Chantal de Wilde

Mijn naam is Chantal de Wilde (1971) en sinds 1 februari 2023 ben ik werkzaam als businesscontroller bij Milo.

Ik heb bedrijfs- en algemene economie gestudeerd aan de Hogeschool Tilburg.
Na het behalen van mijn diploma heb ik van 1993 tot 2004 gewerkt in de transport- en uitzendbranche. Hierna ben ik terecht gekomen in de verpleging & verzorging in Deventer en ben daar ruim 13 jaar werkzaam geweest op de afdeling Planning & Control. Bij Zorgverlening PGZ, heb ik 5 jaar met veel plezier gewerkt.

Het geeft mij veel voldoening om in mijn werkgebied een bijdrage te leveren aan Milo: een organisatie met maatschappelijke impact waarbij de cliënt centraal staat.

Vacature voorzitter raad van toezicht Stichting Milo

Wegens het verstrijken van de wettelijke termijn treedt de huidige voorzitter van de raad van toezicht af en zoekt Stichting Milo een nieuwe voorzitter.

Governance en verantwoordelijkheden raad van toezicht

De raad van toezicht conformeert zich aan de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld in de Governance voor de Zorg. 
De raad van toezicht is als werkgever verantwoordelijk voor een goed bestuur en zorgt voor benoeming, beloning, evaluatie en ontslag van het bestuur. 
De raad van toezicht vergadert tenminste 4 keer per jaar en toetst vanuit visie en strategie hoe bestuur en management veiligheid en zorgvuldigheid waarborgt in haar dienstverlening als maatschappelijke onderneming.

Profiel en aandachtsgebied voorzitter raad van toezicht

Voor de functie van voorzitter van de raad van toezicht zoeken wij iemand met:

  • een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
  • een achtergrond vanuit het bedrijfsleven die gewend is om te gaan met het vaststellen van doelstellingen en toezicht houdt op de realisatie daarvan;
  • affiniteit met de doelgroep van Milo en een verbinder is die samen met twee vakinhoudelijke collega’s de onderneming ondersteunt en gevraagd en ongevraagd van advies dient.

De passie en de drive van waaruit Milo is opgericht vormen de geest van de huidige organisatie tot in haar haarvaten en dient door de voorzitter breed gedragen en onderhouden te worden.

Het aandachtsgebied van de voorzitter richt zich op:

  • strategie;
  • algehele bedrijfsvoering;
  • realisatie van de doelstellingen in zorgvuldigheid en transparantie naar alle betrokkenen;
  • financiën.

Informatie en reactie

Nadere informatie over de vacature kunt u inwinnen bij de heer Wim Prins, aftredend voorzitter raad van toezicht, bereikbaar via 073-7370287 van Stichting Milo.
Uw schriftelijke reactie, voorzien van uw CV, kunt u voor 1 maart 2023 onder vermelding ‘Vacature voorzitter raad van toezicht’ mailen aan bestuurssecretariaat@stichtingmilo.nl

Karien Mescher

Mijn naam is Karien Mescher. Vanaf december 2022 werk ik bij Stichting Milo als HR-manager.
Ik ben enthousiast over wat Milo te bieden heeft aan kinderen, jongvolwassenen en hun naasten op het gebied van ondersteunende communicatie.
De bevlogenheid en expertise van de collega’s bij Milo vind ik fantastisch.

Opgeleid als personeelwetenschapper, heb ik inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in HR en management in de zorgsector. Ook heb ik ervaring in het bedrijfsleven.
Mijn kennis, ervaring én gedrevenheid zet ik graag in om de groeiende Milo organisatie verder te verbeteren. Zodat het een nog fijnere plek wordt om te werken.
Waardoor we met alle Milo medewerkers samen de beste zorg en ondersteuning bieden aan degenen die een beroep op ons doen.

Esther Pustjens

Mijn naam is Esther Pustjens (1980), sinds november 2022 verbonden als Officemanager bij Stichting Milo in Susteren.
Na mijn studie Office Management heb ik ruim 20 jaar in diverse zakelijke branches gewerkt (van lokaal makelaarskantoor tot internationaal opererende organisatie op gebied van gebouwentechnologie).
In 2021 heb ik het roer omgegooid en gekozen voor een secretariële functie in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Met de overstap naar Stichting Milo lijken alle puzzelstukjes op zijn plek te komen; met mijn affiniteit voor de zorg, kinderen én communicatie wil ik graag en met veel plezier een faciliterende bijdrage leveren aan het mooie OC werk van Stichting Milo.
Als Officemanager ondersteun ik o.a. het landelijk Managementteam met diverse taken zoals het organiseren van bijeenkomsten en agendabeheer.
Daarnaast regel en coördineer ik alle voorkomende facilitaire zaken voor de vestiging Susteren.

Hoe laat Saar van zich horen?

Suzanne, de moeder van Saar vertelt, hoe zij baat heeft bij de inzet van verschillende vormen van communicatie. Zij laat ook weten hoe deze middelen naast elkaar ingezet kunnen worden.
“Door inzet van verschillende communicatie ondersteunde hulpmiddelen, creëer je ontwikkelingskansen.”

Lees meer

Hoe laat Lara van zich horen?

Mirjam vertelt, als behandelaar OC, samen met Marieke, de moeder van Lara, hoe zij er samen voor zorgen dat Lara zich leert uiten. Hierdoor wordt Lara beter begrepen door haar omgeving.
“Je mening geven, kunnen vertellen wat je hebt meegemaakt, of juist iets héél anders willen zeggen. Zonder stem wordt het lastig en OC is dus onmisbaar.”

Lees meer