Ernie van Engelshoven

Mijn naam is Ernie van Engelshoven (1972). In Eindhoven ben ik in 1996 afgestudeerd als logopedist. Al snel ontdekte ik dat er instellingen waren die terughoudend waren met het inzetten van Ondersteunde Communicatie (OC) en hulpmiddelen, terwijl andere instellingen daarin juist vooruitstrevend waren.

Mensen toegang geven tot communiceren interesseert me enorm en inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan met hulpmiddelen, pictogramsystemen en methodieken in Nederland en België, onder andere bij Voice Technologies, Adelante en Kentalis.

Sinds juli 2018 werk ik ook vanuit mijn eigen praktijk en ben ik als ZZP-behandelaar OC verbonden aan Stichting Milo. Milo biedt een innovatief platform om samen te werken met andere ZZP’ers, kennis te delen en op maat zorg te verlenen. Voor de cliënt is het waardevol dat de behandelprogramma’s van Milo plaatsvinden in de leefomgeving van de cliënt. Een grote meerwaarde voor mij is dat Milo voor iedere cliënt een uniek multidisciplinair behandelteam samenstelt met oog voor de competenties en kwaliteiten van de ZZP’ers.

Ik vind het een uitdaging om vanuit plezierige, dagelijkse bezigheden met OC kleine leermomenten te vinden en te creëren, zoals het leren van een woord als ‘Kaboem’ als een blokkentoren omkiepert. Vandaar de naam van mijn bedrijf ‘Kaboem Logopedie’.

Janine Versteeg

Mijn naam is Janine Versteeg (1965).  Ik heb onder meer een opleiding afgerond waarin verschillende psychologische elementen aan de orde kwamen zoals het Enneagram, NLP, TA en familie opstellingen. Momenteel volg ik de Masteropleiding counseling en coaching waarbij begeleidingsgesprekken uitvoeriger aan de orde komen.

Ik werk als logopedist bij Merem, vooral met niet en nauwelijks sprekenden. Uit die ervaring weet ik dat het voor de omgeving een hele uitdaging is om een hulpmiddel in te zetten voor Ondersteunde Communicatie (OC).

De visie van Stichting Milo sluit naadloos aan bij mijn bevindingen en sinds mei 2017 werk ik daar als ZZP- behandelaar OC. Ik draag graag bij aan het proces om communiceren middels OC een logisch onderdeel te laten worden van het leven van niet of nauwelijks sprekenden en hun omgeving. Communicatieve interacties tussen mensen boeien mij. Vandaar mijn bedrijfsnaam: OCcoaching.

Quirine Plaizier

Mijn naam is Quirine Plaizier (1989). Tijdens mijn studie werkte ik als PGB-begeleider voor een jonge vrouw met onder meer communicatieproblemen.

Als vrijwilliger voor stichting de Wielewaal heb ik veel mensen met communicatief meervoudige beperkingen gezien. Na mijn afstuderen als orthopedagoog, ben ik in 2014 gaan werken bij de Driestroom als begeleider op de groep. Vervolgens ben ik daarnaast voor mijzelf gestart in oktober 2017.

Als zelfstandige was ik vooral werkzaam als gedragskundige binnen een WLZ-gezinshuis (Wet Langdurige Zorg). Het voor mijzelf werken wil ik verder uitbreiden. Sinds augustus 2018 ben ik als ZZP-behandelaar Ondersteunde Communicatie verbonden aan Stichting Milo.

Mariëtte Veldman

Mijn naam is Mariëtte Veldman (1967). Ik ben logopedist en gebarendocent NmG.

Na de studie logopedie ben ik in de zorg gaan werken met mensen met een verstandelijke beperking. Later heb ik de overstap gemaakt naar de sector auditief-communicatief beperkten. Sinds 2015 werk ik vanuit mijn eigen bedrijf, Veldman & Wouters.

Het werk in een multidisciplinaire setting heeft mij vakoverstijgend denken en handelen gebracht. Ik vind het belangrijk om een hulpvraag breed te bekijken en samen met de betrokkenen uit te puzzelen wat er anders moet of kan.
Een communicatieprobleem zit niet alleen in de persoon met een beperking, maar houdt vaak ook verband met de omgeving.

Mijn uitgangspunt is focussen op de sterke kanten en die benutten. Graag draag ik bij aan een grotere redzaamheid als communiceren niet vanzelfsprekend is. Dit kan alleen door ouders en overige betrokkenen zoveel mogelijk te betrekken en te begeleiden in de alledaagse context. Sinds 2017 ga ik samen met Milo graag die uitdaging aan als behandelaar ondersteunde communicatie.

Leanne Wolfs

Mijn naam is Leanne Wolfs (1991) . Ik heb Pedagogische Wetenschappen en Gedragswetenschappen gestudeerd.

Ik heb gewerkt als PGB’er van een jongen met Down Syndroom, als klassenassistente en als behandelcoördinator bij Kentalis. En ik heb meegewerkt aan verschillende praktijkonderzoeken van Kentalis en Radboud Universiteit Nijmegen.
Daarnaast ben ik (nog steeds) werkzaam als regio coördinator bij Stichting Oorigineel.

In de loop der tijd heb ik veel geleerd over de invloed van taal(problematiek) op de algehele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Goed kunnen communiceren is ontzettend belangrijk, maar helaas niet altijd even gemakkelijk.

In de zomer van 2018 ben ik als PGB’er aan de slag gegaan met een meisje met cri-du-chat syndroom om haar gebarentaalontwikkeling te bevorderen. Via haar heb ik kennis gemaakt met Stichting Milo en sinds september 2018 ben ik als behandelcoördinator verbonden aan Milo.

Eveline Huygens

Mijn naam is Eveline Huygens (1994). Vanaf mei 2018 ben ik als behandelcoördinator in dienst bij Stichting Milo. Na mijn master Orthopedagogiek heb ik gewerkt als gedragsdeskundige bij een behandelcentrum van Ipse de Bruggen. Sinds 2016 begeleid ik vanuit een PGB met veel plezier een 7-jarige jongen met het Syndroom van Down.

Al van jongs af aan wilde ik graag met kinderen werken. Toen ik aan mijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam begon, wist ik dat ik me wilde gaan richten op de gehandicaptenzorg. Tijdens mijn bachelorstage heb ik als begeleider op een groep met ernstig meervoudig beperkte kinderen gewerkt, waarbij ik door klein te kijken heb ervaren dat ieder kind op zijn of haar eigen manier probeert te communiceren.

Bij Stichting Milo kan ik samen met het multidisciplinaire team én het sociale netwerk van het kind ervoor zorgen dat die eigen manier van communiceren wordt herkend en aan de hand van ondersteunde communicatie wordt versterkt.

Juul van den Hombergh

Mijn naam is Juul van den Hombergh (1955).

Als muziektherapeute heb ik 32 jaar bij stichting Driestroom gewerkt. Mijn aandachtsgebied was kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met autisme en kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

In 2014 ben ik voor mezelf begonnen, dit bevalt me erg goed. Sinds september 2016 ben ik als behandelaar Ondersteunde Communicatie verbonden aan Stichting Milo.

Karin van Helden

Mijn naam is Karin van Helden (1970).

Na mijn opleiding Creatieve therapie muziek heb ik vijf jaar in Purmerend gewerkt als muziektherapeute in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarna heb ik vier jaar in Landgraaf gewerkt in een instelling voor mensen met een meervoudige beperking.

In 2002 ben ik gestart als zelfstandig muziektherapeute en sinds 2016 ben ik als behandelaar Ondersteunde Communicatie verbonden aan Stichting Milo.

Sabine Lonis

Mijn naam is Sabine Lonis (1986). Begin 2011 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut en sindsdien werk ik in de Praktijk voor Kindertherapie te Geleen. In 2014 heb ik de opleiding Sensorische Informatieverwerking afgerond.

Het werken met kinderen en hun cliëntsysteem vind ik een echte uitdaging. Ieder kind is uniek, leert en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Indien er handelingsproblemen worden ervaren, draag ik graag bij aan het zo optimaal mogelijk laten functioneren van een kind in zijn dagelijkse omgeving.

Sinds oktober 2016 ben ik bekend met Milo en sinds april 2018 ook daadwerkelijk actief betrokken. Met name het out-of-the-box denken trekt mij enorm aan: niet vanuit het handelen, maar vanuit communicatie het kind benaderen en ondersteunen in zijn ontwikkeling en participatie.

Bianca Gurian

Mijn naam is Bianca Gurian-Smeets (1974). Sinds oktober 2017 werk ik bij Stichting Milo als behandelcoördinator. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd in Nijmegen met als specialisatie ‘gezin en gedrag’.

Daarna heb ik vele jaren gewerkt in de zorg voor kinderen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Dit heb ik gedaan als orthopedagoog-generalist waarvan 13 jaar bij Radar, onder meer bij een kinderbehandelcentrum en bij ambulante gezinsbehandeling. Naast mijn werkzaamheden bij Milo verzorg ik ook scholing aan ouders en professionals.

Elke keer opnieuw zet ik mijn expertise en persoonlijke ervaring, als moeder van een zoon die niet kan praten, in om samen met de persoon, de ouders en andere betrokkenen op zoek te gaan naar de mogelijkheden van leren en ontwikkelen bij de persoon.
Om samen op zoek te gaan naar passende communicatievormen zodat de persoon kan worden begrepen in zijn of haar communicatie en er écht bij hoort en ook écht mee kan doen in onze samenleving. Een zeer boeiende maar bovenal uitdagende zoektocht. Hier ligt mijn hart, mijn gedrevenheid, mijn passie!