Katja Maassen

Mijn naam is Katja Maassen (1996). In maart 2021 heb ik mijn master Education and Child Studies afgerond met de specialisatie Orthopedagogiek. Ik heb altijd al met veel liefde met kinderen gewerkt. Zo ben ik gedurende mijn opleiding, ongeveer 4 jaar lang, zorgverlener geweest voor verschillende kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Tijdens mijn masterstage van 10 maanden kwam ik in aanraking met leerlingen met een communicatief meervoudige beperking. Hier leerde ik hoeveel baat deze doelgroep heeft bij ondersteunde communicatie en leerde bijvoorbeeld ook NmG.
Door mijn passie om deze doelgroep en hun netwerk te helpen en te ondersteunen, kwam ik terecht bij Stichting Milo.
Het kan voor een kind enorm frustrerend zijn als het niet wordt begrepen. Deze frustratie kan van negatieve invloed zijn op hoe het kind in zijn of haar vel zit. Ik vind het belangrijk dat een kind zich kan uiten en begrepen wordt door zijn of haar omgeving en op die manier een zo optimaal mogelijke ontwikkeling doormaakt. Hier kunnen we samen met Stichting Milo voor zorgen.

Neeltje Kooijmans

Mijn naam is Neeltje Kooijmans en ben sinds april 2019 werkzaam als OC-behandelaar op de KLIN© groep in Schijndel. Voorheen ben ik 15 jaar werkzaam geweest in een kinderdienstencentrum met kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 0 tot 8 jaar.
Sinds 2019 werk ik, met veel plezier, bij Stichting Milo als OC-behandelaar op de KLIN© groep in Schijndel.

Bij Milo kijken we naar mogelijkheden en krijgen de kinderen alle kansen om zichzelf te ontwikkelen. Samen met het netwerk van het kind zoek ik graag naar welk ondersteunend communicatiemiddel het beste bij het kind en haar of zijn omgeving past.
Er is heel veel mogelijk, want ieder kind heeft recht op een stem!
Ik krijg veel energie van het werken met de kinderen en het is geweldig om te zien dat zij kleine of grote stapjes maken!

Amanda Veenman

Mijn naam is Amanda Veenman (1982). Na mijn studie Orthopedagogiek (specialisatie ontwikkelingsproblemen) ben ik een aantal jaren werkzaam geweest op een therapeutische peutergroep in de kinderrevalidatie, waarna ik de overstap heb gemaakt om, binnen de kinderrevalidatie, als orthopedagoog aan de slag te gaan. Dit heb ik langere tijd gedaan bij Heliomare (Wijk aan Zee/Heemskerk) en daarna bij Basalt (Leiden). Niet of nauwelijks sprekende kinderen en kinderen met meervoudige beperkingen hebben hierbij een bijzonder plekje in mijn hart veroverd. Het ondersteunen van ouders en begeleiders op een passende manier evenzoveel.

Sinds mei 2021 ben ik als Behandelcoördinator regio West verbonden aan Stichting Milo. Hier zet ik, samen, op maat, energie, aandacht en ervaring in, om kinderen te stimuleren in hun communicatie, ontwikkeling en gelijkwaardige deelname in gezin, groep en in de maatschappij!

Jeannette van Aert

Mijn naam is Jeannette van Aert (1960). Sinds september 2020 werk ik als officemanager voor Stichting Milo. Na jarenlang te hebben gewerkt als managementondersteuner in de zakelijke dienstverlening werk ik nu met veel plezier in de zorg.

Taal loopt als een rode draad door mijn leven. En, zonder hierbij na te denken, is mijn taal er gewoon. Dit is echter niet vanzelf…sprekend voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen. Voor deze mensen zoekt Milo passende communicatie-oplossingen zodat ook zij hun ‘stem’ kunnen laten horen. Het is mooi werk, recht vanuit het hart én met veel professionaliteit. Graag draag ook ik hier mijn steentje aan bij.

Marleen Wessels

Mijn naam is Marleen Wessels (1991) en ik ben sinds augustus 2020 verbonden aan Stichting Milo als Behandelcoördinator.
Ik heb de bachelor en master Pedagogische Wetenschappen afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na deze opleidingen heb ik de Research Master Social and Behavioural Sciences gevolgd waarna ik een promotieonderzoek heb gedaan binnen de Academische Werkplaats Ernstig Meervoudig Beperkt. Het onderwerp van mijn promotieonderzoek was assessment bij mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Tijdens mijn werk als promovenda heb ik ervaren hoe belangrijk communicatie is voor mensen met meervoudige beperkingen, omdat ondersteuning kan worden afgestemd op wensen, behoeften en mogelijkheden van de persoon wanneer hij of zij goed begrepen wordt.
Daarnaast krijg ik energie van het kunnen focussen op mogelijkheden, van het kijken naar wat kan.
Ik ben dan ook met veel enthousiasme gestart bij Stichting Milo. Ik vind het een leuke uitdaging om voor ieder kind, samen met zijn of haar netwerk, te kijken naar de mogelijkheden voor communicatie en best passende communicatieondersteuning.

selsela Hasami 201310

Selsela Hasami

Mijn naam is Selsela Hasami (1996).
Sinds september 2020 ben ik als Behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo, regio Noord.

Ik heb de opleiding bachelor Pedagogische Wetenschappen gedaan en aansluitend Research Master Behavioural and Social Sciences en de master Orthopedagogiek afgerond.
Tijdens mijn master heb ik een jaar stagegelopen als behandelcoördinator bij Kentalis op een woongroep voor doofblinde cliënten met een verstandelijke beperking.
Het werken met en voor deze jonge mensen gaf me heel veel energie. Tijdens deze stage merkte ik dat ik alle facetten van communicatie met deze jongeren bijzonder boeiend vond.

De functie van Behandelcoördinator binnen Milo sluit daarom perfect aan bij mijn interesses en wensen. Naast mijn reguliere werkzaamheden als Behandelcoördinator voer ik ook, met veel plezier, onderzoekstaken uit binnen Milo.

Lara Hoogenbosch

Mijn naam is Lara Hoogenbosch (1996). In september 2020 ben ik als behandelcoördinator gestart bij Stichting Milo. Ik heb Pedagogische Wetenschappen gestudeerd en heb me tijdens mijn master gespecialiseerd in de richtingen ‘Beperkingen en Handicaps’ en ‘Diversities in Youth Care’.

Gedurende mijn studie was ik vrijwilliger tijdens activiteitenweken voor onder andere kinderen met een communicatief meervoudige beperking. Ik merkte wat een plezier we samen hadden als we activiteiten ondernamen, maar ook hoe frustrerend het kon zijn als we elkaar niet begrepen. Aangezien ik deze kinderen heel graag wilde helpen, verdiepte ik mij tijdens mijn master in de wereld van de Ondersteunde Communicatie. Ik deed onderzoek naar coaching van de omgeving van cliënten met een communicatief meervoudige beperking en liep gedurende een jaar stage bij Stichting Milo.

Door samen te werken met iedereen die het kind goed kent en samen te zoeken naar stappen die op verschillende vlakken gezet kunnen worden, hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat het kind zich gemakkelijker kan uiten en beter begrepen wordt. Vervolgens vind ik het belangrijk dat we ervoor zorgen dat het kind (mede) dankzij én met zijn of haar omgeving kan blijven groeien.

Dit maakt dat ik zo geniet van mijn werk.

Mariëtte Weinans

Mijn naam is Mariëtte Weinans (1965). Sinds september 2020 ben ik werkzaam als behandelcoördinator bij Stichting Milo, regio West.

Na mijn studie orthopedagogiek ben ik in 1991 gaan werken in de kinderrevalidatie. Eerst in Beatrixoord (Haren), daarna in de Trappenberg (Huizen)/Merem (Hilversum). Met veel interesse ben ik hier samen met verschillende behandelaren rondom kind en gezin aan de slag gegaan om (praktische) oplossingen te bedenken op een manier die bij hen past.

Daar waar de ontwikkeling van een kind niet vanzelfsprekend verloopt, roept dit vaak een variatie aan gevoelens bij de ouder op. Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om samen met ouders en behandelaren de ontwikkeling van een kind in kaart te brengen en complexe problematiek begrijpelijk en hanteerbaar te maken om zo met elkaar vooruit te kunnen.

Communicatie is voor mij iedere dag de basis van waaruit ik met anderen contact heb. Luisteren naar wat anderen te vertellen hebben en duidelijk maken wat ik bedoel. Hoe belangrijk is het voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken om zich óók duidelijk te maken en zich begrepen te voelen.

Bij Milo vind ik alles wat mij in mijn werk voor kind en ouders energie geeft. Samen inzicht krijgen in hoe communicatie zich in gedrag ontwikkelt bij het kind en hierbij de best passende toegang zoeken. Samen met het hele netwerk rondom kind en gezin; dat is de uitdaging!

Wilma Vossen

Mijn naam is Wilma Vossen (1965). Sinds september 2020 ben ik, met veel plezier, bij Stichting Milo verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Mijn roots liggen in de zorgwereld waar ik ruim 30 jaar met veel passie, energie en plezier heb gewerkt. Deze ervaring is de bagage die ik meeneem in mijn werkzaamheden voor Milo.

Communicatie is zo gewoon in ons dagelijks leven. Maar wat als dat niet ‘vanzelf … sprekend’ is. Wat als je niet kunt spreken of kenbaar kunt maken wat je voelt, wat je denkt, wat je wilt.

De professionals van Milo, werken samen in multidisciplinaire teams aan het verhogen van de kwaliteit van leven voor die mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken. Samen met het sociale netwerk van de cliënten zoeken zij naar kansen om het communicatievermogen te verbeteren, zodat de cliënten  een alternatieve stem kunnen laten horen. Ik ben blij, dat ik hier een steentje aan mag bijdragen door mijn expertise in te zetten voor Stichting Milo.

Inge Hanssen

Mijn naam is Inge Hanssen (1977). Sinds 2015 werk ik bij Stichting Milo als kinderfysiotherapeute bij de KLIN© groep in Schijndel. Als behandelaar Ondersteunde Communicatie ben ik betrokken bij individuele behandeltrajecten van Milo cliënten. Het geeft me voldoening een kind te helpen groeien in zijn motoriek. Uitzoeken welke behandeling het beste past bij een kind zie ik als een uitdaging.

Bij elke leeftijdscategorie horen verschillende motorische vaardigheden, die van belang zijn om goed te functioneren in het dagelijks leven. Veel Milo kinderen komen tot verdere ontwikkeling als hun lichaamsbesef groeit.

Mijn bijdrage aan Milo trajecten is het aanleren en verbeteren van motorische vaardigheden en lichaamsbesef. Hiertoe zet ik Sherborne in en kijk ik naar de sensorische informatieverwerking van een kind. Elk kind is uniek en vraagt om een individuele benadering en dat maakt mijn beroep zo leuk!