Communiceren met elkaar door te gebaren en het inzetten van een PODD boek

Eva had nooit gedacht dat: “Communicatie… alles is!”

Eva en Alex communiceren met elkaar door te gebaren en het inzetten van een PODD boek. Zij communiceren met elkaar door te gebaren en het inzetten van een PODD boek. Zo kletsen zij over van alles wat ze meemaken.
Eva, de moeder van Alex, vindt het wel jammer dat zij mensen soms nog moet overtuigen dat Alex het echt wel kan en samen laten zij zien dat het er altijd een manier tot communicatie is!

Alex legt verbanden

Alex heeft een brede woordenschat.
Dat komt omdat zij ontzettend veel ervaringen op doet in haar leven. Met alle mensen om haar heen beleeft Alex avonturen en wil je daar graag over vertellen. Alex legt verbanden en het ene verhaal gaat over in het andere verhaal.
Vanuit haar eigen beleving wil zij alles vertellen wat er in haar op komt. Dan heb je dus wel een goed gevuld OC-systeem nodig!

Haar  PODD70+ en de  gebaren(NmG)  zorgen ervoor dat ze kan zeggen wat ze wil, tegen iedereen, overal en altijd! Dat is voor de omgeving soms wel even slikken... Milo helpt ook de mensen om Alex heen, haar sociaal netwerk, om OC in te zetten. Samen staan we sterk!

Meer weten over soorten communicatie ondersteunende hulpmiddelen en hoe wij samenwerken met een sociaal netwerk?

Communicatie ondersteunende hulpmiddelen
Milo als mede wegbereider sociaal netwerk