Kellie van der Pasch

Mijn naam is Kellie van der Pasch (1991) en sinds 1 mei 2023 werkzaam als OC-behandelaar op de KLIN©-groep in Schijndel.

Toen ik in 2009 begon met de opleiding Pedagogiek werd mijn interesse in communicatie al snel gewekt. Ik vond het fascinerend dat er zoveel verschillende vormen van communiceren zijn en wilde hier graag meer over leren!

Ik ben daarom stage gaan lopen bij Kentalis, waar ik daarna nog 11 jaar werkzaam ben geweest in de intramurale zorg bij (jong)volwassenen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB). In die jaren heb ik me met name gespecialiseerd in Nederlandse Gebarentaal en vierhandengebaren. Ook maakte ik kennis met ondersteunde communicatie en ik merkte meteen dat hierdoor nog meer interactie en initiatief wordt uitgelokt.

Daarom heb ik de kans om bij Milo te komen werken met beide handen aangegrepen! Ik kijk ernaar uit om me bij Stichting Milo nog meer te gaan specialiseren in ondersteunde communicatie en zo veel kinderen een alternatieve stem te mogen geven!

OC-behandelaar Milo Lenny Schilders

Lenny Schilders

Hallo, mijn naam is Lenny Schilders (1969).

Al tijdens mijn opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk (1991) heb ik voor het eerst ervaring opgedaan in ondersteunde communicatie bij kinderen die doof en slechtziend waren. Enthousiast over de mogelijkheden voor kinderen om de wereld begrijpbaar te maken en hen mogelijkheden te geven zich te kunnen uiten, is dat altijd de rode draad gebleven. Eerst 11 jaar op De Hondsberg met kinderen met een ASS en/of gedragsproblematiek, waar ik mij actief heb ingezet voor ontwikkeling van ondersteunde communicatie. Daarna 21 jaar bij Prisma met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematiek, waar ondersteunende communicatie onlosmakelijk onderdeel is van de begeleiding. Altijd was ik gedreven en heb ik veel energie gekregen als het me lukte om de kinderen daarin te laten groeien. Niets mooiers om dan vervolgens samen contact en plezier te hebben!

Om dit met de voor hen belangrijke anderen samen te doen, is van groot belang. Ik krijg energie om met het netwerk en overige disciplines de verbinding te hebben en samen te werken. De ambulante trajecten van Stichting Milo zijn mij dan ook niet onbekend.
Sinds april 2023 ben ik enthousiast onderdeel te mogen zijn van Stichting Milo en start ik als behandelaar op de KLIN©-groep in Schijndel om mij verder te verdiepen in alles wat met ondersteunde communicatie te maken heeft. Mijn ervaring tot nu toe zal me daarin zeker ondersteunen.

De tijd en ruimte die dan nog over is, gebruik ik graag voor mijn familie en vrienden, wandelen, puzzelen en reizen.

Hanna Mulder

Mijn naam is Hanna Mulder (1982). Na mijn afstuderen in de Pedagogische Wetenschappen (2006) aan de Universiteit Utrecht ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de neuropsychologische ontwikkeling van veel te vroeg geboren kinderen. Sindsdien verdiep ik me als onderzoeker in de neuropsychologische ontwikkeling van heel jonge kinderen (hoe ontwikkelt bijvoorbeeld hun aandacht zich?) en geef ik les aan studenten orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht.
Ik heb met veel plezier als orthopedagoog in de vroegbehandeling gewerkt, binnen de Hoogstraat Revalidatie. In de revalidatie heb ik het grote belang van ondersteunde communicatie voor het welzijn van kinderen en gezinnen gezien en ben ik bevlogen geraakt voor dit vakgebied.
Sinds 2023 ben ik werkzaam als behandelcoördinator bij Stichting Milo. Ik leg graag samen met ouders en andere betrokkenen in de directe omgeving van het kind de puzzel om te kijken waar de mogelijkheden zijn op het gebied van communicatie, zodat elk kind zich zo goed mogelijk kan uiten.

Sara Wering

Mijn naam is Sara Wering (1979). Sinds januari 2023 werk ik bij Stichting Milo als behandelcoördinator bij KLIN© in Schijndel. Aan de Universiteit Maastricht heb ik Biologische Psychologie gestudeerd met als specialisatie ontwikkelingspsychologie.
Als psycholoog heb ik een passie voor en een ruime ervaring in het werken met kinderen met een verstandelijke beperking en/of andere beperkingen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Ik ben werkzaam geweest binnen de kinderrevalidatie, het onderwijs en de gehandicaptenzorg. Communicatie, contact en interactie zie ik als een sleutel om te kunnen ontwikkelen en gedrag te verklaren én beïnvloeden. Wanneer er sprake is van communicatieproblemen vind ik het dan ook belangrijk en boeiend om te zoeken naar mogelijkheden om de communicatie van en met het kind te verbeteren.
Wanneer de ontwikkeling van een kind niet als vanzelf gaat vraagt dit vaak ook wat anders van het systeem om het kind heen. Het nauw betrekken van ouders en andere betrokkenen rondom het kind in het behandelproces vind ik dan ook heel belangrijk. Ook het werken in een multidisciplinair team is voor mij vertrouwd en vind ik zeer waardevol. Door met verschillende disciplines samen te werken en de expertises te bundelen, trek je met elkaar de geboden zorg naar een hoger plan, waar het kind van profiteert!

Chantal de Wilde

Mijn naam is Chantal de Wilde (1971) en sinds 1 februari 2023 ben ik werkzaam als businesscontroller bij Milo.

Ik heb bedrijfs- en algemene economie gestudeerd aan de Hogeschool Tilburg.
Na het behalen van mijn diploma heb ik van 1993 tot 2004 gewerkt in de transport- en uitzendbranche. Hierna ben ik terecht gekomen in de verpleging & verzorging in Deventer en ben daar ruim 13 jaar werkzaam geweest op de afdeling Planning & Control. Bij Zorgverlening PGZ, heb ik 5 jaar met veel plezier gewerkt.

Het geeft mij veel voldoening om in mijn werkgebied een bijdrage te leveren aan Milo: een organisatie met maatschappelijke impact waarbij de cliënt centraal staat.

Karin van Bussel

Mijn naam is Karin van Bussel (1986). Na de afronding van mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen in 2011 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heb ik in verschillende functies gewerkt bij een KDC voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en in andere settingen binnen de gehandicaptenzorg.

In 2018 ben ik bij Stichting Milo begonnen als pedagogisch behandelaar op het KLIN© Atelier. In deze functie heb ik veel ervaring opgedaan in het werken vanuit het Communicatie Competentie Profiel en met verschillende vormen van ondersteunde communicatie. Daarna ben ik vanaf september 2020 als behandelcoördinator verbonden geweest aan Stichting Milo. Met veel passie ben ik sinds december 2022 werkzaam als OC behandelaar in trajecten.

Samen met ouders en het netwerk onderzoeken hoe hun kind het beste tot leren komt en welke vormen van ondersteunde communicatie daaraan kunnen bijdragen, vind ik een enorme leuke uitdaging. Ik geniet ervan om te zien hoe een kind bij ieder stapje opbloeit en zichtbaar meer autonomie ervaart, wanneer hij of zij meer mogelijkheden krijgt om zich uit te drukken. Het geeft mij veel voldoening om daaraan te mogen werken, samen met het hele netwerk dat om het kind heen staat.

Petra van der Toorn Vrijthoff

Mijn naam is Petra van der Toorn Vrijthoff (1969) en ik ben sinds 1 december 2022 werkzaam bij Stichting Milo als behandelcoördinator regio Zuid.

Na mijn opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd in Leiden, met specialisaties verstandelijke beperkingen en opvoedingsproblemen in gezinnen. Sindsdien ben ik met veel enthousiasme werkzaam geweest als orthopedagoog, gedragskundige, bij verschillende organisaties. Organisaties die zorg, ondersteuning, diagnostiek, begeleiding en behandeling bieden aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke, zintuiglijke en of meervoudige beperking.

Wat bij mij altijd voorop staat is het samen op zoek gaan naar positieve ervaringen en stapjes vooruit, hoe klein dan ook. Belangrijk vind ik vooral om te kijken en te zoeken met elkaar naar wat iemand juist wél kan. In alle contacten staat communicatie met de ander, op welke manier dan ook, centraal om een waardevol leven te hebben.
Bij Milo, kan ik samen met de kinderen, ouders, netwerk en collega’s, met ondersteunde communicatie het leven nog een beetje mooier te maken.

Karien Mescher

Mijn naam is Karien Mescher. Vanaf december 2022 werk ik bij Stichting Milo als HR-manager.
Ik ben enthousiast over wat Milo te bieden heeft aan kinderen, jongvolwassenen en hun naasten op het gebied van ondersteunende communicatie.
De bevlogenheid en expertise van de collega’s bij Milo vind ik fantastisch.

Opgeleid als personeelwetenschapper, heb ik inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in HR en management in de zorgsector. Ook heb ik ervaring in het bedrijfsleven.
Mijn kennis, ervaring én gedrevenheid zet ik graag in om de groeiende Milo organisatie verder te verbeteren. Zodat het een nog fijnere plek wordt om te werken.
Waardoor we met alle Milo medewerkers samen de beste zorg en ondersteuning bieden aan degenen die een beroep op ons doen.

Esther Pustjens

Mijn naam is Esther Pustjens (1980), sinds november 2022 verbonden als Officemanager bij Stichting Milo in Susteren.
Na mijn studie Office Management heb ik ruim 20 jaar in diverse zakelijke branches gewerkt (van lokaal makelaarskantoor tot internationaal opererende organisatie op gebied van gebouwentechnologie).
In 2021 heb ik het roer omgegooid en gekozen voor een secretariële functie in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Met de overstap naar Stichting Milo lijken alle puzzelstukjes op zijn plek te komen; met mijn affiniteit voor de zorg, kinderen én communicatie wil ik graag en met veel plezier een faciliterende bijdrage leveren aan het mooie OC werk van Stichting Milo.
Als Officemanager ondersteun ik o.a. het landelijk Managementteam met diverse taken zoals het organiseren van bijeenkomsten en agendabeheer.
Daarnaast regel en coördineer ik alle voorkomende facilitaire zaken voor de vestiging Susteren.

Iris de Raad

Mijn naam is Iris de Raad (1994). Sinds september 2022 ben ik werkzaam als behandelcoördinator verbonden aan Stichting Milo, regio zuid.

Tijdens een stage kwam ik voor het eerst in aanraking met kinderen met meervoudige communicatieve beperkingen. Mijn interesse voor deze doelgroep werd gewekt. Na het afronden van mijn opleiding HBO pedagogiek wilde in mijn kennis gaan verruimen en ben ik de WO master pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit gaan volgen. Gedurende deze opleiding ben ik werkzaam geweest als (persoonlijk)begeleider in de gehandicaptenzorg, waaronder het speciaal onderwijs, wonen, KDC en logeeropvang. Hier heb ik kennis en ervaring opgedaan van verschillende vormen van ondersteunde communicatie.

Mogelijkheden tot communicatie lijken soms zo vanzelfsprekend, echter is dat het niet. Bij Milo vind ik het van belang dat krachten van alle betrokken worden benut om op die manier tot maatwerk te kunnen komen voor de jeugdige. Het kijken naar de kansen en mogelijkheden is iets waar ik voldoening uit haal. Het geeft mij energie om een jeugdige stappen te zien maken en ik kan genieten van iedere (kleine) stap.