KLIN© opent deur naar passend onderwijs

Het volgen van onderwijs is niet zo vanzelfsprekend voor kinderen die moeite hebben met praten en communiceren. Ze worden dikwijls niet begrepen door hun omgeving, omdat het hen ontbreekt aan middelen om zich te uiten.

Vaak wordt gedacht dat ze niet in staat zouden zijn om een taal te leren of om te leren lezen. Niets is minder waar … het kost alleen meer moeite, geduld en deskundige ondersteuning. KLIN© staat voor Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie en voor de klink die deuren kan openen en de klinkers die nodig zijn voor het aanleggen van een communicatie-pad.

Behandeltraject

Het KLIN© Atelier is gericht op kinderen van 3 tot 12 jaar die moeite hebben met praten en communiceren door zeer ernstige en vaak meervoudige beperkingen. Uit hun contact met anderen blijkt echter dat zij bewust iets duidelijk willen maken.

Het niveau waarop ze dit doen, kan heel beginnend zijn. Vaak zijn de motorische vaardigheden beperkt en gaat het om signalen, zoals een manier van kijken, een gebaar of een klank. Dit biedt voldoende aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een communicatievorm die aansluit bij hun mogelijkheden.

We zetten communicatie ondersteunende methoden en technologieën (OC-hulpmiddelen) in om de ontwikkeling te stimuleren. Een iPad met spraakapp of de proxtalker zijn voorbeelden van OC-hulpmiddelen.

Best passend onderwijs

Na een jaar van intensieve behandeling kunnen de kinderen uit het KLIN© Atelier een voorbereide stap maken naar de best passende vorm van onderwijs. Dan openen zich nieuwe deuren en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Om deze best passende vorm van onderwijs te kiezen is allereerst een goede beeldvorming van belang. Het continu bijgestelde Communicatie Competentie Profiel van Milo is hier een belangrijke basis voor.

Met de komst van passend onderwijs is het samenwerkingsverband (SWV) geïntroduceerd. Dat is een samenwerkingsverband van scholen in een regio die zorgen voor onderwijs passend bij de behoeften van een kind. Het kind wordt aangemeld bij het SWV en in afstemming met het SWV worden de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de toekomstige leerling goed in kaart gebracht. Vanuit deze onderwijsbehoeften wordt gekeken welke school of scholen in de regio hieraan kunnen voldoen om daar daarna een bezoek aan te brengen.

Overdracht

Wanneer uiteindelijk een school is gekozen start de periode van intensieve overdracht. We bespreken samen welke kennis en expertise een school zelf al heeft op het gebied van ondersteunde communicatie en vullen dit waar nodig aan met trainingen of workshops. De nieuwe leerkracht krijgt een uitgebreide instructie over het communicatiesysteem van het kind. Wij zetten alles op papier in een klapper, zodat ze dat er snel bij kunnen nemen.

 

En we nemen ook stappenplannen mee, die direct opgehangen kunnen worden, bijvoorbeeld bij een plankast. De papieren instructie bestaat veelal uit beschrijvingen en de digitale instructie bestaat meestal uit foto’s en films. Zo wordt van het werken met bijvoorbeeld verwijzers in een plankast een filmpje gemaakt om te laten zien hoe activiteiten worden afgerond en opgestart. Ook nodigen we de nieuwe leerkracht en de gedragswetenschapper van de school uit bij KLIN©, zodat zij ook daar kennis kunnen maken met het kind.

Nazorg

Eenmaal gestart op de nieuwe school blijft Milo nog enkele maanden betrokken om de overdracht van het communicatiesysteem en de ingezette ontwikkeling uit het KLIN©-atelier goed te borgen. Praktisch houdt dit in dat we gemiddeld 8 uur per week beschikbaar zijn voor het kind, de ouders en de school.

In afstemming met de school wordt deze tijd gebruikt voor het voordoen van de inzet van de OC-hulpmiddelen door de omgeving en het kind. Het gaat dan over het gebruik van apparaten, app’s of picto’s door het kind zelf en het ondersteunde aanbod door de omgeving.

Dikwijls moet de omgeving het eigen taalaanbod aanpassen, omdat ze bijvoorbeeld zelf ook picto’s aan moeten wijzen terwijl ze spreken. Of ze moeten tijdens het spreken gebaren gebruiken of andere middelen om hun spraak te visualiseren.

Wat ook aan bod kan komen, is het doorontwikkelen van de wijze van communiceren met het kind door de ouders in de thuissituatie, zoals dat bij KLIN© in gang is gezet. Of het trainen van en afstemmen met de leerkrachten en professionals die vanuit de school bij het kind zijn betrokken. Door het aanleggen van verschillende ondersteunde communicatie-paden kunnen ook deze kinderen deelnemen in het onderwijs.

Gerelateerde Berichten

Wij volgen het leertempo van kinderen

In het KLIN© programma werken het kind en de ouders samen met de behandelcoördinator en met KLIN© behandelaars, zoals Hanneke van Bakel en met vakspecialisten zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten en logopedisten zoals Maria Moonen.  Lees meer
Lees meer

Rick leert van actieve kinderen

Hij was één jaar toen uit onderzoek bleek, dat Rick het Angelman syndroom heeft. Linda en Iwan hebben er direct voor gezorgd, dat Rick aan de slag ging met fysiotherapie, logopedie en ergotherapie zodat hij zich sneller kon ontwikkelen.Lees meer
Lees meer