In memoriam Norma G. Sijthoff

Op 24 december 2017 is Norma Sijthoff in haar eigen omgeving in alle rust overleden na een intens ziekbed.

Norma was een bevlogen lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Milo zowel als van de Stichting Zorgwiel en wist als moeder van een zoon met het syndroom van Down als geen ander wat er speelde in de wereld van de langdurige zorg.

Karakteristiek voor haar was dan ook dat zij altijd oog had voor de sociale aspecten in de wereld van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving en daarmee de professionele zorgverleners gevraagd en ongevraagd confronteerde.

Het vroegtijdig overlijden van haar zoon bracht haar er toe het boek Hille te schrijven waarin zij haar gesprekken met haar zoon op eigen wijze weergaf en daarmee niet alleen vertelde over haar zoon en zijn wereld, maar zeker ook over zichzelf en haar rol van moeder-begeleidster.

Een bijzondere vrouw die veel heeft meegemaakt en die het leven desondanks altijd met een positieve grondhouding tegemoet trad en niet schroomde om daar waar dit nodig was een helpende hand uit te steken hetgeen nog eens duidelijk wordt onderstreept door haar eigen stichting “ Reikende Hand “ waarmee zij op haar eigen wijze steun verleende aan doelen in de wereld van de mens met een verstandelijke beperking.

Als lid van beide Raden van Toezicht vervulde zij haar rol met een goed oog voor de praktische kanten van het leven van mensen met een (verstandelijke) beperking enerzijds en de uitvoering van zorgverlening anderzijds daarbij onder andere sterk lettend op gezonde voeding, beweging en ontspanning.

Wij zullen Norma zeker missen in onze vergaderingen van toezichthouders van de beide stichtingen, echter onze dank en de herinnering blijft aan deze bijzondere vrouw.

Namens bestuur en Raden van Toezicht Milo en Zorgwiel,

W.F. Prins,

Voorzitter Raden van Toezicht.