Milo bijeenkomsten voor Samen naar School klassen

Op 6 november 2019 organiseert Stichting Milo de allereerste bijeenkomst over het inzetten van ondersteunde communicatie (OC) voor het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in Samen naar School klassen. In deze bijeenkomsten worden de uitkomsten gedeeld van een haalbaarheidsstudie en praktijkvoorbeelden waarin mooie resultaten zijn bereikt. 

De eerste bijeenkomst is ’s avonds in Bergen op Zoom. Bij voldoende belangstelling worden bijeenkomsten in andere regio’s georganiseerd.

Voor wie

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor initiatiefnemers, medewerkers en ouders die betrokken zijn bij een ‘Samen naar School’ initiatief.

Het gaat om kinderen met een ernstige handicap die binnen de muren van een reguliere school hopen op kansen en gelegenheden om deel te kunnen nemen aan lesactiviteiten (of onderwijsactiviteiten).

De beperkingen van deze kinderen zijn meestal het gevolg van een ontwikkelachterstand door een ziekte, aangeboren aandoening (denk bijvoorbeeld aan syndromen zoals Downsyndroom, Rett syndroom, Angelman syndroom) of verworven stoornissen door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte (zoals hersenvliesontsteking of hersenkanker). Voor veel van hen is communiceren erg moeilijk. OC kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen.

Praktijkervaringen

‘Samen naar School’ initiatieven zijn opgericht door ouders van kinderen met complexe communicatiebehoeften en worden gefinancierd vanuit hun zorgbudgetten (PGB’s). Dat maakt dat de initiatieven onderling verschillen van visie, opzet en werkwijze. Een standaardaanpak, methodiek of -oplossing voor het stimuleren van de ontwikkeling van deze kinderen bestaat niet; de combinaties van stoornissen en beperkingen van de kinderen zijn daarvoor te divers.

Stichting Milo heeft in Amsterdam samen met de ouders van vijf meisjes met het Rett syndroom een programma op maat ontwikkeld, waarin de meisjes met hun oogbestuurde spraakcomputers klassikaal een traject van beginnende geletterdheid aangeboden kregen. De ouders en begeleiders namen ook deel aan het onderwijsprogramma. Er werd gestart met 1 uurtje samen per week in hun kinderdagcentrum. Dit groeide al gauw uit tot 2 dagen per week. De kinderen maakten na een jaar de overstap naar passend onderwijs.

Een soortgelijke aanpak vindt nu plaats in Zuid-Limburg. Daar krijgt een zestal kinderen met communicatief meervoudige beperkingen ondersteuning om stap-voor-stap en op eigen wijze te groeien in hun taalontwikkeling en toeleiding tot geletterdheid.

Haalbaarheidsstudie

Voor de studie werd gewerkt met onderdelen van het KLIN©-programma van Stichting Milo. Het KLIN©-programma is geen vastomschreven methode, maar een werkwijze en biedt een gereedschapskist waarmee op maat toepassingen voor OC kunnen worden gerealiseerd, zodat er voor elk kind een best passende toegang tot ontwikkeling en leren gerealiseerd kan worden. De effectiviteit van KLIN© is wetenschappelijk bewezen en beschreven in een handboek en in praktijkgidsen. De ‘Samen naar School’-initiatieven kunnen onderdelen en verschillende ingrediënten van KLIN© op eigen manier vervlechten met hun aanpak.

Over Milo

Stichting Milo wil bewerkstelligen, dat ondersteunde communicatie breed toegankelijk wordt en naast de basale en medische zorg een volwaardige plaats krijgt in zorg, onderwijs en andere vormen van dienstverlening. Dat doet Milo met een landelijk netwerk van zelfstandig gevestigde vakspecialisten die als OC-behandelaar zijn opgeleid en verbonden aan Milo. Zij werken vanuit huis en in de omgeving van de cliënt. De koppeling met de Leerstoel Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening en kennisontwikkeling. De overdracht hiervan gebeurt in de vorm van opleidingen, trainingen en coaching voor cliënten, ouders, zorgverleners en leerkrachten.

Lees meer over

Gerelateerde Berichten

Communiceren op eigen wijze

Praten is niet vanzelfsprekend voor iedereen, maar iedereen heeft iets te zeggen, zoals Anne. Net voor haar tweede verjaardag kreeg ze de diagnose Rett syndroom. Dankzij ondersteunde communicatie neemt haar autonomie langzaam maar zeker toe.Lees meer
Lees meer

Rick leert van actieve kinderen

Hij was één jaar toen uit onderzoek bleek, dat Rick het Angelman syndroom heeft. Linda en Iwan hebben er direct voor gezorgd, dat Rick aan de slag ging met fysiotherapie, logopedie en ergotherapie zodat hij zich sneller kon ontwikkelen.Lees meer
Lees meer