Bea Kunst

Mijn naam is Bea Kunst-Verberne (1962). Mijn werkervaring heb ik opgedaan in het speciaal en basis onderwijs. Daar heb ik me ook verder gespecialiseerd in het stimuleren van de communicatie bij kinderen die niet of nauwelijks spreken. In de begeleiding betrek ik de sensomotorische prikkelverwerking van kinderen.

De visie van ondersteunde communicatie spreekt me zeer aan: alle gedrag is communicatie! Daarom heb ik verschillende cursussen ontwikkeld op het gebied van ondersteunde communicatie en sensomotorische integratie. Bij Milo breng ik als ZZP-behandelaar met veel plezier mijn kennis over communicatie bij niet of nauwelijks sprekende kinderen in praktijk.

In mijn eigen praktijk behandel ik vooral kinderen en zet ik me in voor het Hanenouderprogramma en Floortime. Ik werk nauw samen met de kinderfysiotherapeut, ergotherapeut en eventueel de psycholoog of orthopedagoog.

Nienke Tijdeman

Mijn naam is Nienke Tijdeman (1991). In 2014 ben ik afgestudeerd als pedagoog en sinds oktober 2015 werk ik bij Milo als OC behandelaar in het KLIN© atelier in Schijndel.

Naast OC-behandelaar bij Milo ben ik invalkracht bij een kinderdagcentrum, logeerhuis en woongroep voor ouderen (40-70 jaar) met meervoudige beperkingen. Daarnaast werk ik als ambulant medewerkster in een gezin met een kind met een verstandelijke beperking en in een gezin met PGB met een meisje dat het Conradi Hunermann Syndroom heeft.

Observeren is een kracht en perfectionisme is een aandachtspunt. Een kind (met een beperking) zie ik als een spiegel, waar je beiden (kind en medewerker) veel van kunt leren. Ik ga uit van de kracht van het kind en kijk naar wat het kind wel kan. Muziek is voor mij een belangrijk middel en een belangrijke techniek om de kinderen te bereiken.

Peter van den Berg

Mijn naam is Peter van den Berg (1961). Als fysiotherapeut heb ik in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn intensief samengewerkt met verschillende disciplines. Op het gebied van hulpmiddelen heb ik hier veel geleerd.
Samen met twee collega’s heb ik een scholing opgezet voor paramedici die met deze doelgroep werken. Als mededirecteur van een leverancier van individuele rolstoelen heb ik ervaring opgedaan in de hulpmiddelen branche.

In 2007 ben ik een eigen praktijk begonnen waarin ik naast fysiotherapie ook adviseer over hulpmiddelen. Mijn praktijk is onderdeel van een samenwerkingsverband met logopedisten, psychomotorisch therapeuten en gedragsdeskundigen. In 2012 heb ik mijn master management zorg en dienstverlening behaald. Voor een leverancier voor orthopedisch schoeisel doe ik echografisch onderzoek van het bewegingsapparaat en loopanalysen en ik onderhoud contacten met zorgverzekeraars.

Sinds oktober 2016 ben ik als ZZP-behandelaar verbonden aan Stichting Milo.

Nickie Hermans

Mijn naam is Nickie Hermans. Na mijn studies als ortho bewegingsagoog en pedagoog, heb ik in verschillende functies gewerkt binnen de gehandicaptenzorg.
Vanaf 2016 ben ik als ZZP Behandelaar betrokken bij Stichting Milo en heb ik veel ervaring opgedaan binnen deze specifieke doelgroep. Vanaf maart 2021 ben ik als behandelaar en behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo.

Ik vind het een uitdaging om samen met ouders en het netwerk rondom het kind de zoektocht aan te gaan wat het best passend ondersteunend communicatiesysteem is. Met als belangrijkste uitgangspunt dat het kind beter begrepen wordt en zichzelf beter duidelijk kan maken. Ik vind het fantastisch om te zien als een kind een stapje kan zetten in de communicatie en zo zelfredzamer wordt.

Esther van IJken

Mijn naam is Esther van IJken (1973). Ik ben pre-verbaal logopedist en praktijkhouder van Logopediepraktijk Sam Sam en mede- oprichter van Kinderpraktijk Sam Sam te Purmerend.

Kinderpraktijk Sam Sam is ontstaan vanuit de wens om onder één dak zorg en ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen bieden aan kinderen met een hulpvraag op het gebied van motoriek, communicatie en eten/drinken.

De kinderfysiotherapie, logopedie , kinderergotherapie en pedagogen/psychologen werken nauw samen om zo effectief mogelijk de hulpvraag van ouders en kind vorm te geven.

Mijn affiniteit, kennis en kunde liggen op het gebied van prikkelverwerking, autisme en aanverwante contactstoornis en jonge kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.  Ik ben NDT en SI therapeut en geef sinds mei van dit jaar de Hanen More than Words cursus.

Inmiddels ben ik al weer 22 jaar werkzaam als logopedist en sinds november 2016 is het werken voor Stichting Milo een mooie nieuwe uitdaging en aanvulling op mijn al bestaande werkzaamheden.

Ans van Duijnhoven

Mijn naam is Ans van Duijnhoven (1969) en ik ben als ZZP-behandelaar verbonden aan Milo. Sinds 25 jaar werk ik voornamelijk met ernstig meervoudig beperkte kinderen en hierin heb ik mijn passie gevonden. Ik zoek graag samen met de ouders van het kind en de professionals die erom heen staan, naar kleine ingangen om ontwikkeling, interactie en communicatie op gang te brengen.

Elk kind geeft signalen en het is aan ons om deze signalen te zien, te herkennen en een passend antwoord hierop te geven. Als we de omgeving van het kind afstemmen, krijgt het kind kansen om te laten zien welke mogelijkheden en behoeften hij of zij heeft. Ik werk graag met videobeelden omdat beelden een krachtig middel zijn om dingen te laten zien die je al doende niet hebt opgemerkt. Daarna coach ik graag ‘op de werkvloer’ om samen te ontdekken wat op welke manier werkt.

Baukje Bosma

Mijn naam is Baukje Bosma (1977). Tijdens mijn studie Algemene Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik mij gespecialiseerd in de Nederlandse Gebarentaal. Na mijn afstuderen in 2001 heb ik veel werkervaring opgedaan met dove cliënten, in tolkwerk en begeleiding. Ook heb ik als linguïst meegewerkt aan gebarentaalonderzoek naar de taalverwerving van jonge dove kinderen.

In 2014 rondde ik de opleiding Logopedie af aan de Hanzehogeschool Groningen. Sinds die tijd werk ik als logopedist in Logopediepraktijk Bremer die is gevestigd binnen KDC “Ilmarinen” in Groningen. In het KDC zien we veel kinderen met een meervoudige beperking die behoefte hebben aan passende ondersteunde communicatie. Zo kwam ik in aanraking met Stichting Milo. Sinds eind 2014 ben ik aan Milo  verbonden als behandelaar ondersteunde communicatie. Hierdoor heb ik onder andere ervaring opgedaan met verschillende soorten spraakcomputers. In 2017 zijn mijn taken uitgebreid en die ik ook behandelcoördinatie in regio Noord.

Ik vind het een mooie uitdaging om voor ieder kind een passende vorm van communicatieondersteuning te vinden en te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het geeft mij erg veel voldoening om getuige te mogen zijn van stappen in communicatieve ontwikkeling en ouders/begeleiders bij dit proces te ondersteunen.

Mirjam Bos

Mirjam Bos (1977)is regionale case coördinator.
Wil je meer weten over de activiteiten van Milo in Zeeland of Noord-Brabant?
Neem dan contact op met Mirjam (mirjambos@stichtingmilo.nl of 06 15 41 16 10)

 

Ik woon in Sint-Michielsgestel. In 1998 ben ik begonnen als persoonlijk begeleidster op een SGEVG-groep bij de ASVZ. Binnen dezelfde organisatie ben ik doorgegroeid naar de functie van teamleidster.

Vanaf 2006 heb ik als leidinggevende gewerkt bij de Kentalis, negen jaar bij de residentiële behandelgroepen en een jaar bij de vroegbehandelingsgroepen TOS/DOOF/SH en CMB in de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.
Sinds 1 juli 2016 werk ik als regionale case coördinator voor de regio Zuidwest van Stichting Milo.”

Mirjam de Vries

Mijn naam is Mirjam de Vries (1974). Sinds mei 2016 ben ik werkzaam bij Milo als ZZP-behandelaar.

Tijdens mijn studie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen  en mijn werk als Logopedist/Communicatieadviseur Ondersteunende Communicatie kwam ik veel in aanraking met kinderen en volwassen met ontwikkelingsproblematiek. Vooral autisme was voor mij iets ongrijpbaars. Door mijn studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht vergaarde ik meer kennis over autisme en communicatie. Sinds juni 2005 heb ik mijn eigen bedrijf Autididact waar ik werk als zelfstandig orthopedagoog.

De werkwijze van Stichting Milo sluit nauw aan bij mijn visie en werkwijze. Zorg verlenen aan mensen met een beperking. Dit vraagt om een andere benadering van elkaar en bovenal: men moet het kunnen accepteren, dat iemand anders is dan we  gewoon  zijn in onze samenleving. Ik wil graag helpen met het zoeken naar mogelijkheden en behoeften van de cliënt.

Wilma Scheres

Mijn naam is Wilma Scheres (1967). Al jaren ben ik werkzaam als communicatiedeskundige, GZ-psycholoog, docent en programmamanager voor onder andere Kentalis, Thomashuizen en partner van Kudding & Partners. De expertise die ik heb opgedaan is het leren kijken naar gedrag en betekenis verlenen en samen met de omgeving zoeken naar oplossingen om te komen tot geslaagde interactie en optimaal gebruik maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen met een beperking. Het betreft mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met een zintuiglijke beperking, psychiatrische beperking en mensen met dementie. Ik ben ontwikkelaar van het programma voor managers in de zorg waarbij wordt gestreefd naar de zorg goedkoper, beter en leuker te maken vanuit de pijlers ondernemerschap, gastvrijheid en stressbeheersing. Dit programma wordt gerealiseerd vanuit de Symphony Zorgacademie.