Maureen van Kaathoven

Mijn naam is Maureen van Kaathoven (1995). Sinds maart 2021 ben ik als behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo, regio Zuid.

Tijdens mijn opleiding kwam ik voor het eerst in aanraking met ondersteunde communicatie.
De mogelijkheid hebben om te kunnen communiceren lijkt voor iedereen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken is het van groot belang om zich begrijpbaar te kunnen maken en zich begrepen te voelen.
Na het afronden van de opleiding Logopedie wilde ik mijn competenties, gericht op onderzoek en begeleiding van kinderen met een communicatieve beperking, verruimen en ben ik de WO-master Pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit gaan volgen.

In mijn werk vind ik samenwerken met belanghebbende en oog hebben voor hulpbronnen uit eigen omgeving erg waardevol. Daarnaast werk ik vanuit de sterke punten van de cliënt en kijk ik naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het is een mooie uitdaging om voor ieder kind een passende vorm van communicatie te vinden.

Het geeft mij veel voldoening om samen met het netwerk rondom het kind bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van autonomie en zelfredzaamheid. Ik geniet ervan om te zien hoe een kind bij ieder stapje verder opbloeit en meer mogelijkheden verkrijgt om zich uit te drukken.

Jeannette van Aert

Mijn naam is Jeannette van Aert (1960). Sinds september 2020 werk ik als officemanager voor Stichting Milo. Na jarenlang te hebben gewerkt als managementondersteuner in de zakelijke dienstverlening werk ik nu met veel plezier in de zorg.

Taal loopt als een rode draad door mijn leven. En, zonder hierbij na te denken, is mijn taal er gewoon. Dit is echter niet vanzelf…sprekend voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen. Voor deze mensen zoekt Milo passende communicatie-oplossingen zodat ook zij hun ‘stem’ kunnen laten horen. Het is mooi werk, recht vanuit het hart én met veel professionaliteit. Graag draag ook ik hier mijn steentje aan bij.

Marleen Wessels

Mijn naam is Marleen Wessels (1991) en ik ben sinds augustus 2020 verbonden aan Stichting Milo als Behandelcoördinator.
Ik heb de bachelor en master Pedagogische Wetenschappen afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na deze opleidingen heb ik de Research Master Social and Behavioural Sciences gevolgd waarna ik een promotieonderzoek heb gedaan binnen de Academische Werkplaats Ernstig Meervoudig Beperkt. Het onderwerp van mijn promotieonderzoek was assessment bij mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Tijdens mijn werk als promovenda heb ik ervaren hoe belangrijk communicatie is voor mensen met meervoudige beperkingen, omdat ondersteuning kan worden afgestemd op wensen, behoeften en mogelijkheden van de persoon wanneer hij of zij goed begrepen wordt.
Daarnaast krijg ik energie van het kunnen focussen op mogelijkheden, van het kijken naar wat kan.
Ik ben dan ook met veel enthousiasme gestart bij Stichting Milo. Ik vind het een leuke uitdaging om voor ieder kind, samen met zijn of haar netwerk, te kijken naar de mogelijkheden voor communicatie en best passende communicatieondersteuning.

selsela Hasami 201310

Selsela Hasami

Mijn naam is Selsela Hasami (1996).
Sinds september 2020 ben ik als Behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo, regio Noord.

Ik heb de opleiding bachelor Pedagogische Wetenschappen gedaan en aansluitend Research Master Behavioural and Social Sciences en de master Orthopedagogiek afgerond.
Tijdens mijn master heb ik een jaar stagegelopen als behandelcoördinator bij Kentalis op een woongroep voor doofblinde cliënten met een verstandelijke beperking.
Het werken met en voor deze jonge mensen gaf me heel veel energie. Tijdens deze stage merkte ik dat ik alle facetten van communicatie met deze jongeren bijzonder boeiend vond.

De functie van Behandelcoördinator binnen Milo sluit daarom perfect aan bij mijn interesses en wensen. Naast mijn reguliere werkzaamheden als Behandelcoördinator voer ik ook, met veel plezier, onderzoekstaken uit binnen Milo.

Lara Hoogenbosch

Mijn naam is Lara Hoogenbosch (1996). In september 2020 ben ik als behandelcoördinator gestart bij Stichting Milo. Ik heb Pedagogische Wetenschappen gestudeerd en heb me tijdens mijn master gespecialiseerd in de richtingen ‘Beperkingen en Handicaps’ en ‘Diversities in Youth Care’.

Gedurende mijn studie was ik vrijwilliger tijdens activiteitenweken voor onder andere kinderen met een communicatief meervoudige beperking. Ik merkte wat een plezier we samen hadden als we activiteiten ondernamen, maar ook hoe frustrerend het kon zijn als we elkaar niet begrepen. Aangezien ik deze kinderen heel graag wilde helpen, verdiepte ik mij tijdens mijn master in de wereld van de Ondersteunde Communicatie. Ik deed onderzoek naar coaching van de omgeving van cliënten met een communicatief meervoudige beperking en liep gedurende een jaar stage bij Stichting Milo.

Door samen te werken met iedereen die het kind goed kent en samen te zoeken naar stappen die op verschillende vlakken gezet kunnen worden, hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat het kind zich gemakkelijker kan uiten en beter begrepen wordt. Vervolgens vind ik het belangrijk dat we ervoor zorgen dat het kind (mede) dankzij én met zijn of haar omgeving kan blijven groeien.

Dit maakt dat ik zo geniet van mijn werk.

Mariëtte Weinans

Mijn naam is Mariëtte Weinans (1965). Sinds september 2020 ben ik werkzaam als behandelcoördinator bij Stichting Milo, regio West.

Na mijn studie orthopedagogiek ben ik in 1991 gaan werken in de kinderrevalidatie. Eerst in Beatrixoord (Haren), daarna in de Trappenberg (Huizen)/Merem (Hilversum). Met veel interesse ben ik hier samen met verschillende behandelaren rondom kind en gezin aan de slag gegaan om (praktische) oplossingen te bedenken op een manier die bij hen past.

Daar waar de ontwikkeling van een kind niet vanzelfsprekend verloopt, roept dit vaak een variatie aan gevoelens bij de ouder op. Ik vind het iedere keer weer een uitdaging om samen met ouders en behandelaren de ontwikkeling van een kind in kaart te brengen en complexe problematiek begrijpelijk en hanteerbaar te maken om zo met elkaar vooruit te kunnen.

Communicatie is voor mij iedere dag de basis van waaruit ik met anderen contact heb. Luisteren naar wat anderen te vertellen hebben en duidelijk maken wat ik bedoel. Hoe belangrijk is het voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken om zich óók duidelijk te maken en zich begrepen te voelen.

Bij Milo vind ik alles wat mij in mijn werk voor kind en ouders energie geeft. Samen inzicht krijgen in hoe communicatie zich in gedrag ontwikkelt bij het kind en hierbij de best passende toegang zoeken. Samen met het hele netwerk rondom kind en gezin; dat is de uitdaging!

Wilma Fischer

Mijn naam is Wilma Fischer (1965). Sinds september 2020 ben ik, met veel plezier, bij Stichting Milo verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Mijn roots liggen in de zorgwereld waar ik ruim 30 jaar met veel passie, energie en plezier heb gewerkt. Deze ervaring is de bagage die ik meeneem in mijn werkzaamheden voor Milo.

Communicatie is zo gewoon in ons dagelijks leven. Maar wat als dat niet ‘vanzelf … sprekend’ is. Wat als je niet kunt spreken of kenbaar kunt maken wat je voelt, wat je denkt, wat je wilt.

De professionals van Milo, werken samen in multidisciplinaire teams aan het verhogen van de kwaliteit van leven voor die mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken. Samen met het sociale netwerk van de cliënten zoeken zij naar kansen om het communicatievermogen te verbeteren, zodat de cliënten  een alternatieve stem kunnen laten horen. Ik ben blij, dat ik hier een steentje aan mag bijdragen door mijn expertise in te zetten voor Stichting Milo.

Inge Hanssen

Mijn naam is Inge Hanssen (1977). Sinds 2015 werk ik bij Stichting Milo als kinderfysiotherapeute bij de KLIN© groep in Schijndel. Als behandelaar Ondersteunde Communicatie ben ik betrokken bij individuele behandeltrajecten van Milo cliënten. Het geeft me voldoening een kind te helpen groeien in zijn motoriek. Uitzoeken welke behandeling het beste past bij een kind zie ik als een uitdaging.

Bij elke leeftijdscategorie horen verschillende motorische vaardigheden, die van belang zijn om goed te functioneren in het dagelijks leven. Veel Milo kinderen komen tot verdere ontwikkeling als hun lichaamsbesef groeit.

Mijn bijdrage aan Milo trajecten is het aanleren en verbeteren van motorische vaardigheden en lichaamsbesef. Hiertoe zet ik Sherborne in en kijk ik naar de sensorische informatieverwerking van een kind. Elk kind is uniek en vraagt om een individuele benadering en dat maakt mijn beroep zo leuk!

Ilona Witte

Mijn naam is Ilona Witte (1994). In 2017 heb ik mijn master pedagogische wetenschappen afgerond met de specialisatie beperkingen en handicaps. Daarna werkte ik als begeleider op een woongroep met jongeren met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Hier was ik constant bezig om betekenis te geven aan hun non verbale communicatie, omdat zij zich met gesproken taal niet altijd duidelijk konden maken. Door een zoektocht naar de manier waarop ik kinderen met een beperking kan helpen om te communiceren op een voor hun passende manier kwam ik in aanraking met Stichting Milo.

Sinds mei 2020 ben ik als behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo. Deze functie vervul ik met veel plezier omdat ondersteunde communicatie centraal staat. Het is leuk om voor iedere cliënt een zoektocht te starten naar de communicatie ondersteunende hulpmiddelen die dat kind kan helpen om zijn of haar communicatie te versterken en om deze zoektocht aan te gaan samen met het netwerk van het kind en het multidisciplinaire behandelteam van Milo. Daarnaast mag ik ook nog één dag in de week de groei doormaken van de kinderen op de KLIN© groep.

Karin van Bussel

Mijn naam is  Karin van Bussel (1986). Na de afronding van mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen in 2011 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heb ik in verschillende functies gewerkt bij een KDC voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en in andere settingen binnen de gehandicaptenzorg.

In 2018 ben ik bij Stichting Milo begonnen als pedagogisch behandelaar op het KLIN© Atelier. In deze functie heb ik veel ervaring opgedaan in het werken vanuit het Communicatie Competentie Profiel en met verschillende vormen van ondersteunde communicatie. Vanaf september 2020 ben ik als behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo.

Samen met ouders en het netwerk onderzoeken hoe hun kind het beste tot leren komt en welke vormen van ondersteunde communicatie daaraan kunnen bijdragen, vind ik een enorme leuke uitdaging. Ik geniet ervan om te zien hoe een kind bij ieder stapje opbloeit en zichtbaar meer autonomie ervaart, wanneer hij of zij meer mogelijkheden krijgt om zich uit te drukken. Het geeft mij veel voldoening om daaraan te mogen werken, samen met het hele netwerk dat om het kind heen staat.