Oktober OC-maand 2023: Wat zeg jij?

‘Wat zeg jij?’

Wereldwijd is oktober dé maand van de ondersteunde communicatie (OC). We noemen dit ‘oktober OC-maand’.

Het doel van deze campagnemaand is om het bewustzijn van ondersteunende en alternatieve communicatie te vergroten en het publiek te informeren over de vele verschillende manieren waarop mensen communiceren met behulp van ondersteunde communicatie. Ook dit jaar bestede Milo hier de hele maand oktober aandacht aan.

Lees meer

Milo en Deelkracht

Wat is Deelkracht?

Deelkracht is een grootschalig expertiseproject voor de zintuiglijk gehandicaptensector.
Deelkracht brengt onderzoekers, ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals bij elkaar. Samen ontwikkelen wij kennis over en voor het leven met een auditieve en/of communicatieve beperking. Deelkracht vertaalt deze kennis naar bruikbare toepassingen, voor de beste zorg en een toegankelijke samenleving.

Partner in Deelkracht

Stichting Milo is een partner in Deelkracht, specifiek voor de projecten gericht op communicatief meervoudige beperkingen (CMB).
Voor de inhoud van alle projecten en resultaten kijk hiervoor op de op de website van Deelkracht.

Opbrengsten van projecten Deelkracht

We lichten hier graag drie opbrengsten uit het project Deelkracht voor u uit:

 

Lesmodules CMB
Er zijn 5 online lesmodules ontwikkeld over CMB en over (ondersteunde) communicatie. Deze zijn gratis te volgen. In de modules wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is CMB? Hoe leg ik anderen uit wat CMB is? Welke hulp kun je krijgen als je CMB hebt? Hoe kan ik communiceren met mensen met CMB? Het duurt ongeveer 15 tot 30 minuten om één module te doorlopen. Er is geprobeerd het taalgebruik zo makkelijk mogelijk te maken, zodat de modules voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn.

De modules zijn hier te vinden

 

 

CMB Poster
Er is een poster gemaakt waarop kenmerken van CMB staan beschreven.
Deze poster kan helpen om de kenmerken van CMB te herkennen.
In de praktijk merken we dat nog niet iedereen de communicatieve hulpvraag herkent, vandaar dat er een handzaam product is gemaakt dat overal opgehangen kan worden en uitgedeeld.

De poster is hier te downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

Videogame
De testfase van onze OC Game is van start gegaan.
De game is voor kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) en hun communicatiepartners. Zoals ouders en professionals. Met behulp van de game leer je om ondersteunde communicatie (OC) te gebruiken. Spelenderwijs oefen je met het inzetten van OC in dagelijkse, herkenbare situaties. Zo kun je vertellen dat je meer wilt eten of blaas je steeds grotere zeepbellen. Op die manier leren kinderen met CMB te vertellen wat ze willen.
Zo geven we iedereen een stem!

Voor meer informatie over CMB Deelkracht, zie Deelkracht CMB.

Vacature voorzitter raad van toezicht Stichting Milo

Wegens het verstrijken van de wettelijke termijn treedt de huidige voorzitter van de raad van toezicht af en zoekt Stichting Milo een nieuwe voorzitter.

Governance en verantwoordelijkheden raad van toezicht

De raad van toezicht conformeert zich aan de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld in de Governance voor de Zorg. 
De raad van toezicht is als werkgever verantwoordelijk voor een goed bestuur en zorgt voor benoeming, beloning, evaluatie en ontslag van het bestuur. 
De raad van toezicht vergadert tenminste 4 keer per jaar en toetst vanuit visie en strategie hoe bestuur en management veiligheid en zorgvuldigheid waarborgt in haar dienstverlening als maatschappelijke onderneming.

Profiel en aandachtsgebied voorzitter raad van toezicht

Voor de functie van voorzitter van de raad van toezicht zoeken wij iemand met:

  • een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
  • een achtergrond vanuit het bedrijfsleven die gewend is om te gaan met het vaststellen van doelstellingen en toezicht houdt op de realisatie daarvan;
  • affiniteit met de doelgroep van Milo en een verbinder is die samen met twee vakinhoudelijke collega’s de onderneming ondersteunt en gevraagd en ongevraagd van advies dient.

De passie en de drive van waaruit Milo is opgericht vormen de geest van de huidige organisatie tot in haar haarvaten en dient door de voorzitter breed gedragen en onderhouden te worden.

Het aandachtsgebied van de voorzitter richt zich op:

  • strategie;
  • algehele bedrijfsvoering;
  • realisatie van de doelstellingen in zorgvuldigheid en transparantie naar alle betrokkenen;
  • financiën.

Informatie en reactie

Nadere informatie over de vacature kunt u inwinnen bij de heer Wim Prins, aftredend voorzitter raad van toezicht, bereikbaar via 073-7370287 van Stichting Milo.
Uw schriftelijke reactie, voorzien van uw CV, kunt u voor 1 maart 2023 onder vermelding ‘Vacature voorzitter raad van toezicht’ mailen aan bestuurssecretariaat@stichtingmilo.nl

Karien Mescher

Mijn naam is Karien Mescher. Vanaf december 2022 werk ik bij Stichting Milo als HR-manager.
Ik ben enthousiast over wat Milo te bieden heeft aan kinderen, jongvolwassenen en hun naasten op het gebied van ondersteunende communicatie.
De bevlogenheid en expertise van de collega’s bij Milo vind ik fantastisch.

Opgeleid als personeelwetenschapper, heb ik inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in HR en management in de zorgsector. Ook heb ik ervaring in het bedrijfsleven.
Mijn kennis, ervaring én gedrevenheid zet ik graag in om de groeiende Milo organisatie verder te verbeteren. Zodat het een nog fijnere plek wordt om te werken.
Waardoor we met alle Milo medewerkers samen de beste zorg en ondersteuning bieden aan degenen die een beroep op ons doen.