Milo online bijeenkomst voor Samen naar School klassen

Op maandag 30 november 2020 organiseert Stichting Milo, KLIN©, een onlinebijeenkomst voor ouders, medewerkers en initiatiefnemers Samen naar School. De onlinebijeenkomst gaat over de inzet van ondersteunde communicatie (OC) en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in Samen naar School klassen.

Tijdens deze onlinebijeenkomst, Webinar, voor Samen naar School klassen informeren wij u hoe wij communicatie ondersteunende methoden en technologieën (OC-hulpmiddelen) inzetten om leren van betekenistoekenning en taal te stimuleren. 

 

Voor wie

Deze onlinebijeenkomst is bestemd voor ouders, medewerkers en initiatiefnemers die betrokken zijn bij een Samen naar School initiatief.

Kinderen die moeite hebben met praten en communiceren worden dikwijls niet begrepen door hun omgeving, omdat het hen ontbreekt aan middelen om zich te uiten. Vaak wordt gedacht dat ze niet in staat zijn om een taal te leren of om te leren lezen. Niets is minder waar …. het kost alleen meer moeite, geduld en deskundige ondersteuning. 

De beperkingen van deze kinderen zijn meestal het gevolg van een ontwikkelachterstand door een ziekte, aangeboren aandoening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan syndromen zoals Downsyndroom, Rett syndroom, Angelman syndroom of verworven stoornissen door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte, zoals hersenvliesontsteking of hersenkanker. Voor veel van hen is communiceren erg moeilijk. OC kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen.

Online Workshops

Tijdens de onlinebijeenkomst worden er twee workshops gegeven. U kunt zich voor één van deze twee online aanmelden.

OC in de klas, door Renske Mutsaers

Binnen Milo wordt gebruikgemaakt van de methode 'ankergestuurd' werken.

Renske legt uit wat een ankeractiviteit, een gezamenlijke beleefde gebeurtenis,  is en hoe u activiteiten toegankelijk kunt maken met OC-hulpmiddelen. (Anker-) activiteiten bieden bij uitstek mogelijkheden voor de stimulering van de communicatieve ontwikkeling. Voorbeelden die belicht worden zijn: inzet van een taalactiviteiten kaart, een startactiviteit verankeren, inzet van een VSD (Visual Scene Display) en interactief voorlezen. Wij nemen u graag mee hoe OC-hulpmiddelen ingezet kunnen worden om het initiatief  van het kind tijdens (anker)activiteiten te bevorderen en taalaanbod te stimuleren.  Raak geïnspireerd en krijg voorbeelden van hoe u tijdens een activiteit een kind gelegenheid en kansen kunt aanbieden om op eigen wijze initiatief te nemen!

OC in het dagelijks leven, door Hanneke van Bakel 

Heb je een spraaksysteem gekregen of ben je aan het onderzoeken hoe je eenvoudig ondersteunde communicatie kunt inzetten binnen een klas, groep of thuis?
Hanneke gaat u in deze workshop op weg helpen om te zorgen dat de inzet van een spraaksysteem of andere middelen zoals gebaren, pictogrammen, spraakknoppen, iPad en/of ander OC hulpmiddelen, makkelijker verloopt. Er zijn zo veel momenten op de dag die elke dag weer terugkeren. Denk hierbij aan eten en drinken, verzorging, overgangen naar activiteiten of plaatsen. Door juist bij deze dagelijkse activiteiten OC toe te voegen op een leuke manier, lukt het vaak beter om het herhaaldelijk in te zetten. Bedenk vanuit deze workshop met praktische tips zelf ideeën om OC een plekje in jullie dag te geven!

Informatie:

Voor meer informatie, of bij vragen, kunt u contact opnemen met:  

Theo Goossens, Programmamanager KLIN©

Telefoon: 06 11203268 of via mail:  theogoossens@stichtingmilo.nl

Aanmelden:

Aanmelden voor de online bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk. U kunt het programma hier bekijken 

Het KLIN©-programma en Samen naar School

In het KLIN© programma leren kinderen initiatieven te nemen in communicatie. Het gaat om kinderen van 3-12 jaar, die niet of nauwelijks spreken, wat vaak samengaat met een combinatie van stoornissen en beperkingen. Voor kinderen met CMB bieden ondersteunende communicatie (OC) voorzieningen toegang tot informatie, communicatie, taalverwerving en leesvaardigheid. In een pilotstudie is gebleken dat het KLIN© programma van Stichting Milo voor Samen naar School klassen een geschikte aanpak is om een goed onderwijsprogramma aan te bieden aan kinderen met CMB. Drie klassen hebben meegedaan aan de pilot. KLIN© sluit goed aan bij het thematisch werken in het reguliere onderwijs, wat de mogelijkheden voor inclusie vergroot. De pilotstudie is mogelijk gemaakt door het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK).

KLIN©-programma van Stichting Milo is geen vastomschreven methode, maar een werkwijze. Het biedt gereedschappen waarmee op maat toepassingen voor OC kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor wordt er voor elk kind een best passende toegang tot ontwikkeling en leren gerealiseerd. De effectiviteit van KLIN© is wetenschappelijk bewezen en beschreven in een handboek en in praktijkgidsen. In de Samen naar School initiatieven worden onderdelen en verschillende ingrediënten van KLIN© vervlochten.

Over Stichting Milo

Stichting Milo richt zich op zorg en communicatieondersteuning aan mensen met stoornissen en beperkingen in het waarnemen en het verwerken, begrijpen en uiten van spraak, schrift en gebarentaal. Het niet of nauwelijks spreken gaat vaak samen met een combinatie van stoornissen en beperkingen. Deze kunnen voortkomen uit een ziekte (bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking) of een erfelijke aandoening (zoals het syndroom van Down, Rett, Angelman, Prader-Willi of Cerebrale Parese).  Voor deze mensen bieden communicatie ondersteunende voorzieningen toegang tot informatie, communicatie, taalverwerving en leesvaardigheid. 

Stichting Milo wil dat ondersteunde communicatie breed toegankelijk wordt. Dat OC naast de basale en medische zorg een volwaardige plaats krijgt in zorg, onderwijs en andere vormen van dienstverlening. Dat doet Milo met een landelijk netwerk van zelfstandig gevestigde vakspecialisten die als OC-behandelaar zijn opgeleid en verbonden zijn aan Milo. Zij werken vanuit huis en in de omgeving van de cliënt. De koppeling met de Leerstoel Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening en kennisontwikkeling. De overdracht hiervan gebeurt in de vorm van opleidingen, trainingen en coaching voor cliënten, ouders, zorgverleners en leerkrachten.

Gerelateerde Berichten

Communiceren op eigen wijze

Praten is niet vanzelfsprekend voor iedereen, maar iedereen heeft iets te zeggen, zoals Anne. Net voor haar tweede verjaardag kreeg ze de diagnose Rett syndroom. Dankzij ondersteunde communicatie neemt haar autonomie langzaam maar zeker toe.Lees meer

Lees meer

Rick leert van actieve kinderen

Hij was één jaar toen uit onderzoek bleek, dat Rick het Angelman syndroom heeft. Linda en Iwan hebben er direct voor gezorgd, dat Rick aan de slag ging met fysiotherapie, logopedie en ergotherapie zodat hij zich sneller kon ontwikkelen.Lees meer
Lees meer