Marc Kappetein

Mijn naam is Marc Kappetein (1966) en ik woon in het mooie Friesland. Met een bedrijfskundige achtergrond heb ik in diverse managementfuncties in verschillende branches gewerkt, later ook als ondernemer. Mijn hart ligt bij het snijvlak van bedrijfsvoering en ontwikkeling; kwaliteit bieden met een fitte organisatie en steeds nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden om het nog beter te doen.

Sinds november 2019 werk ik voor Stichting Milo. Daarvoor heb ik samen met verschillende specialisten een concept opgezet om jongeren te helpen die moeite hebben om keuzes te maken voor later. Een doelgroep die kansen dreigt te missen. In dit project bleek, dat ik met mijn kennis en vaardigheden een bijdrage kan leveren in het sociaal maatschappelijk domein. En dat dat oprecht voldoening geeft.

Als manager bedrijfsvoering zet ik me bij Milo in om de professionals met al hun deskundigheid en toewijding in hun kracht te zetten. Zo draag ik bij aan de core business van Milo: mensen met communicatief meervoudige beperkingen én hun omgeving zoveel mogelijk in hun kracht zetten.

Michèle Kuipers

Mijn naam is Michèle Kuipers (1968). Als orthopedagoog werk ik graag samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kind.

Communicatie is daarbij een belangrijke basis, niet alleen om het samen als gezin fijn te hebben, maar ook voor het opbouwen van betekenisvolle relaties met anderen. En taal, in welke vorm dan ook, is belangrijk voor het vormen van je gedachten en dus om te kunnen leren.

Wanneer een kind niet zelf tot spreken komt, vind ik het een mooie puzzel om samen met ouders passende communicatiemiddelen te vinden. Ook als moeder van een zoon die niet kon praten en ondersteunde communicatie (OC) gebruikt, heb ik ervaren hoe helpend dit kan zijn.

Sinds september 2016 ben ik verbonden aan Stichting Milo. In eerste instantie als behandelaar OC. In januari 2018 heb ik de overstap gemaakt naar de rol van behandelcoördinator. Werken voor cliënten van Stichting Milo ervaar ik als zeer waardevol, daarom zet ik mij vol in voor onze cliënten.

Yvonne van der Heijden

Mijn naam is Yvonne van der Heijden (1995). Sinds februari 2019 werk ik als behandelcoördinator bij Stichting Milo. Hiervoor heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd met de specialisatie Beperkingen en Handicaps.

Tijdens mijn studie heb ik als klassenassistente gewerkt binnen het cluster 3 onderwijs. Als vrijwilliger werkte ik op een dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking. En ik heb stage gelopen op een KDC voor kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand.

Mijn passie voor kinderen met een beperking is ontstaan door mijn studie en werkervaring. Belangrijke aspecten zijn het stimuleren van de kleine stappen die een kind maakt, het (h)erkennen van de mogelijkheden die het kind heeft én het in hun eigen kracht zetten van het sociale netwerk.
Deze aspecten zijn niet alleen van belang voor de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden van het kind, maar voor alle ontwikkelingsgebieden. Bij Stichting Milo richten we ons op alle domeinen die invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen met een communicatief meervoudige beperking.

Zenna Brueren

Mijn naam is Zenna Brueren (1995). Begin 2019 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Radboud Universiteit. Sinds februari 2019 werk ik bij Stichting Milo als behandelcoördinator.

Ondanks de complexe problematiek van kinderen met een communicatief meervoudige beperking wordt bij Stichting Milo niet gekeken naar belemmeringen, maar naar mogelijkheden. Ik vind het belangrijk om stil te staan bij wat goed gaat. Daarnaast denk ik dat je vanuit een positieve insteek sneller inzicht krijgt in wat er mogelijk is en er groei kan ontstaan.

Bij Milo werken we ambulant. Zo wordt het systeem waar het voor de cliënt gebeurt – thuis en op school – optimaal betrokken en geactiveerd.
Bij communicatie denken veel mensen direct aan spraak, maar er zijn veel meer wegen om tot communicatie te komen. Hierdoor zie ik altijd mogelijkheden om voor kinderen die niet kunnen praten passende ondersteunende communicatiehulpmiddelen te zoeken, die we vervolgens samen ontdekken en leren gebruiken.

Femke ten Have

Mijn naam is Femke ten Have (1994). Sinds februari 2019 ben ik als behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo. Ik ben in aanraking gekomen met ondersteunde communicatie (OC) en Stichting Milo via een gezin dat ik begeleidde vanuit een PGB. Tijdens ons halfjarige verblijf in Canada heeft het oudste meisje, toen 6 jaar, geleerd om te communiceren met een communicatieapp. Dagelijks heb ik met haar het gebruik van de app geoefend, met name door te modelleren. Bijkomend voordeel is dat ik daar veel heb geleerd van de kennis over OC in Canada. Eenmaal terug in Nederland ben ik via een PGB ook andere niet-sprekende kinderen met OC gaan begeleiden.

De combinatie van deze praktijkervaring en mijn studie orthopedagogiek maken dat ik mij bij Milo op mijn plek voel. Door de diversiteit van de kinderen is geen dag hetzelfde. Daarnaast zorgen de netwerken van de kinderen ervoor dat iedere keer sprake is van een andere dynamiek binnen de samenwerking met Milo. Ieder kind heeft andere vaardigheden waardoor je continu gedwongen wordt om opnieuw te bedenken welke OC systemen tot de mogelijkheden behoren. De positieve insteek en het kijken naar wat wél kan zorgen ervoor dat ik de functie van behandelcoördinator met plezier invul.

Theo Goossens

Mijn naam is Theo Goossens (1955). Sinds 2019 ben ik als programmamanager KLIN© verbonden aan Stichting Milo. Sinds 1979 werk in het onderwijs, onder meer 25 jaar als directielid in het speciaal onderwijs. Tot 2017 was ik directeur van de Mytylschool Eindhoven. Naast mijn werk voor Stichting Milo ben ik voorzitter van de Commissie van Onderzoek bij VitusZuid, een onderwijsstichting voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

In het onderwijs heb ik gezien dat communicatie voor een ieder van belang is, ook voor kinderen en jongeren met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Bij Stichting Milo zetten we ons in om samen met ouders en dienstverleners het communicatieproces met deze kinderen op gang te brengen, zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, mede met het oog op (inclusief) onderwijs.

Als programmamanager KLIN© zet ik mijn expertise in om samen te werken met instellingen en scholen om op een innovatieve, kwalitatieve en doelmatige wijze KLIN© in te zetten. KLIN© helpt kinderen om initiatieven te nemen in communicatie. Samen met hun ouders en dienstverleners bereiden kinderen zich in het KLIN© programma voor op de volgende stap naar (passend) onderwijs.

Dorieke van Domburg

Mijn naam is Dorieke van Domburg (1992). In 2017 ben ik afgestudeerd als logopedist en in 2018 startte ik mijn eigen praktijk.

Als vrijgevestigd logopedist werk ik hoofdzakelijk met jonge kinderen die problemen hebben op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling.

Mijn interesses liggen vooral in het werken met kinderen die naast spraak- en taalproblemen ook op cognitief gebied een achterstand hebben.

Bij mij staat de cliënt centraal en ik wil de omgeving actief betrekken bij het op gang brengen van de communicatie, dit te behouden en te laten groeien.

Sinds 2018 ben ik als ZZP-behandelaar Ondersteunde Communicatie verbonden aan Stichting Milo.

Basje Wentink

Mijn naam is Basje Wentink (1961). Sinds 1984 ben ik werkzaam als kinderergotherapeut. In 2008 ben ik aan de slag gegaan bij Ergo Actief Drachten en Damwoude. Voor die tijd heb ik veel ervaring opgedaan in de kinderrevalidatie bij Revalidatie Friesland en in het speciaal onderwijs bij SO Fryslân.

Het is mijn passie om samen met kinderen en hun ouders ervoor te zorgen dat het beter gaat als spelen, bewegen en leren niet helemaal vanzelf gaan. Op school, thuis en in de vrije tijd onderzoek ik samen met ouders en kind hoe bepaalde vaardigheden anders kunnen worden uitgevoerd als het op de standaard manier niet lukt. Ik vind het super om te zien dat een kind vaardigheden onder de knie krijgt door spelenderwijs te oefenen.

Sinds maart 2018 ben ik als ZZP-behandelaar OC verbonden Stichting Milo. Ook communicatie behoort bij de dagelijkse vaardigheden die kinderen graag willen kunnen, dus werken bij Milo sluit uitstekend aan bij mijn passie als kindertherapeut. Het enthousiasmeren van het systeem om het kind heen is super belangrijk.

Tanja Elserman

Mijn naam is Tanja Elserman (1970). Ik ben afgestudeerd als logopedist en leerkracht basisonderwijs. Daarna heb ik verschillende scholingen gedaan, onder meer Kindercoach, Rots en Water trainer, Sensorische integratie en autisme.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in het onderwijs, logopediepraktijken, logopedie in het speciaal onderwijs, therapie met dolfijnen (AAT), begeleiding ondersteund door honden en individuele begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking. Ik sta positief ten opzichte van drempelverlagend werken door middel van bewegen, natuur en dieren.

Ik hecht waarde aan het implementeren van communicatie en sociale vaardigheden binnen het sociaal netwerk van de cliënt, waarin elke vorm van communicatie belangrijk is. Dit sluit goed aan bij mijn werk voor Stichting Milo. Sinds april 2018 ben ik als ZZP-behandelaar Ondersteunde Communicatie verbonden aan Milo.

Christien Spijkerboer

Mijn naam is Christien Spijkerboer (1970).

Ik ben Psychosociaal Therapeut en  bewegingstherapeut met als specialisatie sensorische integratie. Beweeg, ervaar en leer is mijn filosofie. Door te bewegen ervaar je en door te ervaren leer je en daardoor kun je beter communiceren met de wereld om je heen.

De combinatie van het bewegende lichaam en de denkende mens is de basis voor mijn vak. Deze unieke basis gebruik ik in mijn werk. Mee bewegen met de mens die een steuntje in de rug kan gebruiken. En na verloop van tijd dit steuntje stap voor stap samen met de cliënt afbouwen, zodat de cliënt zelf weer met zijn omgeving, op eigen kracht verder kan.

Sinds juni 2018 ben ik als ZZP-behandelaar OC verbonden aan Stichting Milo. Het is fijn om, met een team waarin mensen zitten met verschillende specialisaties, samen te zorgen dat de cliënt die bij Stichting Milo aanklopt zo breed mogelijk geholpen kan worden.