Vroeginterventie programma ComOOK

Ook in 2016 start Stichting Milo twee keer per jaar met nieuwe ComOOK groepen. Met het ComOOK programma leren ouders om het contact met hun kind (in de leeftijd van 0 tot 4 jaar) te verbeteren en communicatie te stimuleren.

Stichting Milo is een zelfstandig behandelcentrum voor Ondersteunde Communicatie. ComOOK staat voor Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Cliënten

ComOOK richt zich op ouders van kinderen die bijvoorbeeld de diagnose Down syndroom, Rett syndroom, Angelman syndroom, Prader-Willie syndroom of Pitt Hopkins syndroom hebben gekregen én op ouders van kinderen die een sterk vertraagde ontwikkeling laten zien, maar (nog) niet gediagnosticeerd zijn. Gerna Scholte, coördinator ComOOK: “Ook deze kinderen kunnen leren communiceren. Ook voor deze  kinderen is het belangrijk om in de eerste levensjaren een goede basis te leggen.  Alleen hebben hun ouders extra handvatten nodig om gelegenheden en kansen te scheppen om direct in contact te kunnen komen met hun kind en zich daarbij bewust te worden van hun eigen rol en inbreng.”

Logopedisten zijn gespecialiseerd in taal- en spraakproblematiek. Stichting Milo zet gespecialiseerde orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten en andere deskundigen in en richt zich in het bijzonder op de communicatie ondersteuning voor kinderen met een complexe communicatie stoornis. Als er onvoldoende reden lijkt te zijn, verwijzen we ouders naar een eerstelijns logopedist.

Werkwijze

Het traject bestaat uit 3 workshops en 12 huisbezoeken. Ouders die deelnemen aan ComOOK worden uitgenodigd voor een gezamenlijke start van het traject op een centrale locatie. Daar ontmoeten de deelnemende ouderparen elkaar voor de eerste keer en maken zij kennis met de behandelaars.

Daarna wordt ieder gezin thuis bezocht door iemand die komt voor Video Home Training en iemand die komt voor praktische ondersteuning bij het starten met Ondersteunde Communicatie.

Na het derde huisbezoek bepalen de behandelaars op basis van hun bevindingen met welke communicatie ondersteunende hulpmiddelen ze in het volgende huisbezoek aan de slag gaan. Gerna Scholte: “Soms beginnen we met een dagplanner met verwijzers in de vorm van voorwerpen of foto’s. Of we nemen speelgoed en een spraakknop mee om interactie te stimuleren.

Na het zesde huisbezoek bespreken de behandelaars wat de ouders en hun kind nodig hebben. Deze input van alle ouderparen bepaalt het programma van de 2e workshop. Gerna Scholte: “In vorige trajecten is bijvoorbeeld uitleg gegeven over taalontwikkeling, zijn workshops interactief voorlezen gegeven en zijn we met de zes ouderparen nader ingegaan op samen muziek maken en communiceren met de spraakknop.

Samenwerking

Het twaalfde huisbezoek wordt gebruikt voor de kernteambespreking. De verworven inzichten worden dan overgedragen aan de sleutelfiguren in het sociale netwerk van het kind en de ouders zoals broers, zussen, grootouders en betrokken professionals. De ouders bereiden deze kernteambespreking voor samen met de behandelaars. Milo stimuleert ouders om zelf de regie te houden. Gerna Scholte: “Daarom vragen we de ouders om de communicatie naar de professionals zelf te doen.” Het ComOOK traject wordt afgerond met de 3e bijeenkomst voor de ouderparen waarin ze samen terugblikken op de verworven inzichten en waar ze nog een derde workshop krijgen aangeboden.

Aanvullende informatie

Heb je vragen over ons ComOOK programma, neem dan contact op met Gerna Scholte via info@stichtingmilo.nl of bel naar 073 737 02 87

Lees meer over het ComOOK programma en over de wijze van aanmelden  of over ervaringen met het ComOOK programma

De ComOOK video op onze Facebookpagina  bevat het interview met Gerna Scholte in het programma 'Mens & samenleving' van Radio Schiedam op zondag 20 maart 2016.

 

Gerelateerde Berichten