Afscheidssymposium en afscheidsrede Prof. dr. Hans van Balkom Behavioral Science Institute | BSI | Radboud Universiteit Nijmegen

Op donderdag 2 juni 2022 neemt Prof. dr. Hans van Balkom afscheid als leerstoelhouder 'ondersteunde communicatie voor mensen met meervoudige handicaps' aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hans blijft nog werkzaam bij Stichting Milo en is als emeritus hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit.

Want zoals Hans zegt: "ondersteunde communicatie kan nog voor zoveel mensen die niet of nauwelijks (meer) kunnen praten een helpende hand bieden .... Daarom kan en zal ik niet stoppen om daar een bijdrage aan te leveren. Ook kan en zal ik niet nalaten om 'het woord' te verkondigen - in welke uitingsvorm dan ook - over de ongekende kansen en mogelijkheden van ondersteunde communicatie in het verbeteren van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven voor velen die daarvan (nog) onwetend zijn."

Symposium: ‘Terugblik op tien jaar leerstoel ondersteunde communicatie voor mensen met meervoudige handicaps’

Voorafgaand aan de afscheidsrede organiseert Stichting Milo het symposium 'Terugblik op tien jaar leerstoel ondersteunde communicatie voor mensen met meervoudige handicaps'. Het programma van het symposium bestaat uit presentaties van promovendi die hun promotieonderzoek in deze 10 jaar hebben afgerond of zijn gestart.
Dit symposium vindt plaats in zaal SP2, Spinozagebouw Radboud Universiteit, Montessorilaan 3, Nijmegen.
De zaal gaat open om 9.30 uur en het symposium begint om 10.00 uur.

U kunt fysiek deelnemen aan het symposium door vooraf hier aan te melden. Aanmelden kan tot 18 mei 2022. Wacht hier niet te lang mee want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Het symposium is ook te volgen via (ZOOM) livestream. Voor volgen via livestream kunt u zich hier aanmelden. U ontvangt een week voor aanvang van het symposium de link voor aanmelden met ZOOM.

Het symposium wordt opgenomen en tijdens het symposium worden er foto's en video's gemaakt voor een impressie die via de social media kanalen van Stichting Milo wordt verspreid. De mogelijkheid bestaat daardoor dat u in beeld komt. Door deel te nemen aan het symposium stemt u hiermee in.

Voor informatie over de sprekers en hun bijdrage aan het symposium klikt u op deze link.

Het symposiumprogramma ziet er als volgt uit:

 

10.00 - 10.10 uur Welkom en introductie dr. Stijn Deckers en Prof. dr. Hans van Balkom
10.10 - 10.35 uur Woordenschatontwikkeling van kinderen met Downsyndroom: een communicatief perspectief dr. Stijn Deckers
10.35 - 11.00 uur Het ondersteunen van de vroege taalontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking dr. Margje van der Schuit
11.00 - 11.20 uur Optimale zorg voor communicatiepartners van kinderen met communicatief meervoudige beperkingen voor langdurige inzet van spraakcomputers Peia Prawiro-Atmodjo MA
11.20 - 11.45 uur Pauze
11.45 - 12.20 uur Beginnend en begrijpend leren lezen door kinderen met een verstandelijke (en auditieve) beperking dr. Arjan van Tilborg en dr. Evelien van Wingerden
12.20 - 12.50 uur Film als Ondersteunde Communicatie: verbeteren van de taalvaardigheid van kinderen en jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken drs. Mascha Legel
12.50 - 13.00 uur Afsluiting dr. Stijn Deckers en Prof. dr. Hans van Balkom

 

 

Afscheidsrede Hans van Balkom: 'Olifantenpaadjes wijzen de weg naar ondersteund communiceren'

 

Op 2 juni om 15.00 uur start de academische plechtigheid. Hans spreekt dan zijn afscheidsrede uit in de Aula van de Radboud Universiteit gelegen aan de Comeniuslaan 2 in Nijmegen:
"Olifantenpaadjes wijzen de weg naar ondersteund communiceren. Het benutten van natuurlijke compensatie in brein en gedrag".

 

U kunt zich, tot 23 mei 2022, aanmelden voor het bijwonen van de afscheidsrede via www.ru.nl/vanbalkom en ontvangt dan via de Radboud Universiteit, in de week van 23 mei 2022, een bevestiging/toegangsbewijs op naam.

 

U kunt de rede ook rechtstreeks volgen via een livestream: www.ru.nl/aula/livestream.