Studenten doen ervaring op met hulpmiddelen voor OC

Tweedejaars studenten logopedie van Zuyd Hogeschool gingen op 24 oktober 2019 na een presentatie over ondersteunde communicatie (OC) zelf aan de slag met communicatie ondersteunende hulpmiddelen.

“Op school hebben we al het een en ander geleerd over ondersteunde communicatie. Vandaag was het erg fijn om de hulpmiddelen ook echt te kunnen gebruiken.”

Presentatie Ondersteunde communicatie ook voor jou

Naast een theoretische toelichting over het belang van ondersteunde communicatie zijn ook besproken de indeling van communicatie ondersteunende hulpmiddelen, achtergrondinformatie over het Communicatie Competentie Profiel en hoe taalontwikkeling in het brein ontstaat en via communicatie altijd een uitweg vindt.

Welke woorden gebruik je in een communicatiekaart voor een eetsituatie?

Tijdens de presentatie hebben de studenten ingelogd op Mentimeter en voerden daar woorden in voor een communicatiekaart voor een vijfjarig kind dat niet of nauwelijks spreekt.

Na uitleg over kern- en randwoorden gingen de studenten in tweetallen hiermee aan de slag.

Met een kernwoordenkaart maakten ze een zo lang mogelijke zin die uitsluitend uit kernwoorden bestond.

De lengte van de zinnen varieerde van 8 tot maar liefst 24 woorden.

Workshop Kennismaken met communicatie ondersteunende hulpmiddelen

Kennis maken met gebaren via een boek, een app, een kwartetspel of zoals hier op de foto met een gebarenmemoryspel.

Oefenen met lowtech materialen: alle communicatie ondersteunende hulpmiddelen die een batterij gebruiken.

Zelf een oogbestuurde computer gebruiken: “Oh dat gaat snel”, “Dat valt niet mee”, “Wat een uitkomst!”

Kennis toepassen in een casus

Tot slot gingen de studenten in groepjes aan de slag met een casus. Ze moesten een advies geven voor een communicatie ondersteunend hulpmiddel en aandachtspunten benoemen voor het implementeren van het hulpmiddel. Ieder groepje presenteerde de eigen casus met hun advies en de aandachtspunten.

Gerelateerde Berichten

Communiceren op eigen wijze

Praten is niet vanzelfsprekend voor iedereen, maar iedereen heeft iets te zeggen, zoals Anne. Net voor haar tweede verjaardag kreeg ze de diagnose Rett syndroom. Dankzij ondersteunde communicatie neemt haar autonomie langzaam maar zeker toe.Lees meer
Lees meer