ANBI status

Stichting Milo is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) en heeft de ANBI-status.
Dit betekent dat Stichting Milo voor de belastingdienst wordt aangemerkt als een goed doel.

Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie
KvK-nummer: 17208147
Fiscaalnummer: 818148585
Publicatie 2020

Contactgegevens
Deken Baekersstraat 10, 5482 JH Schijndel
info@stichtingmilo.nl

Bestuur
Drs. A.J. Beekman

 

Beleidsplan
Onze visie en missie bepaalt onze identiteit en onderscheidende kracht en vertaalt zich in ons doen en laten.

Milo vindt dat iedereen recht heeft op toegankelijke communicatie.

 • Communicatie creëert verbinding tussen mensen. Communicatie is de basis voor ontwikkelen, leren, participatie, inclusie en autonomie.
 • Ook mensen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) hebben dus recht op communicatie waarbij gezorgd dient te worden dat zij hiertoe de best passende ondersteuning krijgen.

Milo ziet in ondersteunde communicatie, waaronder technologie, nieuwe mogelijkheden voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) en hun omgeving om tot communicatie te komen.

 • Met OC kunnen mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken tot communicatie komen, over alle levensdomeinen heen.
 • Milo wil de mogelijkheden van OC bekend maken voor deze doelgroep en hen toegang bieden tot OC.
 • Milo bekwaamt (empowert) OC-gebruikers en hun netwerk, zodat zij tijdens en na onze interventie beter kunnen communiceren.

Milo is hét behandel- en expertisecentrum voor ondersteunde communicatie, voor iedereen waar communicatie niet op eigen kracht tot stand komt.

 • Wij zijn voortdurend op zoek naar de best passende communicatie ondersteuning voor cliënten.
 • Stichting Milo werkt transcategoriaal en multidisciplinair, niet doelgroep- of handicapspecifiek.
 • Onze dienstverlening is gebaseerd op evidence- resp. practicebased programma’s
 • Wij streven ernaar onze dienstverlening levensloopbestendig aan te bieden

Milo werkt vanuit de mogelijkheden in communicatieve ontwikkeling van de cliënt en hun omgeving.

 • Wij werken samen met het gehele netwerk: ouders, sociaal netwerk, professionals, andere zorgorganisaties e.d.
 • Onze organisatie is kleinschalig en flexibel. We werken ambulant en komen bij de cliënten thuis en in hun andere levensdomeinen.
 • Door de koppeling met de leerstoel ‘Ondersteunde Communicatie’ worden wetenschappelijke inzichten vertaald naar praktische behandelprogramma’s en zijn praktijkervaringen input voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Beloningsbeleid
De WNT is van toepassing op Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie.
Het voor Stichting Milo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 146.000 Klasse 2 zorg- en jeugdhulp.

Jaarrekening
Stichting Milo Jaarrekening 2022