Camilla van Beugen

Mijn naam is Camilla van Beugen (1964). Sinds augustus 2021 ben ik als manager diagnostiek en behandeling werkzaam bij Milo. Ik ben orthopedagoog/GZ-psycholoog en heb jarenlange ervaring binnen de kinderrevalidatie en het audiologisch centrum. Het vormgeven van en werken met handelingsplannen loopt als een rode draad door mijn carrière en nog steeds boeit het mij om te zien hoe beïnvloeding van diverse ontwikkelingsgebieden door handelingsgericht werken kan leiden tot een passende afstemming en communicatie binnen een systeem.

De afgelopen twee jaar was ik regiebehandelaar bij een organisatie gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van autisme. Een erg boeiende leeromgeving vanuit de wetenschap dat jonge kinderen met communicatieproblemen vaak kenmerken vertonen van autisme en dat een zuivere beeldvorming bepalend is voor het juist passende behandel- en begeleidingsaanbod. De samenwerking met ouders en het systeem is hierbij van het hoogste belang.

Binnen Milo hoop ik op al deze gebieden een bijdrage te kunnen leveren aan het inhoudelijk proces. Mijn passie is de afstemming zoeken tussen vraag en aanbod, hebben we gezamenlijke doelen en spreken we dezelfde taal, handelen we in vertrouwen en mochten we elkaar toch verliezen vinden we elkaar dan weer door eerlijkheid en transparantie? Ik vind het belangrijk een veilige omgeving te creëren voor collega’s en cliënten om samen het beste uit jezelf te halen.

Brenda Perfors

Mijn naam is Brenda Perfors (1961) en als orthopedagoog, met brede ervaring in het onderwijsveld, help ik ondernemende scholen graag om ondersteunde communicatie te integreren in hun onderwijsaanbod.
Als orthopedagoog heb ik jarenlange ervaring zowel binnen het regulier als speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Binnen een samenwerkingsverband Passend Onderwijs hield ik mij onder andere bezig met de toeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes vanuit voorschoolse (zorg)instellingen naar onderwijs, met een passend onderwijs/zorgaanbod. Sinds oktober 2021 ben ik verbonden aan Stichting Milo als Verbindingsfunctionaris Onderwijs/Zorg.

Effectief communiceren is voor iedereen de basis voor persoonlijke ontwikkeling en van het grootste belang in relaties, onderwijs en werk. Daarom breng ik de kennis en kunde van de Stichting Milo graag onder de aandacht van onderwijs en zorginstellingen, om ook daar samen een duurzaam en (nog) passend(er) aanbod te kunnen creëren voor kinderen en jongeren met een communicatief meervoudige beperking. Wat heeft uw organisatie nodig om mee te doen? Laat het mij weten en ik maak een afspraak met u.

Evi Mutsaers

Mijn naam is Evi Mutsaers (1994). Sinds september 2021 ben ik werkzaam binnen de KLIN© groep in Schijndel, als OC-behandelaar.
Ik heb enkele jaren lesgegeven in het speciaal onderwijs. Hier heb ik kennis gemaakt met de doelgroep ernstig meervoudige beperkte kinderen en hier ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met ondersteunde communicatie (OC). Ik zag wat deze communicatiemogelijkheden kinderen bracht. Hier wilde ik mij verder in verdiepen en meer in kunnen betekenen, want hoe mooi is het als ieder kind een eigen stem krijgt en op deze manier de wereld kan gaan ontdekken!
Mijn passie is altijd geweest om samen met kinderen tot ontwikkeling te komen. Op de KLIN© groep kan ik ieder jaar kinderen helpen te ontwikkelen en raak ik geïnspireerd door het pure, wat een kind met zich meedraagt.

Camilla van Beugen

Mijn naam is Camilla van Beugen (1964). Sinds augustus 2021 ben ik als manager diagnostiek en behandeling werkzaam bij Milo. Ik ben orthopedagoog/GZ-psycholoog en heb jarenlange ervaring binnen de kinderrevalidatie en het audiologisch centrum. Het vormgeven van en werken met handelingsplannen loopt als een rode draad door mijn carrière en nog steeds boeit het mij om te zien hoe beïnvloeding van diverse ontwikkelingsgebieden door handelingsgericht werken kan leiden tot een passende afstemming en communicatie binnen een systeem.

De afgelopen twee jaar was ik regiebehandelaar bij een organisatie gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van autisme. Een erg boeiende leeromgeving vanuit de wetenschap dat jonge kinderen met communicatieproblemen vaak kenmerken vertonen van autisme en dat een zuivere beeldvorming bepalend is voor het juist passende behandel- en begeleidingsaanbod. De samenwerking met ouders en het systeem is hierbij van het hoogste belang.

Binnen Milo hoop ik op al deze gebieden een bijdrage te kunnen leveren aan het inhoudelijk proces. Mijn passie is de afstemming zoeken tussen vraag en aanbod, hebben we gezamenlijke doelen en spreken we dezelfde taal, handelen we in vertrouwen en mochten we elkaar toch verliezen vinden we elkaar dan weer door eerlijkheid en transparantie? Ik vind het belangrijk een veilige omgeving te creëren voor collega’s en cliënten om samen het beste uit jezelf te halen.

Ans Kilkens

Mijn naam is Ans Kilkens (1980). Na mijn opleiding Logopedie heb ik binnen de masteropleiding Taalwetenschappen de specialisatie Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit gevolgd. Ik ben werkzaam geweest in de kinderrevalidatie (Sint Maartenkliniek Nijmegen) waar mijn focus lag op de doelgroep kinderen met communicatief meervoudige beperkingen. Ik was betrokken bij de directe begeleiding van de kinderen en hun omgeving en daarnaast voerde ik promotieonderzoek uit naar de ontwikkeling en evaluatie van de communicatiebehandeling het CAIS (Communicatie Assessment & Interventie Systeem voor kinderen die grote moeilijkheden ondervinden bij de verwerving van vroege communicatieve gedragingen). Ook ben ik werkzaam geweest binnen de opleiding Logopedie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Ik zet mij graag in om Ondersteunde Communicatie (OC) bredere bekendheid te geven en kennis en kunde rondom OC te vergroten. Zo ben ik medeontwikkelaar van het ALOHA-vocabulaire voor spraakcomputers, verzorg ik onderwijs/trainingen op gebied van OC en participeer ik in wetenschappelijk onderzoek.

Sinds juni 2021 ben ik binnen Stichting Milo werkzaam als manager diagnostiek en behandeling.
Hier werk ik samen met een groep bevlogen en gedreven professionals. Samen met het kind en de betrokkenen rondom het kind wordt gestreefd naar het elkaar beter leren begrijpen, maar vooral ook naar het creëren van een uitdagende en duurzame ontwikkel- en leeromgeving.
De sleutel daartoe: het op maat inzetten van OC.

Katja Maassen

Mijn naam is Katja Maassen (1996). In maart 2021 heb ik mijn master Education and Child Studies afgerond met de specialisatie Orthopedagogiek. Ik heb altijd al met veel liefde met kinderen gewerkt. Zo ben ik gedurende mijn opleiding, ongeveer 4 jaar lang, zorgverlener geweest voor verschillende kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Tijdens mijn masterstage van 10 maanden kwam ik in aanraking met leerlingen met een communicatief meervoudige beperking. Hier leerde ik hoeveel baat deze doelgroep heeft bij ondersteunde communicatie en leerde bijvoorbeeld ook NmG.
Door mijn passie om deze doelgroep en hun netwerk te helpen en te ondersteunen, kwam ik terecht bij Stichting Milo.
Het kan voor een kind enorm frustrerend zijn als het niet wordt begrepen. Deze frustratie kan van negatieve invloed zijn op hoe het kind in zijn of haar vel zit. Ik vind het belangrijk dat een kind zich kan uiten en begrepen wordt door zijn of haar omgeving en op die manier een zo optimaal mogelijke ontwikkeling doormaakt. Hier kunnen we samen met Stichting Milo voor zorgen.

Neeltje Kooijmans

Mijn naam is Neeltje Kooijmans en ben sinds april 2019 werkzaam als OC-behandelaar op de KLIN© groep in Schijndel. Voorheen ben ik 15 jaar werkzaam geweest in een kinderdienstencentrum met kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 0 tot 8 jaar.
Sinds 2019 werk ik, met veel plezier, bij Stichting Milo als OC-behandelaar op de KLIN© groep in Schijndel.

Bij Milo kijken we naar mogelijkheden en krijgen de kinderen alle kansen om zichzelf te ontwikkelen. Samen met het netwerk van het kind zoek ik graag naar welk ondersteunend communicatiemiddel het beste bij het kind en haar of zijn omgeving past.
Er is heel veel mogelijk, want ieder kind heeft recht op een stem!
Ik krijg veel energie van het werken met de kinderen en het is geweldig om te zien dat zij kleine of grote stapjes maken!

Amanda Veenman

Mijn naam is Amanda Veenman (1982). Na mijn studie Orthopedagogiek (specialisatie ontwikkelingsproblemen) ben ik een aantal jaren werkzaam geweest op een therapeutische peutergroep in de kinderrevalidatie, waarna ik de overstap heb gemaakt om, binnen de kinderrevalidatie, als orthopedagoog aan de slag te gaan. Dit heb ik langere tijd gedaan bij Heliomare (Wijk aan Zee/Heemskerk) en daarna bij Basalt (Leiden). Niet of nauwelijks sprekende kinderen en kinderen met meervoudige beperkingen hebben hierbij een bijzonder plekje in mijn hart veroverd. Het ondersteunen van ouders en begeleiders op een passende manier evenzoveel.

Sinds mei 2021 ben ik als Behandelcoördinator regio West verbonden aan Stichting Milo. Hier zet ik, samen, op maat, energie, aandacht en ervaring in, om kinderen te stimuleren in hun communicatie, ontwikkeling en gelijkwaardige deelname in gezin, groep en in de maatschappij!

Jeannette van Aert

Mijn naam is Jeannette van Aert (1960). Sinds september 2020 werk ik als officemanager voor Stichting Milo. Na jarenlang te hebben gewerkt als managementondersteuner in de zakelijke dienstverlening werk ik nu met veel plezier in de zorg.

Taal loopt als een rode draad door mijn leven. En, zonder hierbij na te denken, is mijn taal er gewoon. Dit is echter niet vanzelf…sprekend voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen. Voor deze mensen zoekt Milo passende communicatie-oplossingen zodat ook zij hun ‘stem’ kunnen laten horen. Het is mooi werk, recht vanuit het hart én met veel professionaliteit. Graag draag ook ik hier mijn steentje aan bij.

Marleen Wessels

Mijn naam is Marleen Wessels (1991) en ik ben sinds augustus 2020 verbonden aan Stichting Milo als Behandelcoördinator.
Ik heb de bachelor en master Pedagogische Wetenschappen afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na deze opleidingen heb ik de Research Master Social and Behavioural Sciences gevolgd waarna ik een promotieonderzoek heb gedaan binnen de Academische Werkplaats Ernstig Meervoudig Beperkt. Het onderwerp van mijn promotieonderzoek was assessment bij mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Tijdens mijn werk als promovenda heb ik ervaren hoe belangrijk communicatie is voor mensen met meervoudige beperkingen, omdat ondersteuning kan worden afgestemd op wensen, behoeften en mogelijkheden van de persoon wanneer hij of zij goed begrepen wordt.
Daarnaast krijg ik energie van het kunnen focussen op mogelijkheden, van het kijken naar wat kan.
Ik ben dan ook met veel enthousiasme gestart bij Stichting Milo. Ik vind het een leuke uitdaging om voor ieder kind, samen met zijn of haar netwerk, te kijken naar de mogelijkheden voor communicatie en best passende communicatieondersteuning.