Gerrie Derks

Mijn naam is Gerrie Derks-van Cranenbroek (1974). Sinds mei 2022 werk ik als OC-behandelaar op de KLIN©-groep in Schijndel. Vanaf september mag ik mijn bijdrage leveren aan de nieuw op te zetten vestiging in Susteren.
Na mijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de RU Nijmegen ben ik gestart bij Kentalis als pedagogisch begeleider in een complexe behandelgroep bestaande uit jonge kinderen met een auditieve, communicatieve en verstandelijke beperking. Ik heb daar de noodzaak tot het ontwikkelen van communicatie gezien en gevoeld bij de kinderen, de ouders en direct betrokkenen om het kind heen. Het maken van de de puzzel om tot een manier van communiceren te komen, zie ik als een grote uitdaging. Binnen Kentalis heb ik, na enkel jaren, de overstap gemaakt naar onderwijs, waar het creëren van een onderwijsprogramma op maat en het doelgericht werken mijn deskundigheid hebben verdiept.
In 2013 heb ik de overstap gemaakt naar een kinderopvangorganisatie waar ik als kwartiermaker de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum op me nam.
Ik ben ontzettend trots dat ik bij Stichting Milo mag werken. Verheugd ook om te zien dat in de loop der jaren de mogelijkheden op het gebied van Ondersteunde Communicatie sterk gegroeid zijn. Met gedrevenheid en wilskracht zet ik mij ervoor in dat ieder individu de mogelijkheid krijgt om zijn stem te laten horen.

Monika Šulcová

Mijn naam is Monika Šulcová (1988) en sinds februari 2022 ben ik werkzaam als KLIN© behandelaar bij Milo. Ik kom uit Slowakije en ben in december 2021 naar Nederland verhuisd.
In Bratislava heb ik 7 jaar als leerkracht op een school voor speciaal (basis)onderwijs gewerkt. Ik had zes kinderen met CMB in mijn klas en heb daar echt geleerd hoe essentieel OC voor hen is. In die jaren ben ik steeds op zoek geweest naar manieren om via OC aan te sluiten bij hun leerbehoeften.

Met mijn collega, een logopedist en ook goede vriendin, heb ik in Slowakije een stichting opgericht om leerkrachten, logopedisten, studenten én ouders meer te vertellen over OC. We gaven lezingen, maar ook individuele consultaties.
Na dit een tijd gedaan te hebben en ook door mijn bezoek aan Milo in oktober 2019 kwam ik erachter dat ik nog niet alles over OC weet. Ik wil heel graag meer leren en mezelf verder bekwamen in OC. Dit is in mijn eigen land helaas niet mogelijk.  Bij Milo kan ik me nu verder ontwikkelen op een gebied waar passie ligt en wat mijn missie is.

Effie Eijgermans

Mijn naam is Effie Eijgermans (1995) en ik ben sinds augustus 2021 als OC-behandelaar in dienst bij Stichting Milo.
Ik woon in Utrecht waar ik de studie Pedagogische Wetenschappen heb gevolgd. Aansluitend heb ik de master Clinical Child, Family and Education Studies behaald.

Voordat ik bij Milo kwam heb ik binnen de gehandicaptenzorg gewerkt als begeleider C op een jong-kind groep op een KDC. Met veel plezier ben ik daarnaast als vrijwilliger verbonden aan Stichting Dolfijn. Hier heb ik ervaring opgedaan met ondersteunde communicatie.

Het kan enorm frustrerend zijn wanneer je je niet gehoord en begrepen voelt. Voor mij is het belangrijk dat ieder kind zich kan uiten. Dit is een sterke motivering achter mijn werkzaamheden; samen op zoek gaan naar een passend ondersteunend communicatiesysteem.
Ik zet mij ervoor in om zo het kind en het netwerk te ondersteunen.

Tessa Vermeulen

Mijn naam is Tessa Vermeulen (1998). Sinds januari 2022 ben ik bij Stichting Milo werkzaam als Behandelaar ondersteunde communicatie op de KLIN© groep in Schijndel.

Na het behalen van mijn mbo-niveau 4 diploma ‘Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg’ heb ik ervoor gekozen om mezelf verder te ontwikkelen op het hbo. In 2021 ben ik afgestudeerd voor de opleiding: Bachelor of Social Work. Gedurende mijn opleidingen heb ik voornamelijk gewerkt met kinderen/jongeren met een communicatieve en/of verstandelijke beperking waarbij ik kennis heb mogen maken met verschillende vormen van ondersteunde communicatie. Ik vind het mooi om te zien dat ondersteunde communicatie verschillende communicatiemogelijkheden kan bieden voor mensen waarbij dit niet vanzelfsprekend is.

Tijdens mijn studies heb ik ontdekt dat mijn interesse voornamelijk ligt bij het werken aan de communicatieve ontwikkeling van kinderen/jongeren. Ik vind het boeiend om te ervaren dat je door middel van plezier maken en het inzetten van ondersteunde communicatie, de communicatieve ontwikkeling van kinderen kunt stimuleren en dat je op deze manier kunt bijdragen aan de ontwikkeling die de kinderen door mogen maken. Samen met het team, de kinderen en hun netwerk op zoek naar de meest passende werkwijze voor het kind en werken aan doelen zie ik als een uitdaging.

Charlotte Kempkens

Mijn naam is Charlotte Kempkens (1994). In 2015 heb ik mijn HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond in Nijmegen.  
Na mijn studie heb ik een periode flexwerk gedaan, waarbij ik op verschillende woon- en dagbestedingsgroepen heb gewerkt. Daarna ben ik een aantal jaar werkzaam geweest binnen een kleinschalige woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Persoonlijke aandacht en het bieden van structuur stond hierbij centraal.  
Mijn interesse in ondersteunde communicatie is ontstaan tijdens mijn jaarstage van mijn studie waarbij ik werkte met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Ik haal veel voldoening en energie uit de kleine stapjes vooruit in de ontwikkeling van een kind. Sinds september 2021 ben ik met veel plezier gestart als behandelaar op een Klin© groep binnen het onderwijs in Arnhem. Ik geniet van de prachtige samenwerking tussen onderwijs, revalidatie en zorg om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van een kind.

Camilla van Beugen

Mijn naam is Camilla van Beugen (1964). Sinds augustus 2021 ben ik als manager diagnostiek en behandeling werkzaam bij Milo. Ik ben orthopedagoog/GZ-psycholoog en heb jarenlange ervaring binnen de kinderrevalidatie en het audiologisch centrum. Het vormgeven van en werken met handelingsplannen loopt als een rode draad door mijn carrière en nog steeds boeit het mij om te zien hoe beïnvloeding van diverse ontwikkelingsgebieden door handelingsgericht werken kan leiden tot een passende afstemming en communicatie binnen een systeem.

De afgelopen twee jaar was ik regiebehandelaar bij een organisatie gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van autisme. Een erg boeiende leeromgeving vanuit de wetenschap dat jonge kinderen met communicatieproblemen vaak kenmerken vertonen van autisme en dat een zuivere beeldvorming bepalend is voor het juist passende behandel- en begeleidingsaanbod. De samenwerking met ouders en het systeem is hierbij van het hoogste belang.

Binnen Milo hoop ik op al deze gebieden een bijdrage te kunnen leveren aan het inhoudelijk proces. Mijn passie is de afstemming zoeken tussen vraag en aanbod, hebben we gezamenlijke doelen en spreken we dezelfde taal, handelen we in vertrouwen en mochten we elkaar toch verliezen vinden we elkaar dan weer door eerlijkheid en transparantie? Ik vind het belangrijk een veilige omgeving te creëren voor collega’s en cliënten om samen het beste uit jezelf te halen.

Brenda Perfors

Mijn naam is Brenda Perfors (1961) en als orthopedagoog, met brede ervaring in het onderwijsveld, help ik ondernemende scholen graag om ondersteunde communicatie te integreren in hun onderwijsaanbod.
Als orthopedagoog heb ik jarenlange ervaring zowel binnen het regulier als speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Binnen een samenwerkingsverband Passend Onderwijs hield ik mij onder andere bezig met de toeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes vanuit voorschoolse (zorg)instellingen naar onderwijs, met een passend onderwijs/zorgaanbod. Sinds oktober 2021 ben ik verbonden aan Stichting Milo als Verbindingsfunctionaris Onderwijs/Zorg.

Effectief communiceren is voor iedereen de basis voor persoonlijke ontwikkeling en van het grootste belang in relaties, onderwijs en werk. Daarom breng ik de kennis en kunde van de Stichting Milo graag onder de aandacht van onderwijs en zorginstellingen, om ook daar samen een duurzaam en (nog) passend(er) aanbod te kunnen creëren voor kinderen en jongeren met een communicatief meervoudige beperking. Wat heeft uw organisatie nodig om mee te doen? Laat het mij weten en ik maak een afspraak met u.

Evi Mutsaers

Mijn naam is Evi Mutsaers (1994). Sinds september 2021 ben ik werkzaam binnen de KLIN© groep in Schijndel, als OC-behandelaar.
Ik heb enkele jaren lesgegeven in het speciaal onderwijs. Hier heb ik kennis gemaakt met de doelgroep ernstig meervoudige beperkte kinderen en hier ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met ondersteunde communicatie (OC). Ik zag wat deze communicatiemogelijkheden kinderen bracht. Hier wilde ik mij verder in verdiepen en meer in kunnen betekenen, want hoe mooi is het als ieder kind een eigen stem krijgt en op deze manier de wereld kan gaan ontdekken!
Mijn passie is altijd geweest om samen met kinderen tot ontwikkeling te komen. Op de KLIN© groep kan ik ieder jaar kinderen helpen te ontwikkelen en raak ik geïnspireerd door het pure, wat een kind met zich meedraagt.

Camilla van Beugen

Mijn naam is Camilla van Beugen (1964). Sinds augustus 2021 ben ik als manager diagnostiek en behandeling werkzaam bij Milo. Ik ben orthopedagoog/GZ-psycholoog en heb jarenlange ervaring binnen de kinderrevalidatie en het audiologisch centrum. Het vormgeven van en werken met handelingsplannen loopt als een rode draad door mijn carrière en nog steeds boeit het mij om te zien hoe beïnvloeding van diverse ontwikkelingsgebieden door handelingsgericht werken kan leiden tot een passende afstemming en communicatie binnen een systeem.

De afgelopen twee jaar was ik regiebehandelaar bij een organisatie gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van autisme. Een erg boeiende leeromgeving vanuit de wetenschap dat jonge kinderen met communicatieproblemen vaak kenmerken vertonen van autisme en dat een zuivere beeldvorming bepalend is voor het juist passende behandel- en begeleidingsaanbod. De samenwerking met ouders en het systeem is hierbij van het hoogste belang.

Binnen Milo hoop ik op al deze gebieden een bijdrage te kunnen leveren aan het inhoudelijk proces. Mijn passie is de afstemming zoeken tussen vraag en aanbod, hebben we gezamenlijke doelen en spreken we dezelfde taal, handelen we in vertrouwen en mochten we elkaar toch verliezen vinden we elkaar dan weer door eerlijkheid en transparantie? Ik vind het belangrijk een veilige omgeving te creëren voor collega’s en cliënten om samen het beste uit jezelf te halen.

Ans Kilkens

Mijn naam is Ans Kilkens (1980). Na mijn opleiding Logopedie heb ik binnen de masteropleiding Taalwetenschappen de specialisatie Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit gevolgd. Ik ben werkzaam geweest in de kinderrevalidatie (Sint Maartenkliniek Nijmegen) waar mijn focus lag op de doelgroep kinderen met communicatief meervoudige beperkingen. Ik was betrokken bij de directe begeleiding van de kinderen en hun omgeving en daarnaast voerde ik promotieonderzoek uit naar de ontwikkeling en evaluatie van de communicatiebehandeling het CAIS (Communicatie Assessment & Interventie Systeem voor kinderen die grote moeilijkheden ondervinden bij de verwerving van vroege communicatieve gedragingen). Ook ben ik werkzaam geweest binnen de opleiding Logopedie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Ik zet mij graag in om Ondersteunde Communicatie (OC) bredere bekendheid te geven en kennis en kunde rondom OC te vergroten. Zo ben ik medeontwikkelaar van het ALOHA-vocabulaire voor spraakcomputers, verzorg ik onderwijs/trainingen op gebied van OC en participeer ik in wetenschappelijk onderzoek.

Sinds juni 2021 ben ik binnen Stichting Milo werkzaam als manager diagnostiek en behandeling.
Hier werk ik samen met een groep bevlogen en gedreven professionals. Samen met het kind en de betrokkenen rondom het kind wordt gestreefd naar het elkaar beter leren begrijpen, maar vooral ook naar het creëren van een uitdagende en duurzame ontwikkel- en leeromgeving.
De sleutel daartoe: het op maat inzetten van OC.