Heleen Akkerman

Mijn naam is Heleen Akkerman (1972). In 1993 ben ik in Zwolle afgestudeerd als logopedist.

Nadat ik werkzaam ben geweest in verschillende werkvelden maakte ik in 2005 de overstap naar het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie. Hier hield ik mij vooral bezig met de communicatievragen van cliënten.
Sinds april 2021 ben ik verbonden aan Stichting Milo. Eerst als ZZP-Behandelaar Ondersteunde Communicatie en vanaf september 2022 als Behandelaar Ondersteunde Communicatie in dienst van Milo.

De wereld om je heen begrijpen en begrepen worden door de wereld om je heen, is een basisbehoefte van ieder mens.
Samen met het netwerk van de cliënt zoek ik naar de best passende communicatievorm(en) om dit voor elkaar te krijgen.

Gerard den Hertog

Mijn naam is Gerard den Hertog (1973). Sinds september 2022 mag ik mij inzetten bij Stichting Milo als manager bedrijfsvoering regio noord.

Mijn overtuiging is dat iedereen recht heeft op een eigen plek in onze samenleving en dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen die daar hulp bij nodig hebben, al op jonge leeftijd de zorg krijgen die op hen is afgestemd. Juist in een leeftijd waar een individu zich gaat ontplooien, is communicatie essentieel. Stichting Milo kan daarbij het verschil maken. Geen hokjesdenken of gefragmenteerde aanpak, maar een integrale hulpverlening gericht op het kind en open voor de inbreng van ouders. Vanuit persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk dit is.
Ik ben getrouwd en heb drie (geadopteerde) kinderen, die alle drie hun specifieke zorg nodig hebben. Mede hierdoor heb ik veel ervaring met diverse aspecten van de (jeugd)hulpverlening en communicatie in het bijzonder.
De rode draad in mijn werk en privé is dat ik mij wil inzetten voor de ander. Stichting Milo is de plek waar dat iedere dag kan.

Lindy Heitzer

Mijn naam is Lindy Heitzer (1997) en vanaf september 2022 werkzaam als OC-behandelaar KLIN© in Susteren.
Nadat ik de HBO opleiding pedagogiek heb afgerond ben ik gaan werken bij een organisatie voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hier heb ik ervaring opgedaan met het ambulant werken binnen het regulier en speciaal onderwijs, bij gezinnen thuis, in de vrije tijd van het kind. Samen met een collega hebben wij een nieuwe ontwikkelingsgroep opgestart voor kinderen, tussen 2 en 5 jaar, met een ontwikkelingsachterstand.
Zowel vanuit de minor ‘Spelenderwijs’ die ik gevolgd heb, als vanuit mijn werken met kinderen, kwam ik erachter dat spel- en taalontwikkeling me erg liggen. Het onderzoeken van de mogelijkheden en de kansen van het kind zie ik dagelijks als een mooie uitdaging. Op zoek gaan naar de mogelijkheden om te kunnen communiceren in de breedste zin van het woord is waardevol voor zowel het kind als het netwerk.
Ik kijk ernaar uit hier samen met ouders, het netwerk, collega’s en betrokken therapeuten vanuit verschillende invalshoeken mee aan de slag te gaan. Spel en creativiteit zijn hierin voor mij belangrijke middelen om aansluiting te krijgen bij de belevingswereld van de kinderen. Elkaars kwaliteiten hierin benutten en iedere dag samen zorgen voor een kans voor het kind om zich te kunnen ontwikkelen. Ieder klein succesje vieren en hierop verder bouwen.

Daniëlle van der Munnik

Mijn naam is Daniëlle van der Munnik (1987). In 2011 ben ik afgestudeerd als logopedist en aansluitend heb ik de hbo master Ecologische Pedagogiek gedaan. Deze twee opleidingen, samen met de (werk)ervaringen die ik op heb mogen doen met kinderen met een meervoudige beperking, zorgen voor een mooie basis voor mijn werk als behandelaar en logopedist op de KLIN© groep.

Mijn hart ligt bij kinderen met een communicatief meervoudige beperking en ik vind het geweldig om samen met het netwerk op zoek te gaan naar hoe we ieder kind kunnen laten groeien in zijn of haar (communicatieve) ontwikkeling. Daarbij vind ik het belangrijk om breed te kijken: Wie is dit kind en wat is er nodig om tot ontwikkeling te kunnen komen (o.a. sensorische informatieverwerking)? Welke OC-hulpmiddelen kunnen hierbij helpen om woorden te geven aan wat er in het hoofd van dit kindje zit en hoe kunnen we de taalontwikkeling stimuleren?
Dat is waar ik enthousiast van word!

Daphne Gerbecks

Mijn naam is Daphne Gerbecks (1991) en ik ben sinds juli 2022 werkzaam bij Stichting Milo.
Ik heb een achtergrond in Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Ik ben met Stichting Milo in aanraking gekomen doordat mijn zoon (2016) een jaar KLIN© heeft doorlopen (2021/2022). Stichting Milo heeft ons leven positief veranderd: onze zoon laat zijn stem steeds vaker horen, hij is zelfverzekerder geworden in zijn communicatieve vaardigheden en heeft met behulp van de verschillende ankers en ondersteunde communicatie een bredere woordenschat (zowel actief als passief) ontwikkeld. Door de verschillende ankers heeft hij ook meer interesses gekregen (zoals bakken), waardoor hij nog meer geniet van de wereld om zich heen.
Ieder kind verdient een (alternatieve) stem. Daarom ben ik enorm trots dat ik me ook mag inzetten voor het geweldige werk dat Stichting Milo doet.

Fleur Pascha

Mijn naam is Fleur Pascha (1992) en ik ben sinds juni 2022 werkzaam als behandelcoördinator binnen Stichting Milo, regio Oost.

Tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen heb ik mij als vrijwilliger ingezet bij Stichting Wigwam waarbij ik als persoonlijk begeleider kinderen met diverse beperkingen begeleidde op vakantie. Hier heb ik mijn hart verloren aan het werken met kinderen met een verstandelijke beperking.

Na mijn studie ben ik bij Stichting de Driestroom aan de slag gegaan bij Discrete Trial Teaching (DTT) en later als persoonlijk begeleider op een behandelgroep. Ik merkte hier hoeveel invloed het niet voldoende kunnen communiceren heeft op het welzijn en de ontwikkeling van een kind. In mijn werk bij Stichting Milo vind ik het belangrijk om ouders en andere naasten de mogelijkheden van het kind te laten zien en handvatten te geven samen het optimale uit de communicatie te halen. Ik krijg energie van elk stapje vooruit.

Gerrie Derks

Mijn naam is Gerrie Derks-van Cranenbroek (1974). Sinds mei 2022 werk ik als OC-behandelaar op de KLIN©-groep in Schijndel. Vanaf september mag ik mijn bijdrage leveren aan de nieuw op te zetten vestiging in Susteren.
Na mijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de RU Nijmegen ben ik gestart bij Kentalis als pedagogisch begeleider in een complexe behandelgroep bestaande uit jonge kinderen met een auditieve, communicatieve en verstandelijke beperking. Ik heb daar de noodzaak tot het ontwikkelen van communicatie gezien en gevoeld bij de kinderen, de ouders en direct betrokkenen om het kind heen. Het maken van de de puzzel om tot een manier van communiceren te komen, zie ik als een grote uitdaging. Binnen Kentalis heb ik, na enkel jaren, de overstap gemaakt naar onderwijs, waar het creëren van een onderwijsprogramma op maat en het doelgericht werken mijn deskundigheid hebben verdiept.
In 2013 heb ik de overstap gemaakt naar een kinderopvangorganisatie waar ik als kwartiermaker de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum op me nam.
Ik ben ontzettend trots dat ik bij Stichting Milo mag werken. Verheugd ook om te zien dat in de loop der jaren de mogelijkheden op het gebied van Ondersteunde Communicatie sterk gegroeid zijn. Met gedrevenheid en wilskracht zet ik mij ervoor in dat ieder individu de mogelijkheid krijgt om zijn stem te laten horen.

Monika Šulcová

Mijn naam is Monika Šulcová (1988) en sinds februari 2022 ben ik werkzaam als KLIN© behandelaar bij Milo. Ik kom uit Slowakije en ben in december 2021 naar Nederland verhuisd.
In Bratislava heb ik 7 jaar als leerkracht op een school voor speciaal (basis)onderwijs gewerkt. Ik had zes kinderen met CMB in mijn klas en heb daar echt geleerd hoe essentieel OC voor hen is. In die jaren ben ik steeds op zoek geweest naar manieren om via OC aan te sluiten bij hun leerbehoeften.

Met mijn collega, een logopedist en ook goede vriendin, heb ik in Slowakije een stichting opgericht om leerkrachten, logopedisten, studenten én ouders meer te vertellen over OC. We gaven lezingen, maar ook individuele consultaties.
Na dit een tijd gedaan te hebben en ook door mijn bezoek aan Milo in oktober 2019 kwam ik erachter dat ik nog niet alles over OC weet. Ik wil heel graag meer leren en mezelf verder bekwamen in OC. Dit is in mijn eigen land helaas niet mogelijk.  Bij Milo kan ik me nu verder ontwikkelen op een gebied waar passie ligt en wat mijn missie is.

Tessa Vermeulen

Mijn naam is Tessa Vermeulen (1998). Sinds januari 2022 ben ik bij Stichting Milo werkzaam als Behandelaar ondersteunde communicatie op de KLIN© groep in Schijndel.

Na het behalen van mijn mbo-niveau 4 diploma ‘Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg’ heb ik ervoor gekozen om mezelf verder te ontwikkelen op het hbo. In 2021 ben ik afgestudeerd voor de opleiding: Bachelor of Social Work. Gedurende mijn opleidingen heb ik voornamelijk gewerkt met kinderen/jongeren met een communicatieve en/of verstandelijke beperking waarbij ik kennis heb mogen maken met verschillende vormen van ondersteunde communicatie. Ik vind het mooi om te zien dat ondersteunde communicatie verschillende communicatiemogelijkheden kan bieden voor mensen waarbij dit niet vanzelfsprekend is.

Tijdens mijn studies heb ik ontdekt dat mijn interesse voornamelijk ligt bij het werken aan de communicatieve ontwikkeling van kinderen/jongeren. Ik vind het boeiend om te ervaren dat je door middel van plezier maken en het inzetten van ondersteunde communicatie, de communicatieve ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren en dat je op deze manier kunt bijdragen aan de ontwikkeling die de kinderen door mogen maken. Samen met het team, de kinderen en hun netwerk op zoek naar de meest passende werkwijze voor het kind en werken aan doelen zie ik als een uitdaging.

Charlotte Kempkens

Mijn naam is Charlotte Kempkens (1994). In 2015 heb ik mijn HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond in Nijmegen.  
Na mijn studie heb ik een periode flexwerk gedaan, waarbij ik op verschillende woon- en dagbestedingsgroepen heb gewerkt. Daarna ben ik een aantal jaar werkzaam geweest binnen een kleinschalige woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Persoonlijke aandacht en het bieden van structuur stond hierbij centraal.  
Mijn interesse in ondersteunde communicatie is ontstaan tijdens mijn jaarstage van mijn studie waarbij ik werkte met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Ik haal veel voldoening en energie uit de kleine stapjes vooruit in de ontwikkeling van een kind. Sinds september 2021 ben ik met veel plezier gestart als behandelaar op een Klin© groep binnen het onderwijs in Arnhem. Ik geniet van de prachtige samenwerking tussen onderwijs, revalidatie en zorg om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van een kind.