Een Milo behandeltraject starten

De behandeltrajecten bij Milo zijn gericht op kinderen en volwassen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Communiceren is tweerichtingsverkeer.

Het ontwikkelen van de best passende Ondersteunde Communicatie (OC) is dan ook een verandertraject, niet in de laatste plaats voor ouders. Milo ondersteunt hen bij het ontwikkelen van een OC systeem dat aansluit bij het kind, het sociale netwerk van het kind én verschillende situaties die uiteenlopende OC middelen vereisen, zoals in bad gaan, boodschappen doen of naar school gaan.

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is de start van een behandeltraject en bestaat uit een kennismakingsgesprek thuis met de Regionale case coördinator en de betrokken OC-behandelaar. 

In het kennismakingsgesprek wordt informatie gegeven over Stichting Milo, over onze behandeltrajecten en bij wie men terecht kan bij vragen of klachten. De verwachtingen die ouders hebben van het Milo traject zijn onderwerp van gesprek en we geven aan wat wij van de ouders verwachten tijdens het traject.

Om richting te geven aan het traject stellen we in het kennismakingsgesprek vragen over het kind en de hulpvraag van de ouders. We staan ook uitgebreid stil bij het sociale netwerk en wie hierin belangrijke communicatiepartners zijn van het kind, omdat het kind uiteraard ook met hen wil communiceren. Daarom worden ook belangrijke communicatiepartners van het kind betrokken bij het behandeltraject van Milo.

In het kennismakingsgesprek maken we direct concrete afspraken over de communicatiesituaties die bekeken zullen worden en wie de contacten met de communicatiepartners onderhoudt.

Uitgangspunt is dat de ouders de contacten met de communicatiepartners onderhouden, tenzij expliciet is aangegeven dat er behoefte is aan ondersteuning van Milo. Zo mogelijk maken we na het kennismakingsgesprek met de ouders ook graag kennis met het kind.

Verwachtingengesprek

Soms hebben we ouders en kind al leren kennen in een eerder traject. Wanneer een volgend traject nodig is, voeren we een verwachtingengesprek.

Daarin bespreken we wat er van verschillende communicatiepartners gevraagd kan worden en of zij wel deel kunnen nemen aan de behandeling. Ook bespreken we wat er van de ouders wordt verwacht en of zij voldoende draagkracht hebben  om een dergelijk intensief behandeltraject aan te gaan.

Als blijkt dat dit nu niet mogelijk is, dan gaan we na wat er nodig is om dit wel aan te kunnen en wanneer een behandeling wel zou kunnen starten. Als we besluiten om het behandeltraject op te starten, ronden we het gesprek af met een aantal concrete afspraken.

Gerelateerde Berichten

Mogelijkheden benutten

Stichting Milo wil de mogelijkheden van meervoudig beperkte kinderen optimaal benutten. Dagelijks komt een kind in heel verschillende situaties terecht. En het kind krijgt met diverse mensen te maken: de ouders, de oppas, de leerkracht, ...... Lees meer
Lees meer

Ouders en hun kennismaking met Milo

De moeders van Kiki en Luca vertellen hoe hun kennismaking met Stichting Milo is verlopen. De regionale case coördinator, Danielle Golsteijn bespreekt wat er in het kennismakingsgesprek over het behandelprogramma voor Kiki naar voren is gekomen.

Lees meer

Lees meer