ANBI status

Stichting Milo is sinds 2012 bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Fiscaal nummer: 818148585