Een eigen stem: Zoveel zeggend!

Computerspraak met kinderstemmen

De Europese Dag van de Logopedie is dit jaar een heel bijzondere dag voor mij geworden. Niet alleen omdat Ondersteunde Communicatie het centrale thema was op 6 maart 2018. 

Assistiveware lanceerde op die dag samen met de  Acapela Group en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) de langverwachte kinderstemmen voor spraakcomputers.

Lang verwacht en nu toch gekregen! Een cadeautje voor alle kinderen die om de een of andere reden niet, nauwelijks of moeilijk verstaanbaar kunnen praten. Meestal betreft het kinderen met complexe, meervoudige stoornissen.

Tot voor kort was computerspraak alleen beschikbaar met 'volwassen stemmen'. Kinderen en mensen in hun directe omgeving vonden dat onnatuurlijk klinken en niet echt passend.

Dat is vanaf nu anders. We beschikken nu over prettig, kwalitatief zeer goed gemodelleerde computerspraak en ... een voortreffelijk natuurlijk klinkend stemgeluid!

Eindelijk krijgen kinderen een stem waarmee ze zich kunnen gaan identificeren, waarmee ze zichzelf en anderen beter kunnen leren kennen. Zoveel zeggend! Daarmee krijgt ook het populaire OC-programma ‘Proloque2go’ de beschikking over kinderstemmen.

Een doorbraak die terecht gevierd mag worden. En dat deden we! Assistiveware organiseerde op 6 maart, op de 'Dag van de Logopedie', een feest voor ons allen.

Samen met Assistiveware, de NSGK, de Acapela Group, ouders en hun kinderen die de stemmen 'uit leenden', ouders en kinderen die de proefversies uitprobeerden en tal van collega's uit het veld van OC vierden we deze veelzeggende doorbraak.

Dank!

Hoe belangrijk deze kinderstemmen zijn werd door het Jeugdjournaal op 7 maart mooi in beeld gebracht.

 

De moeder van Twan kwam aan het woord en zijn zusje Vera zei: “Sinds zijn spraakcomputer een kinderstem heeft, is Twan vrolijker en aardiger”.

En orthopedagoog Stijn Deckers (verbonden aan Stichting Milo, Radboud Universiteit en voorzitter van ISAAC-nf) werd gevraagd naar het belang van deze ontwikkeling voor kinderen die niet of nauwelijks (verstaanbaar) kunnen spreken.