Daniëlle Dehing

Mijn naam is Daniëlle Dehing (1992). Aan de universiteit van Utrecht ben ik afgestudeerd als orthopedagoog.

Na mijn studie werkte ik bij een praktijk voor kinderen met leerproblemen waar ik met name diagnostiek en behandeling bood aan kinderen met dyslexie. Ook heb ik drie jaar gewerkt op een zorgcentrum voor kinderen met ASS. Hier maakte ik kennis  met kinderen met een communicatief meervoudige beperking. Dankzij deze bijzondere kinderen is mijn interesse gewekt voor ondersteunde communicatie.

Bij Stichting Milo werk ik als behandelaar op zowel de KLIN© groepen als in ambulante trajecten. Ik geniet van de afwisselende werkzaamheden en het contact met de kinderen. Het is zo bijzonder om te zien hoe elk kind op zijn of haar eigen manier communiceert!

Lucas van Hooff

Mijn naam is Lucas van Hooff (1981). Sinds juli 2020 ben ik als manager bedrijfsvoering verbonden aan Stichting Milo.

Mensen met communicatief meervoudige beperkingen kunnen gebruik blijven maken van de kennis en expertise van Stichting Milo als de organisatie gezond blijft en als de continuïteit naar de toekomst is gewaarborgd. Als manager bedrijfsvoering zet ik hiervoor de kennis en ervaring in die ik heb opgedaan in mijn studie People & Business Management en als manager en ondernemer in de zorg.

In mijn werk zoek ik altijd naar verbinding en het creëren van synergie. Voor mij ligt een prachtige uitdaging om samen met alle deskundige en buitengewoon gemotiveerde collega’s aan de slag te gaan om zoveel mogelijk cliënten te helpen met de unieke expertise van Milo op het gebied van ondersteunde communicatie.

 

 

Michèle Kuipers

Mijn naam is Michèle Kuipers (1968). Als orthopedagoog werk ik graag samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kind.

Communicatie is daarbij een belangrijke basis, niet alleen om het samen als gezin fijn te hebben, maar ook voor het opbouwen van betekenisvolle relaties met anderen. En taal, in welke vorm dan ook, is belangrijk voor het vormen van je gedachten en dus om te kunnen leren.

Wanneer een kind niet zelf tot spreken komt, vind ik het een mooie puzzel om samen met ouders passende communicatiemiddelen te vinden. Ook als moeder van een zoon die niet kon praten en ondersteunde communicatie (OC) gebruikt, heb ik ervaren hoe helpend dit kan zijn.

Sinds september 2016 ben ik verbonden aan Stichting Milo. In eerste instantie als behandelaar OC. In januari 2018 heb ik de overstap gemaakt naar de rol van behandelcoördinator. Werken voor cliënten van Stichting Milo ervaar ik als zeer waardevol, daarom zet ik mij vol in voor onze cliënten.

Yvonne van der Heijden

Mijn naam is Yvonne van der Heijden (1995). Sinds februari 2019 werk ik als behandelcoördinator bij Stichting Milo. Hiervoor heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd met de specialisatie Beperkingen en Handicaps.

Tijdens mijn studie heb ik als klassenassistente gewerkt binnen het cluster 3 onderwijs. Als vrijwilliger werkte ik op een dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking. En ik heb stage gelopen op een KDC voor kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand.

Mijn passie voor kinderen met een beperking is ontstaan door mijn studie en werkervaring. Belangrijke aspecten zijn het stimuleren van de kleine stappen die een kind maakt, het (h)erkennen van de mogelijkheden die het kind heeft én het in hun eigen kracht zetten van het sociale netwerk.
Deze aspecten zijn niet alleen van belang voor de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden van het kind, maar voor alle ontwikkelingsgebieden. Bij Stichting Milo richten we ons op alle domeinen die invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen met een communicatief meervoudige beperking.

Zenna Brueren

Mijn naam is Zenna Brueren (1995). Begin 2019 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Radboud Universiteit. Sinds februari 2019 werk ik bij Stichting Milo als behandelcoördinator.

Ondanks de complexe problematiek van kinderen met een communicatief meervoudige beperking wordt bij Stichting Milo niet gekeken naar belemmeringen, maar naar mogelijkheden. Ik vind het belangrijk om stil te staan bij wat goed gaat. Daarnaast denk ik dat je vanuit een positieve insteek sneller inzicht krijgt in wat er mogelijk is en er groei kan ontstaan.

Bij Milo werken we ambulant. Zo wordt het systeem waar het voor de cliënt gebeurt – thuis en op school – optimaal betrokken en geactiveerd.
Bij communicatie denken veel mensen direct aan spraak, maar er zijn veel meer wegen om tot communicatie te komen. Hierdoor zie ik altijd mogelijkheden om voor kinderen die niet kunnen praten passende ondersteunende communicatiehulpmiddelen te zoeken, die we vervolgens samen ontdekken en leren gebruiken.

Dorieke van Domburg

Mijn naam is Dorieke van Domburg (1992). In 2017 ben ik afgestudeerd als logopedist en in 2018 startte ik mijn eigen praktijk.

Als vrijgevestigd logopedist werk ik hoofdzakelijk met jonge kinderen die problemen hebben op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling.

Mijn interesses liggen vooral in het werken met kinderen die naast spraak- en taalproblemen ook op cognitief gebied een achterstand hebben.

Bij mij staat de cliënt centraal en ik wil de omgeving actief betrekken bij het op gang brengen van de communicatie, dit te behouden en te laten groeien.

Sinds 2018 ben ik als ZZP-behandelaar Ondersteunde Communicatie verbonden aan Stichting Milo.

Basje Wentink

Mijn naam is Basje Wentink (1961). Sinds 1984 ben ik werkzaam als kinderergotherapeut. In 2008 ben ik aan de slag gegaan bij Ergo Actief Drachten en Damwoude. Voor die tijd heb ik veel ervaring opgedaan in de kinderrevalidatie bij Revalidatie Friesland en in het speciaal onderwijs bij SO Fryslân.

Het is mijn passie om samen met kinderen en hun ouders ervoor te zorgen dat het beter gaat als spelen, bewegen en leren niet helemaal vanzelf gaan. Op school, thuis en in de vrije tijd onderzoek ik samen met ouders en kind hoe bepaalde vaardigheden anders kunnen worden uitgevoerd als het op de standaard manier niet lukt. Ik vind het super om te zien dat een kind vaardigheden onder de knie krijgt door spelenderwijs te oefenen.

Sinds maart 2018 ben ik als ZZP-behandelaar OC verbonden Stichting Milo. Ook communicatie behoort bij de dagelijkse vaardigheden die kinderen graag willen kunnen, dus werken bij Milo sluit uitstekend aan bij mijn passie als kindertherapeut. Het enthousiasmeren van het systeem om het kind heen is super belangrijk.

Tanja Elserman

Mijn naam is Tanja Elserman (1970). Ik ben afgestudeerd als logopedist en leerkracht basisonderwijs. Daarna heb ik verschillende scholingen gedaan, onder meer Kindercoach, Rots en Water trainer, Sensorische integratie en autisme.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in het onderwijs, logopediepraktijken, logopedie in het speciaal onderwijs, therapie met dolfijnen (AAT), begeleiding ondersteund door honden en individuele begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking. Ik sta positief ten opzichte van drempelverlagend werken door middel van bewegen, natuur en dieren.

Ik hecht waarde aan het implementeren van communicatie en sociale vaardigheden binnen het sociaal netwerk van de cliënt, waarin elke vorm van communicatie belangrijk is. Dit sluit goed aan bij mijn werk voor Stichting Milo. Sinds april 2018 ben ik als ZZP-behandelaar Ondersteunde Communicatie verbonden aan Milo.

Christien Spijkerboer

Mijn naam is Christien Spijkerboer (1970) en vanaf 2018 ben ik werkzaam bij Stichting Milo als OC-behandelaar en Sensorisch integratie therapeut (SI). Tijdens deze periode heb ik mijn expertise ingezet in de ambulante trajecten. Samen, met ouders en het netwerk, werken aan een eigen stem voor het kind is voor mij een waardevolle factor in mijn werk. Het bewegen is een mooi middel om in te zetten, zodat het kind vanuit zijn eigen lichaamservaring stapjes kan zetten in het ontwikkelen van een eigen stem.

Vanaf september 2022 werk ik op de KLIN© locatie in Susteren als SI specialist/OC behandelaar. Sherborne, bewegingstherapie en de zintuigprikkelverwerking zullen vanuit mijn vak specialisme de hoofdthema’s zijn. Daarnaast blijf ik ook deelnemen aan ambulante trajecten.

Ernie van Engelshoven

Mijn naam is Ernie van Engelshoven (1972). In 1996 ben ik in Eindhoven afgestudeerd als logopedist. Vanaf 2018 was ik als ZZP-behandelaar OC verbonden aan Stichting Milo.

Met ingang van juli 2022 ben ik in dienst van Stichting Milo als OC behandelaar/logopedist. In het regiocentrum Susteren ben ik werkzaam op de behandelgroep en daarnaast ondersteun ik ambulante trajecten.

Het is geweldig om logopedie holistisch in te zetten.
Ik heb 25 jaar ervaring opgebouwd in diverse organisaties en gebruik dit om de best passende ondersteuning in communicatie met u samen neer te zetten. Liefs met creativiteit en een portie plezier.
Communicatie is een mensenrecht en geeft je toegang tot leren over de wereld om je heen.