Sandra Koster

Mijn naam is Sandra Koster (1976). Sinds 2011 ben ik als ZZP-behandelaar verbonden aan Milo. In de regio Den Bosch heb ik mijn logopediepraktijk, waarbij ik volledig ben gespecialiseerd in hulpvragen op gebied van Ondersteunde Communicatie.

In 1996 ben ik afgestudeerd als logopedist. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken als logopedist in de revalidatie en het onderwijs. Daarna was ik 10 jaar adviseur van communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen. Na deze periode kwam de behoefte om intensiever en langduriger met de kinderen en ouders te kunnen werken. Daarom ben ik in 2009 deze logopediepraktijk gestart.

Mijn begeleiding bestaat uit het doen van onderzoek, het geven van adviezen aan de omgeving of het direct behandelen. Bij de begeleiding is er vaak sprake van samenwerking, niet alleen met andere disciplines, maar ook met andere logopedisten. Naast deze gerichte adviezen verzorg ik ook scholing aan ouders, professionals en studenten.

Rachel Terneusen

Mijn naam is Rachel Terneusen (1983) en sinds 2012 ben ik als ZZP-behandelaar verbonden aan Stichting Milo. In de jaren voor 2013, heb ik gewerkt bij Kentalis als groepsleidster op de ACVB (Auditief Communicatief Verstandelijk Beperkten) groep, in de zeer intensieve zorg. Ik ben opgeleid tot activiteitenbegeleider en heb vervolgens de opleiding tot woonbegeleider afgerond. Tijdens dit werk, heb ik de post HBO opleiding tot Trainer / Coach Totale Communicatie gevolgd.

Dagelijks houd ik mij bezig met het inzetten van OC en het vervaardigen van hulpmiddelen. Sinds maart 2015 werk ik ook twee dagen in het KLIN© Atelier van Stichting Milo.

Paula van Driesten

Mijn naam is Paula van Driesten (1977). Mijn studie maatschappelijk werk rondde ik af in 2002, waarna ik ging werken bij een organisatie die zich bezig houdt met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ik kwam in aanraking met allerlei soorten mensen met ieder weer een eigen manier van communiceren. In 2011 heb ik een overstap gemaakt richting ondersteunde communicatie (OC), omdat ik mensen met spraakbeperkingen ging bevragen. In 2014 is CommOp opgericht.

Het begeleiden van gezinnen in OC doet een beroep op mijn creativiteit. Ondersteunde communicatie heeft mijn passie gekregen ook door de ervaring die we met onze eigen zoon opdeden. Communicatie is in mijn ogen een eerste levensbehoefte.

Gezinnen geven aan mij terug dat ze door me gemotiveerd raken, ze nieuwe inzichten krijgen en mede daardoor stappen kunnen maken, ze het fijn vinden dat ik breder meedenk in communicatievoorwaarden maar ook meedenk wat ogenschijnlijk soms buiten het onderwerp communicatie ligt maar wel draagkracht helpt vergroten.

Linic Nijman

Mijn naam is Linic Nijman (1970). In Hoensbroek ben ik opgeleid tot logopediste. Na het behalen van mijn diploma, ben ik gaan werken bij Op de Bies in Landgraaf. Hier heb ik veel kennis en een brede ervaring opgedaan.

Sinds 2014 ben ik bij Stichting Milo betrokken als ZZP-behandelaar bij voornamelijk ComOOK trajecten. Het is heel fijn om in een enthousiaste professionele omgeving werkzaam te zijn. Samen met de cliënt, de ouders en het netwerk werken aan een betere communicatie. Daar gaan we voor!

Ik kijk het liefst naar de mogelijkheden van de cliënt en werk in kleine reële stappen.

Mijn interesses liggen op vele gebieden, zoals het visualiseren van één activiteit met een concreet voorwerp tot een complexe dag- of weekplanning of het gebruik van een éénfunctie knop tot een complex technisch communicatiehulpmiddel.

Karin Murk

Mijn naam is Karin Murk (1960) en ik werk al meer dan 30 jaar in hart en nieren als ergotherapeut. Samen met vier collega’s in Friesland, runnen we een eerstelijnspraktijk voor kinderergotherapie waar we vooral werken met het (heel) jonge kind, met ernstige beperkingen. Een dag in de week werk ik op het KDC en de woonvorm van Ilmarinen.

Naast mijn werkzaamheden als ZZP-behandelaar bij Stichting Milo, ben ik ook bezig om met CommOp een netwerk op te richten waarbij vooral praktische hulp op het gebied van communicatie aan kinderen en hun ouders kan worden gegeven. CommOp en Stichting Milo zullen daarbij veel samen gaan werken.

Judith Snieders

Mijn naam is Judith Snieders (1975) en ik ben werkzaam als logopediste/ZZP-behandelaar bij Stichting Milo. Ik ben mijn carrière begonnen in een logopedische praktijk met een S.I. (sensorische Integratie) specialisatie, en heb hier verschillende kinderen met uitlopende problemen gezien. Daarna ben ik gaan werken in het dovenonderwijs en heb hier met doven met een verstandelijke beperking gewerkt.

Verder ben ik nog werkzaam als Tolk Nederlandse Gebarentaal/ Nederlands gebaren met als specialisatie vierhandengebaren. Dit werk doe ik met veel plezier naast mijn werkzaamheden voor Milo. Binnen Milo houd ik me op dit moment vooral bezig met: individuele trajecten en KLIN©.

Ilja Esveld

Mijn naam is Ilja Esveld (1972). De SPH heb ik in 1995 afgerond. Sindsdien heb ik gewerkt in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de (jeugd)psychiatrie en de ouderenzorg in allerlei functies, variërend van begeleiding, crisisteam tot casemanager, coach en  projectleider. Ik heb veel ervaring met cliënten met verstandelijke beperkingen en met (forse) gedragsproblematieken. Op de werkvloer liggen mijn roots, met name in het  werken met “vastgelopen” cliënten en handelingsverlegen cliëntsystemen.

Zeven jaar heb ik mijn eigen projectbureau gehad en ben ik leidinggevende geweest van een team van 25 medewerkers. Twee jaar ben ik als adviseur werkzaam geweest bij Bartiméus Dienstverlening.

Momenteel werk ik vanuit MEE  als consulent in een Dorpsteam, een veelomvattende functie in het sociale domein. En ik werk al tien jaar voor het Centrum voor Consultatie en Expertise als casemanager/consulent. In deze functie  adviseer over en coach ik op de implementatie van plannen. Daar ligt  mijn grootste kracht: het geven van handvatten die praktisch en goed werkbaar zijn.

Werken bij Milo is voor mij aantrekkelijk, omdat ik nieuwe ervaringen op doe en weer daadwerkelijk met de behandeling zelf aan de slag kan, want daar ligt toch echt wel mijn passie!

Frank Kerkhof

Mijn naam is Frank Kerkhof (1962) en ik ben ergotherapeut. Een fantastisch beroep met brede insteek. Sinds 2010 heb ik mijn eigen praktijk kinderergotherapie in Arnhem. Ik heb ook een locatie in Velp (Gld), maar werk in brede omgeving.

Hier onderzoek, behandel en adviseer ik kinderen en hun directe omgeving ten aanzien van sensorische integratie, fijne motoriek en planmatig handelen. Ik zie een brede groep kinderen: Het schoolgaande kind, maar ook de groep Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB). Deze laatste groep vaak ook in combinatie met voorzieningen en (complexe) hulpmiddelen. Ik streef naar een pragmatisch insteek en ben probleemoplossend.

Ik werk samen met een regionaal kinderteam (ZOES) en ben betrokken bij een kinderdagcentrum in Zeist. Sinds 2012 ben ik bij  stichting Milo betrokken geraakt en werk als ZZP-behandelaar voor Stichting Milo. Dit ervaar ik als een rijke aanvulling.

Charissa Peeters

Mijn naam is Charissa Peeters (1972). Ik ben Logopedie gaan studeren omdat ik er van overtuigd was dat het voor elk mens van belang is om zich te kunnen uiten.

Als kind wist ik al dat het gaat om meer dan praten alleen! Ik ben opgegroeid in verschillende landen, waardoor ik al vroeg leerde dat  je met handen en voeten, mimiek en geluidjes moest communiceren. Ik merkte dat ik mijn omgeving nodig had om me veilig te voelen. Zo was ik in staat iets te leren en mij redelijk “normaal” te ontwikkelen.a mijn opleiding ben ik in Duitsland gaan werken waar ik een fantastische leidinggevende had. Zij zag taal als onderdeel van een geheel, en leerde mij elk logopedisch probleem te benaderen met een “groothoeklens”. Er werd niet alleen gekeken naar spraak, taal en gehoor, maar ook naar motoriek, geheugen en lateralisatie. Zij inspireerde mij dit te blijven doen!

In mijn werk binnen een aantal KDC’s is het mijn uitdaging om op zoek te gaan naar mogelijkheden, en verder te kijken dan beperkingen. Precies zoals ik de benadering en zienswijze van Stichting Milo ervaar, waar ik als ZZP-behandelaar geregeld betrokken ben bij diverse trajecten.

Hans van Balkom

Mijn naam is Hans van Balkom (1954), ik ben psycholinguïst en heb algemene taalwetenschap gestudeerd. Ik heb mij toegelegd op ondersteunende communicatie voorzieningen voor mensen met stoornissen in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, tekst en gebaren(taal).

In 2010 ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met een meervoudige beperking’ aan Radboud Universiteit Nijmegen en richtte toen ‘Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie’ op.

Mijn gedrevenheid en passie is er op gericht om voor mensen, die door de een of andere stoornis niet (meer) kunnen praten of gebaren, de taal van de omgeving niet meer kunnen begrijpen of niet meer kunnen lezen, oplossingen te zoeken en aan te reiken via Ondersteunde Communicatie. Ik ben lid van het Management Team van Milo en verantwoordelijk voor innovatie en kwaliteit.