Kennismaken is start van het behandeltraject

Een behandeltraject bij Stichting Milo is een verandertraject. Het vraagt om samenwerking tussen het kind, de ouders, andere mensen rondom het kind en de behandelaars.

Dat kan heel intensief zijn. Daarom begint Milo zo’n traject met een kennismakings- of verwachtingengesprek.

OC systeem ontwikkelen

De behandeltrajecten bij Milo zijn gericht op kinderen en jong volwassen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Communiceren is tweerichtingsverkeer. Het ontwikkelen van de best passende Ondersteunde Communicatie (OC) is dan ook een verandertraject, niet in de laatste plaats voor ouders of primaire verzorgers. Milo ondersteunt hen bij het ontwikkelen van een OC systeem, dat niet alleen aansluit bij het kind en het sociale netwerk van het kind. Het OC systeem moet ook aansluiten bij verschillende situaties die uiteenlopende OC middelen vereisen, zoals in bad gaan, boodschappen doen of naar school gaan.

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is de start van een behandeltraject en bestaat uit een gesprek bij u thuis met de Regionale Case Coördinator en de betrokken OC-behandelaar.  In het kennismakingsgesprek krijgt u informatie over Stichting Milo, over onze behandeltrajecten en bij wie u terecht kunt bij vragen of klachten. Uw verwachtingen van het Milo traject zijn onderwerp van gesprek en wij geven aan wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten tijdens het traject.

Om richting te geven aan het traject stellen we in het kennismakingsgesprek vragen over uw kind en uw hulpvraag. We staan ook uitgebreid stil bij het sociale netwerk en wie hierin belangrijke communicatiepartners zijn van uw kind, omdat uw kind uiteraard ook met hen wil communiceren. Daarom worden belangrijke communicatiepartners van uw kind ook betrokken bij het behandeltraject van Milo.

In het kennismakingsgesprek maken we direct concrete afspraken over de communicatiesituaties die bekeken zullen worden, de duur van het traject, datum kernteamgesprek waarin een terugkoppeling en verantwoording van onze bevindingen plaatsvindt  en wie de contacten met de communicatiepartners onderhoudt.

Uitgangspunt is dat u als ouder of primaire verzorger de contacten met de communicatiepartners onderhoudt, tenzij u expliciet aangeeft dat u hierbij behoefte heeft aan ondersteuning van Milo. Zo mogelijk maken we in dit gesprek met u ook graag kennis met uw kind.

Verwachtingengesprek

Soms hebben we ouders en kind al leren kennen in een eerder traject. Wanneer een volgend traject nodig is, voeren we een verwachtingengesprek. Daarin bespreken we wat er van verschillende communicatiepartners gevraagd kan worden en of zij wel deel kunnen nemen aan de behandeling. Ook bespreken we wat er van u verwacht wordt en of u voldoende draagkracht heeft om een dergelijk intensief behandeltraject aan te gaan. Als blijkt dat dit nu niet mogelijk is, dan gaan we na wat er nodig is om dit wel aan te kunnen en wanneer een behandeling wel zou kunnen starten.

Als we besluiten om het behandeltraject op te starten, ronden we het gesprek af met een aantal concrete afspraken, zoals de doelen voor een handelings- en ondersteuningsplan en het plannen van een startkernteam met betrokkenen uit het netwerk. In dit kernteam worden de doelen gedeeld met het netwerk en wordt besproken hoe eenieder daar een bijdrage aan kan leveren. Soms kan het zijn dat er nog een aanvullend onderzoek of observaties moeten plaatsvinden. 

Gerelateerde Berichten

Programma’s

Bij Milo doen we er alles aan om de mogelijkheden te zoeken en te benutten. Op basis van  het Communicatie Competentie Profiel (CCP) kiezen we de best passende ondersteuning voor sprongen voorwaarts. Als vervolg daarop bieden wij programma’s voor verschillende leeftijden.

 

Lees meer

Mogelijkheden benutten

Stichting Milo wil de mogelijkheden van meervoudig beperkte kinderen optimaal benutten. Dagelijks komt een kind in heel verschillende situaties terecht. En het kind krijgt met diverse mensen te maken: de ouders, de oppas, de leerkracht, ...... Lees meer
Lees meer