Informatiebijeenkomsten 2021 KLIN© Atelier Stichting Milo Schijndel

Stichting Milo nodigt ouders en professionals uit voor een informatiebijeenkomst over KLIN©, Kinderen Leren Initiatief Nemen in Communicatie, het voor- en vroegschoolse educatie programma van Stichting Milo. Nieuwe kinderen kunnen worden aangemeld voor de KLIN© groep in Schijndel die in september 2021 start.

Kinderen van 3 tot 8 jaar met een taalontwikkelingsstoornis  en communicatief meervoudige beperkingen kunnen zich samen met hun sociale netwerk in het KLIN© Atelier voorbereiden op passend onderwijs.

Lees meer over het behandelprogramma KLIN© en over de procedure aanmelden voor een Milo behandeltraject.

Lees meer