Frank Kerkhof

Mijn naam is Frank Kerkhof (1962) en ik ben ergotherapeut. Een fantastisch beroep met brede insteek. Sinds 2010 heb ik mijn eigen praktijk kinderergotherapie in Arnhem. Ik heb ook een locatie in Velp (Gld), maar werk in brede omgeving.

Hier onderzoek, behandel en adviseer ik kinderen en hun directe omgeving ten aanzien van sensorische integratie, fijne motoriek en planmatig handelen. Ik zie een brede groep kinderen: Het schoolgaande kind, maar ook de groep Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB). Deze laatste groep vaak ook in combinatie met voorzieningen en (complexe) hulpmiddelen. Ik streef naar een pragmatisch insteek en ben probleemoplossend.

Ik werk samen met een regionaal kinderteam (ZOES) en ben betrokken bij een kinderdagcentrum in Zeist. Sinds 2012 ben ik bij  stichting Milo betrokken geraakt en werk als ZZP-behandelaar voor Stichting Milo. Dit ervaar ik als een rijke aanvulling.

Charissa Peeters

Mijn naam is Charissa Peeters (1972). Ik ben Logopedie gaan studeren omdat ik er van overtuigd was dat het voor elk mens van belang is om zich te kunnen uiten.

Als kind wist ik al dat het gaat om meer dan praten alleen! Ik ben opgegroeid in verschillende landen, waardoor ik al vroeg leerde dat  je met handen en voeten, mimiek en geluidjes moest communiceren. Ik merkte dat ik mijn omgeving nodig had om me veilig te voelen. Zo was ik in staat iets te leren en mij redelijk “normaal” te ontwikkelen.a mijn opleiding ben ik in Duitsland gaan werken waar ik een fantastische leidinggevende had. Zij zag taal als onderdeel van een geheel, en leerde mij elk logopedisch probleem te benaderen met een “groothoeklens”. Er werd niet alleen gekeken naar spraak, taal en gehoor, maar ook naar motoriek, geheugen en lateralisatie. Zij inspireerde mij dit te blijven doen!

In mijn werk binnen een aantal KDC’s is het mijn uitdaging om op zoek te gaan naar mogelijkheden, en verder te kijken dan beperkingen. Precies zoals ik de benadering en zienswijze van Stichting Milo ervaar, waar ik als ZZP-behandelaar geregeld betrokken ben bij diverse trajecten.

Hans van Balkom

Mijn naam is Hans van Balkom (1954), ik ben psycholinguïst en heb algemene taalwetenschap gestudeerd. Ik heb mij toegelegd op ondersteunende communicatie voorzieningen voor mensen met stoornissen in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, tekst en gebaren(taal).

In 2010 ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met een meervoudige beperking’ aan Radboud Universiteit Nijmegen en richtte toen ‘Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie’ op.

Mijn gedrevenheid en passie is er op gericht om voor mensen, die door de een of andere stoornis niet (meer) kunnen praten of gebaren, de taal van de omgeving niet meer kunnen begrijpen of niet meer kunnen lezen, oplossingen te zoeken en aan te reiken via Ondersteunde Communicatie. Ik ben lid van het Management Team van Milo en verantwoordelijk voor innovatie en kwaliteit.

Arjen Beekman

Mijn naam is Arjen Beekman (1956), sinds 2011 als bestuurder verbonden aan Stichting Milo. Na mijn studie bedrijfseconomie en accountancy heb ik vele jaren in de profitsector gewerkt.

De gedrevenheid om mij voor Milo in te zetten komt voort uit de overtuiging dat wij mensen met een communicatieve beperking ook echt iets te bieden hebben.

De cliënt en zijn netwerk staan centraal. Wij gidsen hen om gezamenlijk een verdere duurzame stap te kunnen maken en daarmee hun levenskwaliteit te vergroten.

Mijn uitdaging is hoe dit vervolgens op een innovatieve, kwalitatieve, doelmatige en rechtmatige wijze met de medewerkers van Milo vorm te geven.

Wij leveren maatwerk en doen dit met een groep mensen die deze passie delen. Als bestuurder wil ik dit uitgangspunt maximaal ondersteunen en ben hierop te allen tijde aanspreekbaar.

Loes Luijten

Mijn naam is Loes Luijten (1987). Na mijn afstuderen aan de Pabo (richting ‘het jonge kind’ met minor speciale leerlingenzorg) bleven kinderen met een extra zorgvraag mij boeien. De studie Pedagogische Wetenschappen (richting Zintuiglijke Handicaps) volgde. Naast deze opgedane kennis neem ik ook privé ervaringen als brusje en als PGB-begeleidster mee in mijn werk.

Bij Stichting Milo ben ik sinds 2013 werkzaam als casemanager voor beeldvorming- en behandeltrajecten. Daarnaast werk ik als behandelcoördinator binnen Klin©. Ik begeleid trajecten en denk mee met ouders, behandelaars en andere professionals om het communicatieniveau van de cliënt naar een volgend level te tillen.

De uitdaging ligt voor mij in het maken van een goed passende puzzel zodat de mogelijkheden van zowel cliënt als omgeving goed zichtbaar worden. Vervolgens geniet ik ervan om samen met behandelaars deze cliënten en hun netwerk te versterken, in hun kracht te zetten en te inspireren om communicatie te doen groeien.

Marjon Freericks

Ik ben Marjon Freericks (1965) en woon samen met mijn man en drie kinderen in Heusden vesting. Na mijn HBO opleiding Kreatieve Therapie (beeldend vormen) heb ik de opleiding spel therapeutisch medewerkster gevolgd en de opleiding tot Z-verpleegkundige.

De afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest binnen de gehandicaptenzorg, onder andere als spelleidster, groepsleidster en persoonlijk begeleidster. In deze jaren heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt zoals kinderen met een verstandelijke beperking, jongeren met gedragsproblemen, ernstig meervoudig gehandicapten kinderen/jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische aandoening. Naast het werken op instellingen, heb ik ook bij gezinnen thuis ambulante ondersteuning geboden. Sinds april 2016 werk ik bij Stichting Milo als KLIN©  behandelaar.

Maria Moonen

Mijn naam is Maria Moonen (1960) en ik vind Logopedie het leukste vak dat er bestaat! Dit is mijn motto en dat draag ik graag uit. Al bijna 30 jaar werk ik met kinderen en jongeren (0-18 jaar) waarbij de ontwikkeling  anders verloopt of die een verstandelijke beperking hebben.

Ik ben pre-logopediste en SI therapeute. Ik ben specialist op het gebied van gedrag en communicatie, eet- en drinkproblematiek in combinatie met de motorische ontwikkeling en sensorische informatie verwerking. Met mijn kennis heb ik een groot raakvlak met andere (para)medische disciplines. Al heb ik een solistische positie, ik functioneer het beste in een team. Ik zie de kracht van een multidisciplinaire kijk, waarbij ieders inbreng gelijkwaardig is. Een kind – en zijn gezin – verdienen een holistische benadering om efficiënt geholpen te worden. Ik deel graag mijn kennis en kan dat helder en respectvol over brengen. Anderen benoemen mijn kwaliteiten als inspirerend, veelzijdig, creatief, toegewijd, geduldig en integer.

Hanneke van Bakel

Mijn naam is Hanneke van Bakel (1982). Sinds de afronding van mijn pedagogische opleiding in 2003 werk ik met jonge kinderen in verschillende vormen van kinderopvang.
Ik ben gestart met werken met VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie). Dit heeft veel overeenkomsten met het werk op het KLIN© Atelier van Stichting Milo waar ik in maart 2015 ben begonnen als KLIN© behandelaar.

Inmiddels heb ik een brede kennis van OC hulpmaterialen gekregen en mag ik ook bijdragen leveren aan IkOOC trajecten, individuele behandeltrajecten van Milo. En ik mag de behandelaren OC binnen Milo ondersteunen door het ontwikkelen en geven van trainingen binnen de Milo Academy.
Ik sta nog één dag in de week op de KLIN© groep en heb in 2018 de opleiding tot “professioneel trainer” bij ICM afgerond. Op deze manier zelf ook in ontwikkeling blijven is een verrijking binnen mijn werk, maar dan wel nog met mijn voeten in de klei!

Naast mijn werk voor Milo word ik regelmatig geboekt als zangeres in band/akoestisch duo/ act vorm onder de naam “Unwind”

Angela van Kruisbergen

Mijn naam is Angela van Kruisbergen (1979). In 2001 ben ik als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener gestart in  de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Om mijn kennis te verrijken, heb ik vervolgens aan de Universiteit Twente de studie Communicatiewetenschappen gevolgd met als specialisatie Communicatie in de Gezondheidszorg.

Sinds 2004 werk ik bij Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord Limburg (PSW). PSW is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking binnen wonen, dagbesteding en vrije tijd. Bij PSW geef ik advies en informatie en maak ik producten op maat om cliënten zo zelfstandig mogelijk hun leven te laten leiden. Sinds 2014 werk ik ook bij Stichting Milo als ZZP-behandelaar.

Kenmerkend voor mij:
Geduldig, luisterend oor, rustig, creatief, vriendelijk, behulpzaam, kennis van iPad en OC-middelen, ervaring met het maken van diverse visualisaties en stappenplannen. Ik houd ervan kennis uit te dragen.

Danielle Golsteijn

Mijn naam is Danielle Golsteijn (1972). Ik ben een ergotherapeut met passie voor technologie. Hulpmiddelen helpen mensen met beperkingen mee te doen. Technologische communicatiehulpmiddelen zijn onmisbaar. Kennis en ervaring hierover probeer ik zoveel mogelijk met anderen te delen. Bij Milo is dit één van mijn taken, onder andere via het Communicatie atelier en de Milo Academy.

Het werken met en in een netwerk van zzp-ers maakt het werk bijzonder aantrekkelijk. De zeer betrokken professionals hebben vaak al veel ervaring op hun vakgebied. Samen dragen we de Milo filosofie uit en werken we trans disciplinair aan de doelen voor de cliënt en zijn omgeving.

Kennisuitwisseling en intervisie binnen dit netwerk is iets waar ik me steeds meer mee bezig houd. Als trainer heb ik al de nodige ervaring en het samenwerken met andere professionals geeft mij altijd veel energie. Het werken met de cliënt en zijn sociale netwerk geeft mij die energie ook, dat is mijn inspiratie en drijfveer, daar doe ik het voor!