Nieuwe serie: Milo Verhalen over kerndomeinen

Het vermogen om te communiceren ligt besloten in kerndomeinen in ons brein. Wat dat zijn? Hans van Balkom legt het kort uit in dit artikel. In Milo Verhalen staat steeds één kerndomein centraal. Op 22 februari  2018 verschijnt de eerste.

Kerndomeinen

Bij communicatie speelt meer dan het al dan niet kunnen uiten of begrijpen van taal. Het vermogen om te communiceren doet een beroep op een groep van tien onderling verbonden kerndomeinen in ons brein, namelijk: aandacht, waarneming, geheugen, cognitie, adaptatie, oriëntatie, sociaal-emotioneel, zelfredzaamheid, motoriek/mobiliteit en taal. In feite is communicatie het resultaat van een afstemmingsproces en samenwerking tussen alle kerndomeinen.

Werkwijze

Een advies van Stichting Milo over Ondersteunde Communicatie (OC) berust op het zorgvuldig afwegen van gegevens over beperkingen, vaardigheden en mogelijkheden op de tien kerndomeinen. Al doende worden via dynamisch assessment gegevens verzameld over wat iemand wél en niet kan en wat met hulp of ondersteuning vanuit de omgeving haalbaar is. 

De resultaten worden beschreven en geïnterpreteerd in een Communicatie Competentie Profiel (CCP). Het CCP beslaat alle tien kerndomeinen die van belang zijn om goed te kunnen communiceren. Daarnaast is een grote rol weggelegd voor persoonlijke invloeden (zoals karaktertrekken, motivatie, gedrevenheid, interesses) en omgevingsfactoren (zoals een rustige omgeving, bekende communicatiepartner).
Dat geheel biedt zicht op communicatieve competentie oftewel het vermogen om in de dagelijkse omgang met anderen efficiënt uitdrukking te geven aan gevoelens, behoeften, interesses, informatie en kennis.

Communicatieve competentie

Het uiteindelijke doel van communicatieve competentie is het opbouwen van overzicht, inzicht en kennis om de omgeving naar eigen hand te kunnen zetten. Stoornissen en beperkingen in een of meer kerndomeinen blokkeren die ontwikkeling. Ondersteunde Communicatie biedt gelegenheden en kansen om die belemmeringen te overbruggen en communicatieve competentie te versterken richting verbeterde (zelf)redzaamheid, ontwikkeling en leren.

Sociale netwerk

Ondersteuning vanuit de omgeving is voor mensen met een communicatieve beperking van essentieel belang. De behandelingen van Milo zijn gericht op de inzet van OC in nauwe samenwerking met het sociale netwerk; uiteindelijk leidend tot empowerment van het netwerk.

Over de serie

U ziet, communicatie en de zoektocht naar best-passende en aansluitende vormen van Ondersteunde Communicatie is een complex proces.

In een reeks van twaalf samenhangende nieuwsbrieven - Milo Verhalen - maken we u deelgenoot van onze visie en aanpak op communicatie en OC.

De twaalf nieuwsbrieven behandelen achtereenvolgens de tien kerndomeinen van het CCP, communicatieve competentie en de rol van het sociale netwerk. De eerste nieuwsbrief behandelt het kerndomein ‘Aandacht’.

U kunt zich hier abonneren op Milo Verhalen en onze andere nieuwsbrieven.

 

In de serie Milo Verhalen over kerndomeinen bestaat iedere editie uit een kennisartikel, een interview met een professional en een interview met ouders van cliënten. Inmiddels zijn de volgende edities verschenen:

Hans van Balkom legt in zijn blogs uit hoe ons brein werkt en hoe die kennis kan worden ingezet voor kinderen met communicatief meervoudige beperkingen. Over kerndomeinen zijn inmiddels de volgende blogs gepubliceerd:

 

Gerelateerde Berichten