Niet kunnen praten… en toch willen communiceren

 U staat er wellicht niet altijd bij stil. Maar herhaaldelijk krijgen (para) medici in hun praktijk te maken met mensen die niet of nauwelijks (meer) kunnen praten.

In Nederland gaat het om een meer dan een half miljoen mensen. Het kan gaan om belemmeringen die het gevolg zijn van aangeboren stoornissen en beperkingen, of op latere leeftijd zijn ontstaan, na bijvoorbeeld een ongeval of ziekte.

 

Communicatiebelemmeringen, spraak- en taalstoornissen staan niet op zichzelf. Ze zijn weliswaar ernstig, maar niet levensbedreigend. Dat maakt dat de zorg daaromtrent niet als urgent wordt ingeschat.

 

Maar toch …. gezien de uitwerking die communicatie heeft op ontwikkeling en leren, op autonoom en zelfredzaam handelen of op de kwaliteit van leven, zouden belemmeringen in de communicatie moeten gelden als de meest ernstige en hardnekkigste vorm van handicap.

Niet in staat zijn om je te uiten, anderen niet kunnen begrijpen of door anderen niet verstaan en begrepen worden, tasten in essentie de zin, functie en kwaliteit van leven aan. Het belemmert onafhankelijkheid, welbevinden en sociale participatie. Oplossingen in de vorm van passende behandeling, begeleiding en technologie is in bijna alle gevallen mogelijk.

 

De Stichting Milo: Wegbereiders in Communicatie (www.stichtingmilo.nl) helpt u met het vinden van de best passende communicatie-ondersteuning voor clienten die niet of nauwelijks kunnen praten.

Milo regelt de voorziening en de daarbij horende training, behandeling en ook de best passende, meest adequate hulpmiddelondersteuning. Hierbij kunt u denken aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld afasieën), mensen met chronische of degeneratieve ziektebeelden (zoals ALS, MS) en jonge kinderen met ernstige spraak-/taalstoornissen.

 

Belangrijke Produkten- en diensten die Milo op dit moment inzet zijn:

Milo is opgezet als onafhankelijk, transcategoraal behandelcentrum, gelieerd aan de leerstoel van prof.dr.Hans van Balkom bij Radboud Universiteit Nijmegen (www.ocleerstoel.nl)

Gerelateerde Berichten