Mijn kind kan meer …

De potentie van kinderen met communicatief meervoudig beperkingen of een taalontwikkelingsstoornis wordt niet altijd goed zichtbaar door traditionele logopedische testen. Deze gestandaardiseerde testen zijn een momentopname.

Lees meer

KLIN© opent nieuwe deuren

De behandelprogramma’s van Stichting Milo brengen mogelijkheden boven water van kinderen die niet kunnen praten. KLIN© staat voor Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie en voor de klink die deuren kan openen en de klinkers die nodig zijn voor het aanleggen van een weg voor communicatie.

Lees meer

Kwaliteitsborging bij Stichting Milo

Stichting Milo is een kennis- en behandelcentrum voor kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Het uitgangspunt is, dat wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar praktische behandelprogramma’s en dat praktijkervaringen input zijn voor wetenschappelijk onderzoek. 

Lees meer