Petra Manders

Mijn naam is Petra Manders (1992) en vanaf augustus 2022 werk ik als OC-behandelaar KLINC in Susteren. Ik ben opgeleid tot Docent Muziek met een specialisatie voor Orthopedagogische Muziekbeoefening. Tijdens mijn opleiding heb ik stagegelopen bij de vroegbehandeling van Kentalis en in het speciaal basisonderwijs voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking.Na het afronden van mijn studie ben ik als zzp’er gaan werken in het (speciaal-)basisonderwijs. Tijdens- en na mijn studie heb ik muziekactiviteiten mogen verzorgen voor Stichting Wigwam. Naast het geven van deze activiteiten ben ik ook kinderen- en jongeren gaan begeleiden.
Ik maakte enkele jaren geleden de keuze om een opleiding tot persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg te gaan volgen. Dankzij het volgen van mijn hart kwam ik op verschillende plekken waar ik in contact kwam met ondersteunde communicatie. Alle puzzelstukjes vielen langzaam in elkaar. Bij Stichting Milo mag ik mij verder ontwikkelen en op onderzoek gaan voor- en met de kinderen. Het is fijn om met een heel team, ouders en netwerk te kijken naar de mogelijkheden om kinderen te laten communiceren. Ik maak hierbij gebruik van mijn creativiteit én muzikaliteit om ook vanuit deze invalshoek een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen.

Neeltje Kooijmans test

Mijn naam is Neeltje Kooijmans en ben sinds april 2019 werkzaam als OC-behandelaar op de KLIN© groep in Schijndel. Voorheen ben ik 15 jaar werkzaam geweest in een kinderdienstencentrum met kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 0 tot 8 jaar.
Sinds 2019 werk ik, met veel plezier, bij Stichting Milo als OC-behandelaar op de KLIN© groep in Schijndel.

Bij Milo kijken we naar mogelijkheden en krijgen de kinderen alle kansen om zichzelf te ontwikkelen. Samen met het netwerk van het kind zoek ik graag naar welk ondersteunend communicatiemiddel het beste bij het kind en haar of zijn omgeving past.
Er is heel veel mogelijk, want ieder kind heeft recht op een stem!
Ik krijg veel energie van het werken met de kinderen en het is geweldig om te zien dat zij kleine of grote stapjes maken!

Yvonne Heesakkers test

Mijn naam is Yvonne Heesakkers (1989). In 2013 ben ik in Nijmegen afgestudeerd als HBO Pedagoog. Het werken met een groep jonge kinderen met een verstandelijke beperking heeft me vanaf het begin aangetrokken.

In de afgelopen jaren heb ik bij Cello gewerkt met jonge kinderen en met jong volwassenen met een verstandelijke en in enkele gevallen ook lichamelijke beperkingen. Daar heb ik ervaring opgedaan met groepsgerichte opvang en één-op-één begeleiding bij speciaal onderwijs.

In de loop van de tijd merkte ik dat doelgericht werken goed bij mij past. Het is mooi om te zien dat kinderen daardoor groeien en zich ontplooien.

Sinds oktober 2017 werk ik als OC-behandelaar voor het KLIN© Atelier in Schijndel. Ik vind het fantastisch om te zien dat de Milo kinderen in deze veilige omgeving stappen kunnen maken als we erin slagen om hen een eigen stem te geven.

Marie-Francée van Oosterhout

Mijn naam is Marie-Francée van Oosterhout-Claassen (1968).

Vanaf oktober 2022 ben ik werkzaam bij Stichting Milo als manager kwaliteit en proces.

Met mijn studies bedrijfskader en bedrijfskunde ben ik in de zorg gaan werken. Op kwaliteitsgebied heb ik de afgelopen jaren ervaring opgebouwd bij diverse organisaties in de gezondheidszorg. Zo heb ik ervaring in ziekenhuizen, revalidatiezorg, ouderzorg en GGZ.
Ik denk en werk vanuit de driehoek kwaliteit, proces en ICT en dan zodanig dat deze aansluit bij de driehoek cliënt, medewerker en het netwerk/systeem van de cliënt.

Dit alles zodat we samen met alle Milo collega’s kunnen zorgen voor een betere/verbeterde zorg!

Sonja Jansma

Mijn naam is Sonja Jansma (1961). Sinds september 2022 ben ik als behandelaar ondersteunde communicatie werkzaam bij Stichting Milo.

Als pedagogisch behandelaar heb ik veel ervaring met het begeleiden van jonge kinderen met sociaal-emotionele problemen en/of een taalontwikkelingsstoornis. Daarnaast ben ik gezinsbegeleidster geweest bij ouders met een doof/slechthorend kind. Als linguïst, met specialisatie taalverwerving en gebarentaal, heb ik me gericht op het toegankelijk maken van het onderwijs door in taal en communicatie af te stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen. In het speciaal onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen gebruikte ik de inzet van gebaren en gebarentaal, ondersteunde communicatie, visualisatie, aangepaste onderwijsmethoden.

Wat mij aanspreekt in de werkwijze van Milo is de aansluiting bij de mogelijkheden van het kind en de sterke gerichtheid op empowerment van de belangrijke mensen om het kind heen.
Ik wil mijn kennis en vaardigheden graag inzetten om gezinnen instrumenten in handen te geven waarmee ze de communicatie met hun kind kunnen vergroten. Ik krijg altijd veel energie als ik onbegrip en soms onmacht zie veranderen in wederzijdse afstemming, plezier en begrip.

Christel Gevers

Mijn naam is Christel Gevers (1971).
Ik ben sinds september 2022 als Behandelaar Ondersteunde Communicatie werkzaam bij Stichting Milo.

Van oorsprong ben ik kinderfysiotherapeut en heb mij gespecialiseerd in haptonomie, chronisch pijn, sensorische integratie/alertheid, in zintuiglijke prikkelverwerking en cognitieve bouwstenen i.r.t. alertheid, aandacht en waarnemen. Daarnaast heb ik de de NLP Master opleiding afgerond.

Ik houd graag de verdieping en integraal samenwerken helpt mij om zo het meeste bij het kind en de omgeving aan te sluiten.
Dit doe ik het liefste met bevlogen mensen om me heen. Deze bevlogenheid vind ik terug binnen Milo.

Iris Kenkhuis

Mijn naam is Iris Kenkhuis (1998). Bij Stichting Milo ben ik sinds september 2022 werkzaam als KLIN©-behandelaar en als OC-behandelaar.

Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Tijdens en na mijn studie heb ik stage gelopen en gewerkt bij een instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hier heb ik gezien en ervaren hoe leuk en uitdagend het is om met deze doelgroep te werken.
Mijn interesse in deze doelgroep zet ik graag voort bij Stichting Milo om kinderen met een communicatieve beperking te ondersteunen. Op die manier dat de kinderen hun omgeving begrijpen en andersom.

Marije Janssen

Mijn naam is Marije Janssen (1981). Vanaf 1 september 2022 ben ik werkzaam bij Stichting Milo als behandelcoördinator.
In 2004 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2014 heb ik mijn doctoraat behaald aan de Radboud Universiteit. Hierbij heb ik onderzoek gedaan naar taalontwikkeling en taalstimulering bij één- en tweetalige peuters en kleuters.

De afgelopen jaren heb ik binnen het onderwijs met diverse doelgroepen gewerkt als zorgcoördinator/orthopedagoog.
Naast mijn werk als behandelcoördinator werk ik als docent aan de Radboud Universiteit bij de opleiding orthopedagogiek.
Na mijn ruime ervaring binnen het onderwijs, heb ik de overstap gemaakt naar Stichting Milo. Samen zoeken naar de best passende communicatie en deze inzetten om communicatie mogelijk te maken is een prachtige uitdaging.

Effie Eijgermans

Mijn naam is Effie Eijgermans (1995) en ik ben sinds augustus 2021 werkzaam bij Stichting Milo.
In mijn eerste jaar bij Milo heb ik ervaring opgedaan als OC behandelaar. Vanaf september 2022 ben ik werkzaam als behandelcoördinator in regio West waar ik betrokken ben bij diverse trajecten.
Ik woon in Utrecht, waar ik mijn master Clinical Child, Family and Education studies heb behaald. Voordat ik bij Stichting Milo kwam heb ik binnen de gehandicaptenzorg als begeleider op een jong-kind groep op een KDC gewerkt. Met veel plezier ben ik daarnaast als vrijwilliger verbonden aan Stichting Dolfijn. Dit is een reisorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Hier heb ik ervaren dat ondersteunde communicatie voor iedereen van toegevoegde waarde kan zijn.
Het kan enorm frustrerend zijn wanneer je je niet gehoord en begrepen voelt. Voor mij is het belangrijk dat ieder zich kan uiten. Ik heb ook ervaren dat wanneer de mogelijkheden tot communicatie verbeteren, de algemene ontwikkeling ook toeneemt. Dit is een sterke motivatie achter mijn werkzaamheden; samen op zoek gaan naar een passend ondersteunend communicatiesysteem. Hierbij kijk ik naar de sterke punten van een cliënt en naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Iedereen heeft recht op communicatie en het is mijn taak om de passende vorm van communicatie te vinden. Het geeft mij veel voldoening om samen met het netwerk te kunnen zorgen voor groei, geluk, ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Demi Driessen

Mijn naam is Demi Driessen (1997) en ik ben sinds september 2022 werkzaam bij Stichting Milo als medewerker Communicatie Atelier.
Na de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (MBO) ben ik gestart met de opleiding Pedagogiek (HBO). In juli 2022 heb ik deze opleiding met succes afgerond.

Gedurende mijn opleidingen heb ik veel stage-ervaring opgedaan in de sector Gehandicaptenzorg en heb tijdens mijn studie flexwerk gedaan binnen SWZ. Hier heb ik gewerkt op verschillende woon- en dagbestedingsgroepen voor kinderen en volwassenen met een (ernstig) meervoudige beperking.
Tijdens mijn afstudeerstage heb ik gewerkt op een begeleidingsgroep voor kinderen met een communicatieve meervoudige beperking. Het heeft mij veel voldoening gegeven om met kinderen of volwassenen in contact te komen, wanneer dit via (enkel) gesproken taal niet mogelijk is. Samen op zoek gaan naar wat passend is en zo aan ieder kind of volwassenen een unieke stem geven.
Ondersteunde communicatie is daarbij een mooie uitkomst.
Ik heb mezelf altijd graag verdiept in de verschillende communicatiemiddelen en de mogelijkheden daarvan. Een functie binnen het communicatie atelier sluit hier dus goed bij aan. Samen met mijn collega’s van het communicatie atelier zet ik mij in voor het aanbod ondersteunde communicatie bij Stichting Milo.