Symposium 2 Juni 2022, ‘Terugblik op tien jaar leerstoel ondersteunde communicatie voor mensen met meervoudige handicaps’

Voorafgaand aan de afscheidsrede van Prof. dr. Hans van Balkom, heeft op 2 juni 2022 het symposium 'Terugblik op tien jaar leerstoel ondersteunde communicatie voor mensen met meervoudige handicaps', plaatsgevonden. Het programma van het symposium bestond uit presentaties van promovendi die hun promotieonderzoek in deze 10 jaar hebben afgerond of zijn gestart.

Lees meer

Oratie Prof. dr. Hans van Balkom

 

Nu Milo 10 jaar bestaat kijken we terug in de tijd.
Het is het jaar 2011. Hans van Balkom spreekt zijn inaugurele rede (oratie) uit

Kijk en luister mee naar de oratie Hans van Balkom in 2011.
De complete tekst van de oratie kunt u hier nalezen

Prof. dr. Hans van Balkom is lid van het managementteam van Milo en verantwoordelijk voor innovatie en kwaliteit.
Hij is psycholinguïst en als bijzonder hoogleraar verbonden aan de leerstoel voor ondersteunde communicatie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Communiceren met elkaar door te gebaren en het inzetten van een PODD boek

Eva had nooit gedacht dat: “Communicatie… alles is!”

Eva en Alex communiceren met elkaar door te gebaren en het inzetten van een PODD boek. Zij communiceren met elkaar door te gebaren en het inzetten van een PODD boek. Zo kletsen zij over van alles wat ze meemaken.
Eva, de moeder van Alex, vindt het wel jammer dat zij mensen soms nog moet overtuigen dat Alex het echt wel kan en samen laten zij zien dat het er altijd een manier tot communicatie is!

Lees meer

Schakelaars om te communiceren brengen JJ vele mogelijkheden

Inge had nooit gedacht dat:

"De inzet van schakelaars, JJ zoveel mogelijkheden kon brengen”.

Inge verzorgt op het KLIN© atelier in Schijndel de fysiotherapie en is samen met JJ druk bezig om te leren scannen met schakelaars. Dat wil zeggen dat hij systematisch foto’s en pictogrammen doorloopt om vervolgens datgene te selecteren wat hij wil zeggen.

 

Ondersteunde Communicatie is toegankelijk voor iedereen

Het is belangrijk dat Ondersteunde Communicatie toegankelijk is voor iedereen. Soms is het een zoektocht om erachter te komen hoe deze toegang geboden kan worden.

Lees meer