Een blauwdruk voor communicatieontwikkeling

Wanneer je door een beperking belemmeringen ervaart, zal je vaardigheden ontwikkelen om deze belemmeringen op de een of andere manier te compenseren. Bijvoorbeeld door het inzetten van je gehoor en tast als je niet goed kunt zien.

Deze compenserende vaardigheden kunnen een ingang bieden voor ontwikkelingsmogelijkheden. Milo gebruikt het Communicatie Competentie Profiel (CCP) om die vaardigheden en bijbehorende mogelijkheden in beeld te brengen.

Wat is een CCP?

Communiceren doe je niet alleen. Dat is een proces van minimaal twee personen. Met een CCP worden dan ook niet alleen beperkingen en vaardigheden van iemand met ernstige communicatie beperkingen onderzocht. Ook de mogelijkheden en onmogelijkheden van communicatiepartners om ondersteuning te bieden worden in beeld gebracht. Dit doen we omdat zij in staat zijn om die aanpassingen te doen in de omgeving of in het contact, die de cliënt kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe communicatievaardigheden. Zij zijn als communicatiepartner niet alleen deel van het communicatieprobleem, maar vooral ook een belangrijk deel van de oplossing. Op basis van deze sterkte-zwakte analyse van cliënt en omgeving in het CCP geven we een advies voor aanpassingen en communicatie ondersteuning om de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt te benutten.

Aanleiding

De aanleiding voor het opstellen van een CCP zijn altijd vragen rondom ‘mijn kind of mijn partner kan zich onvoldoende uiten’. Het kan gaan over het duidelijk maken van basale levensbehoeften, zoals ik heb dorst, ik heb pijn of ik ben bang. Soms is sprake van probleemgedrag of een eerder verstrekt hulpmiddel voldoet niet meer. Het kan ook gaan over zelfbeschikking, zoals ‘Hoe kan mijn kind of partner uit zichzelf een verhaal vertellen over wat hij of zij heeft meegemaakt?’ of ‘Hoe kan mijn kind of partner de omringende wereld  begrijpen, weten wat er gaat gebeuren en daar zelf  invloed op uitoefenen?’ en ‘Hoe kan mijn kind of partner aangeven dat hij of zij  wil slapen of wil spelen?’

Compenserende vaardigheden

Ieder mens probeert belemmeringen en beperkingen te compenseren en ontwikkelt daarom andere vaardigheden. Iemand die veel last heeft van alle zintuiglijke prikkels om hem of haar heen kan zich in zichzelf keren en zich afsluiten voor deze prikkels. Waar een ander juist de prikkels gaat overstemmen door zelf heel druk te worden of te gaan schreeuwen. Milo zoekt die compenserende vaardigheden. Vanuit die vaardigheden wordt onderzocht wat de meest logische volgende stap is in de ontwikkeling van de cliënt. Als iemand in een rustige omgeving betere vaardigheden laat zien qua aandacht, dan zegt dat iets over de mogelijkheden voor interventie: zorg voor een rustige omgeving als je iets nieuws aanbiedt.

Ontwikkelingsdomeinen

Het CCP bekijkt de communicatie vanuit 10 kerndomeinen die van belang zijn voor het ontwikkelen van communicatieve competentie. Dit is niet alleen het domein taal, maar ook ontwikkelingsdomeinen zoals waarneming, geheugen en sociaal-emotioneel. Voor ieder kerndomein worden de mogelijkheden, vaardigheden, belemmeringen en beperkingen van de cliënt in beeld gebracht. Voor ieder kerndomein worden daarnaast ook de vaardigheden en mogelijkheden van de omgeving beschreven. Hiermee heeft de omgeving een blauwdruk in handen met mogelijkheden om iemand te helpen bij het uitbreiden van compenserende vaardigheden en communicatiemogelijkheden.

Relatie met andere programma’s

In het ComOOK programma ondersteunen we ouders van 0-4 jarige kinderen. Bij zulke jonge kinderen is nog niet zo veel bekend. Er is geen dossier waaruit je al een indruk krijgt waar iemand qua vaardigheden zit. In het ComOOK traject wordt dan ook veel tijd gestoken in het uitzoeken van mogelijkheden en vaardigheden, zodat er aan het eind van zo’n traject ook een CCP ligt. Voor KLIN© en IkOOC geldt, dat altijd eerst een CCP wordt opgesteld voordat het behandelprogramma start. KLIN© bereidt 3-12 jarigen voor op de overstap naar passend onderwijs en ikOOC is een behandelprogramma voor alle leeftijden.

 

 

Gerelateerde Berichten