn!

In 2008 heb ik de opleiding Train de Trainer TC gedaan, deze manier van denken spreekt mij heel erg aan. De afgelopen 6 jaar heb ik bij Koninklijke Kentalis gewerkt als communicatiedeskundige wat bij Milo ZZP-behandelaar heet.

Sinds 2011 werk ik met Apple apps en zag mogelijkheden voor OC. Ik heb inmiddels veel ervaring opgedaan hoe je apps kan toepassen bij mensen met een communicatieve beperking. Ik geef hierover trainingen aan begeleiders en logopedisten: “Hoe zet je apps in als therapeutisch hulpmiddel?” en “Gebruik van iPad als als OC middel“.

Sinds januari 2017 ben ik als ZZP-behandelaar verbonden aan Stichting Milo.

Wilma Meijerink

Mijn naam is Wilma Meijerink (1962). Al jaren werk ik als pedagogisch medewerker/video interactiebegeleider op de kinderafdeling in het Scheperziekenhuis in Emmen.

Daarnaast ben ik sinds december 2017 als ZZP-behandelaar verbonden aan Stichting Milo, een nieuwe kans en een hele leuke uitdaging!

Gea Pool

Mijn naam is Gea Pool (1982). Ik woon in Friesland en ben sinds juni 2016 verbonden aan Milo. Eerst als ZZP-behandelaar en vanaf mei 2021 als Behandelaar Ondersteunde Communicatie in dienst van Milo. Aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik de Bachelor Algemene Taalwetenschap en de Master Speech and Language Pathology gevolgd. Daarnaast heb ik de opleiding logopedie gevolgd aan de Hanzehogeschool Groningen.

Sinds het afronden van mijn studies heb ik op verschillende settingen gewerkt met kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften, zoals diverse SO-scholen, Kinderrevalidatie Friesland en het Diagnostisch Centrum in Sint-Michielsgestel.

Ik werk ook in gezinnen, bijvoorbeeld in een gezin met een meisje met moeilijk verstaanbaar gedrag, waarbij met name problemen worden ervaren in de communicatie. Ik vind het een hele uitdaging om kinderen en ouders te helpen ontdekken hoe ze elkaar beter kunnen leren begrijpen en wat mooi om te zien als dit ook lukt!

Nienke Tijdeman

Mijn naam is Nienke Tijdeman (1991). In 2014 ben ik afgestudeerd als pedagoog en sinds oktober 2015 werk ik bij Milo als OC behandelaar in het KLIN© atelier in Schijndel.

Naast OC-behandelaar bij Milo ben ik invalkracht bij een kinderdagcentrum, logeerhuis en woongroep voor ouderen (40-70 jaar) met meervoudige beperkingen. Daarnaast werk ik als ambulant medewerkster in een gezin met een kind met een verstandelijke beperking en in een gezin met PGB met een meisje dat het Conradi Hunermann Syndroom heeft.

Observeren is een kracht en perfectionisme is een aandachtspunt. Een kind (met een beperking) zie ik als een spiegel, waar je beiden (kind en medewerker) veel van kunt leren. Ik ga uit van de kracht van het kind en kijk naar wat het kind wel kan. Muziek is voor mij een belangrijk middel en een belangrijke techniek om de kinderen te bereiken.

Peter van den Berg

Mijn naam is Peter van den Berg (1961). Als fysiotherapeut heb ik in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn intensief samengewerkt met verschillende disciplines. Op het gebied van hulpmiddelen heb ik hier veel geleerd.
Samen met twee collega’s heb ik een scholing opgezet voor paramedici die met deze doelgroep werken. Als mededirecteur van een leverancier van individuele rolstoelen heb ik ervaring opgedaan in de hulpmiddelen branche.

In 2007 ben ik een eigen praktijk begonnen waarin ik naast fysiotherapie ook adviseer over hulpmiddelen. Mijn praktijk is onderdeel van een samenwerkingsverband met logopedisten, psychomotorisch therapeuten en gedragsdeskundigen. In 2012 heb ik mijn master management zorg en dienstverlening behaald. Voor een leverancier voor orthopedisch schoeisel doe ik echografisch onderzoek van het bewegingsapparaat en loopanalysen en ik onderhoud contacten met zorgverzekeraars.

Sinds oktober 2016 ben ik als ZZP-behandelaar verbonden aan Stichting Milo.

Nickie Hermans

Mijn naam is Nickie Hermans. Na mijn studies als ortho bewegingsagoog en pedagoog, heb ik in verschillende functies gewerkt binnen de gehandicaptenzorg.
Vanaf 2016 ben ik als ZZP Behandelaar betrokken bij Stichting Milo en heb ik veel ervaring opgedaan binnen deze specifieke doelgroep. Vanaf maart 2021 ben ik als behandelaar en behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo.

Ik vind het een uitdaging om samen met ouders en het netwerk rondom het kind de zoektocht aan te gaan wat het best passend ondersteunend communicatiesysteem is. Met als belangrijkste uitgangspunt dat het kind beter begrepen wordt en zichzelf beter duidelijk kan maken. Ik vind het fantastisch om te zien als een kind een stapje kan zetten in de communicatie en zo zelfredzamer wordt.

Ans van Duijnhoven

Mijn naam is Ans van Duijnhoven (1969) en ik ben als ZZP-behandelaar verbonden aan Milo. Sinds 25 jaar werk ik voornamelijk met ernstig meervoudig beperkte kinderen en hierin heb ik mijn passie gevonden. Ik zoek graag samen met de ouders van het kind en de professionals die erom heen staan, naar kleine ingangen om ontwikkeling, interactie en communicatie op gang te brengen.

Elk kind geeft signalen en het is aan ons om deze signalen te zien, te herkennen en een passend antwoord hierop te geven. Als we de omgeving van het kind afstemmen, krijgt het kind kansen om te laten zien welke mogelijkheden en behoeften hij of zij heeft. Ik werk graag met videobeelden omdat beelden een krachtig middel zijn om dingen te laten zien die je al doende niet hebt opgemerkt. Daarna coach ik graag ‘op de werkvloer’ om samen te ontdekken wat op welke manier werkt.